ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Näringslivet dömer ut regeringens nya skatt

  • Günther Mårder.

Avdragsmöjligheterna för företag med lån ska begränsas. Samtidigt sänks bolagsskatten till 20 procent. De nya förslagen ska göra företagsklimatet mer jämställt, enligt finansministern. Men företagarorganisationerna är kritiska.

Regeringen lägger nu fram en promemoria om nya företagsskatter. Förslagen innebär bland annat att möjligheterna till ränteavdrag i lånefinansierade verksamheter minskas. Samtidigt vill regeringen sänka bolagsskatten från 22 procent till 20 procent.

Huvudsyftet är att försvåra för aggressiva skatteupplägg inom näringslivet, enligt finansminister Magdalena Andersson (S). Förslagen läggs fram som en anpassning till nya EU-direktiv som bland annat handlar om att få ner skuldsättningen inom näringslivet och öka motståndskraften i ekonomin.

Framför allt företag som försökt använda ränteavdragen för skatteplanering får mindre möjligheter till det, säger Magdalena Andersson.Oro bland småföretagere

Men från näringslivets organisationer kommer kritik.

"Om man begränsar avdragsrätten för en kostnad så drabbar det de företag som har den kostnaden i form av räntor och lån, exempelvis industriföretag och fastighetsägare. De som inte har den kostnaden gynnas, kanske konsultbolag", säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt näringsliv.

Även bland småföretagarna finns en oro kring de nya förslagen.

"Trots alla positiva samtal med näringsministern så framstår detta förslag mer som det gamla Socialdemokraterna som vill gynna storföretagandet. Regeringens politik de senaste åren kommer om den går igenom att innebära ett väsentligt ökat tryck på landets småföretagare", skriver Günther Mårder, vd på Företagarna, i en skriftlig kommentar.

Magdalena Anderson anser att små företag inte påverkas av de nya reglerna då de enligt henne i stor utsträckning finansieras med eget kapital.

De företag som har mycket eget kapital, små företag bland annat, kommer att få ta del av skattesänkningen men påverkas inte lika mycket av ränteavdragsbegränsningarna, säger hon.

Regeringen förespråkar ett förslag där rätten till ränteavdrag grundar sig på ett företags resultat före räntor och skatter (ebit). Det kan jämföras med ett så kallat ebitda-resultat där även nedskrivningar och avskrivningar är med.

"Det är oroväckande att de förespråkar en ebit-lösning när både EU och OECD förespråkar en ebitda-lösning. Det kan vara farligt att avvika från internationella normer när det gäller metod och nivå", säger Richard Hellenius.

Riskkapitalbolagen anser att det finns en risk att regeringens nya förslag drabbar tillväxtbolag som har låga vinster under tillväxtåren och därför knappt kan göra några avdrag som de eventuellt har räknat med.

Risken är att tillväxtbolag och bolag som har stora industriinvesteringar kommer att drabbas. Det finns en stor risk att det slår mot de snabbväxande tech-bolagen, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande på Svenska riskkapitalföreningen.

Huruvida de nya förslagen påverkar företags incitament att ta lån för att satsa och växa låter Magdalena Andersson vara osagt.

"Å andra sidan blir det mer fördelaktigt att satsa med eget kapital. Men förslaget går ut på remiss nu och det är precis där det blir spännande att höra vad det finns för synpunkter. Samtidigt har det varit väldigt efterfrågat från näringslivet att få fram ett nytt förslag", säger Magdalena Andersson.

Förslagen som nu skickas på remiss föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies