1515
Annons

Nedskrivningar tyngde Ecore Groups resultat

Ecore Group, som har bolag inom e-handel, hade en nettoomsättning på 10,4 miljoner kronor (0,1) under det första kvartalet 2022.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,2 miljoner kronor (-1,6) medan rapporterat rörelseresultat blev -2,5 miljoner kronor (-2,2). Resultat efter finansiella poster blev -2,7 miljoner kronor (-2,3).

En stor del av avskrivningskostnaderna avser koncernmässig goodwillavskrivning och justerat för detta har koncernen nästan nått breakeven i rörelseverksamheten för det första kvartalet 2022, noterar Ecore.

”Årets första kvartal präglades av en omstrukturering av bolaget som ledde till en större kostnadseffektivisering vilket gav oss en betydligt mindre kostnadskostym än tidigare som är anpassad till den nuvarande verksamheten”, skriver tillförordnad vd Milad Pournouri. 

Ecores tidigare portföljbolag, Mandel Design och Smallroom tillträdes av köparen planenligt den 1 mars vilket innebär stora besparingar och frigjorda resurser, skriver vd.

”Vårt förändringsarbete är fortsatt pågående med målet att uppnå ett positivt resultat efter finansiella poster”, heter det.

”Trots en större kostnadsbörda under det första kvartalet och med en allmän oordning i bolaget sedan jag och de nya styrelsemedlemmarna tillträde, så jobbade ledning och styrelse målmedvetet mot att snarast möjligt avyttra de portföljbolag som inte var lönsamma för att skapa rätt förutsättningar mot en långsiktig lönsamhet”, skriver Milad Pournouri.

Framöver ser Ecore att det inte föreligger något behov av att utföra några fler nedskrivningar kopplade till något av sina portföljbolag. 


Get Group rapporterar minusresultat

NGM-noterade investmentbolaget Get Group hade ett rörelseresultat om -4,3 miljoner kronor under det första kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 miljoner kronor (5,9).

Get Group var tidigare Net Trading Group och har bytt inriktning till att bli ett investmentbolag, vars affärsmodell är att skaffa kapital för att kunna investera i olika tillgångsslag exponerade mot energiproduktion och energibesparingar. Bolaget har två dotterbolag, Rock Energy och Lightcircle.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?