ANNONS:
Till Di.se

NCC: Kostnadsbesparingarna ska synas 2018

NCC faller tungt på Stockholmsbörsen efter morgonens vinstvarning. Bolagets ambition är att sänka de årliga kostnaderna med 200 miljoner kronor redan nästa år. Hur mycket omstruktureringen kommer kosta är dock oklart.

De avsättningar på 315 miljoner kronor som ledde fram till NCC:s vinstvarning på onsdagsmorgonen skiljer sig från liknande avsättningar som gjorts de senaste åren, enligt bolagets finanschef Mattias Lundgren.

Dagens avsättningar är inte bakåtblickande eller relaterade till historiska problem utan handlar om framtida risker.

"Vissa av dessa avsättningar gör i projekt och andra tas centralt baserat på identifierade risker i individuella projekt", säger Mattias Lundgren under en telefonkonferens på onsdagen.

Aktien faller tungt på Stockholmsbörsen. En dryg halvtimme in i onsdagshandeln är NCC ner 8,3 procent till 162 kronor och därmed den svagast presterande aktien på storbolagslistan.

Affärsområdet Infrastructure står för merparten av avsättningarna, 260 miljoner kronor. Affrärsområdet vänats redovisa en rörelseförlust på 100 miljoner kronor under årets sista kvartal.

NCC Infrastructures verksamhet är främst koncentrerad till Sverige och Norge vilket avspeglas i avsättningarna enligt Mattis Lundgren. Han vill dock inte ge detaljer kring vilket land som ställer till mest problem.

Dessutom gör NCC avsättningar på 75 miljoner kronor för omstruktureringskostnader och avgångsvederlag för den tidigare vd:n Peter Wågström.

Planen är att minska de årliga kostnaderna med 200 miljoner kronor. Förhoppningen är ett genomslag redan nästa år enligt Mattias Lundgren.

"Vi har en mycket tydlig ambition om att ha en årstakt på 200 miljoner kronor redan nästa år", säger bolagets finanschef Mattias Lundgren.

En del av kostnadsbesparingarna synas redan under det innevarande kvartalet.

Bolaget ska bland annat minska aktiviteterna och dra ner på konsulter och andra externa kostnader, något som väntas få genomslag snabbt. En minskning av personalstyrkan väntas också men lär ta längre tid.

Hur mycket av de 75 miljoner kronorna som ska täcka omstruktureringskostnader vill NCC inte specificera. En uppskattning av den avpolletterade vd:n Peter Wågströms avgångsvederlag ger dock en indikation.

Enligt NCC:s årsredovisning har vd:n och övriga medlemmar i koncernledningen i normalfallet rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders fast lön. Därefter görs avdrag för eventuella inkomster från nya uppdrag.

Senare återkommer NCC:s pressavdelning med beskedet att Peter Wågström får 11 miljoner kronor i avgångsvederlag plus 6 miljoner kronor i pensionsavsättningar. Till det kommer sociala avgifter på ytterligare 9 miljoner kronor.

Kostnaden för NCC kan därmed bli uppemot 26 miljoner kronor. Därmed återstår alltså drygt 49 miljoner kronor för att täcka omstruktureringskostnaderna.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies