Annons

Negativt resultat och minskad omsättning för JLT

IT-hårdvarubolaget JLT, som handlas på First North, redovisade ett rörelseresultat på -0,9 miljoner kronor i det första kvartalet 2020 (3,8).

Omsättningen sjönk till 26,7 miljoner kronor (37,1). Nettoresultatet hamnade på -0,6 miljoner kronor (3,2), och resultatet per aktie blev -0:02 (0:11). 

Det gångna kvartalet har präglats av coronapandemin där flera planerade kundaktiviteter ställts in medan bolagets nykundsbearbetning hämmats ”väsentligt” av rådande restriktioner gällande resor och möten. Under slutet av kvartalet sköt vissa kunder på sina beställningar vilket påverkat resultatet, skriver JLT i rapporten för det första kvartalet.

Orderingången minskade till 29,0 miljoner kronor under kvartalet (31,2).

”Genom flera proaktiva insatser och kostnadsbesparingar har vi nu skapat förutsättningar för JLT att ta sig genom det oförutsägbara marknadsläget/.../. JLT har en god finansiell ställning med en stark nettokassa, vilket gör att vi kan fortsätta driva våra viktigaste framåtriktade utvecklingsprojekt/.../”, skriver vd Per Holmberg.

Bolagets likvida medel uppgick till 50 miljoner kronor vid periodens slut.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera