Annons

Naturliga experiment prisas av Riksbanken

Varför gör vi de val vi gör och vilka blir effekterna? Och hur slå fast att effekten hängde ihop med valet? Årets ekonomipris gick till tre forskare som bidragit med insikter om sådana högst grundläggande men svårbesvarade frågor.

Peter Fredriksson, Göran K. Hansson, ständig sekreterare för Vetenskapsakademien, och Eva Mörk tillkännagav årets Nobelpristagare i ekonomi. Pristagarna David Card, Joshua D Angrist och Guido W Imbens syns på skärmen ovanför dem.
Peter Fredriksson, Göran K. Hansson, ständig sekreterare för Vetenskapsakademien, och Eva Mörk tillkännagav årets Nobelpristagare i ekonomi. Pristagarna David Card, Joshua D Angrist och Guido W Imbens syns på skärmen ovanför dem.Foto:Claudio Bresciani/TT

Så kallade randomiserade studier har blivit stekheta under pandemin. Exempelvis var det nyligen stort rabalder om en studie som omfattade 340.000 människor i över 600 samhällen i Bangladesh, där hälften uppmanade att bära munskydd medan den andra hälften inte fick någon specifik information.

Men länge ansågs den typen av experiment förbehållna naturvetenskaperna. Av praktiska och ibland även etiska skäl är studier med tydligt definierad kontrollgrupper svåra att genomföra inom samhällsvetenskaperna. Årets ekonomipristagare David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens har bidragit till att ändra på det.

Deras forskning kretsar kring så kallade naturliga experiment, där avgörande skillnader uppstår till följd av exempelvis politiska åtgärder eller regelförändringar, men där förutsättningarna i övrigt är identiska eller i alla fall snarlika.

David Cards genombrottstudie handlade om arbetsmarknaden och publicerades i början av 1990-talet. Delstaten New Jersey hade då höjt minimilönen medan grannstaten Pennsylvania hade låtit den vara. Enligt skolboken borde detta ha lett till en sämre sysselsättningsutveckling i New Jersey.

Men så blev det inte kunde David Card, som valde att studera den pris- och lönekänsliga snabbmatsbranschen, visa. Detta blev starten på en omsvängning inom den amerikanska ekonomkåren, där en majoritet numera inte oroar sig för att höjda minimilöner ska få stora negativa effekter på sysselsättningen.

David Card har också forskat om utbildning och om effekterna av migration på arbetsmarknaden. I en känd studie utnyttjade han det faktum att Kubas dåvarande diktator Fidel Castro 1980 plötsligt lät kubaner som ville lämna landet göra det, vilket skapade ett naturligt experiment på Miamis arbetsmarknad.

Joshua Angrist och Guido Imbens, som delar på den halva av priset som inte gick till David Card, har forskat kring metoder för hur man kunna slå fast sambandet mellan orsak och verkan. Som bekant är korrelation en sak och kausalitet en annan och det är ofta knivigt att slå fast att det handlar om det senare. Det gäller särskilt som det så fort vi rör oss utanför en kontrollerad laboratoriemiljö finns en uppsjö av faktorer som skulle kunna ha bäring på utfallet. Det metodramverk de har tagit fram används i dag brett av forskare inom flera olika samhällsvetenskapliga discipliner.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera