Annons

”Någon slags metaverse finns redan idag”

Handelsbankens digitaliseringschef Stephan Erne samarbetar hellre med big tech än fintech. I en stor intervju berättar han om framtiden för metaverse och kvantdatorer i banken och varför hållbarhet och digitalisering har så mycket gemensamt.

Stephan Erne, digitaliseringschef på Handelsbanken.
Stephan Erne, digitaliseringschef på Handelsbanken.Foto:Jesper Frisk

Som digitaliseringschef, eller chief digital officer, ska Stephan Erne driva den digitala transformationen i Handelsbanken SHB A 0,00% Dagens utveckling . En utveckling som snurrar allt snabbare och blir alltmer avgörande för en allt större del av bankaffären. Här ser han en mängd gemensamma nämnare mellan digitalisering och hållbarhet.

”Det finns många likheter i den transformativa kraften. Digitalisering betyder inte bara att ha en ny app eller ny funktionalitet i digitala kanaler. Den har förändrat livet extremt mycket för såväl privatpersoner som företag. Det handlar om nya arbetssätt, nya affärsmodeller, nya partners att jobba med och mycket annat. Den genomsyrande kraften av digitaliseringen har många likheter med den transformation som håller på att hända inom hållbarhet nu”, menar Stephan Erne.

”Digitaliseringen är bra på att hjälpa till att hantera komplexitet, och hållbarhet är väldigt komplext. Om vi kan använda den drivkraften i digitaliseringen, att göra det enklare att göra hållbara val, utan att jag måste förändra hela mitt liv.”

Även om han har rollen som cdo, chief digital officer, betyder inte det att det är han som driver allt som har med digitalisering i banken att göra. 

”Nej, det vore helt omöjligt. Det måste genomsyra hela banken. Inom hållbarhet är det samma utmaning, det är inte bara en person som kan driva det arbetet utan det måste också genomsyra hela företaget.”

När han ska beskriva hur långt man kommit och hur man jobbar i banken med digitalisering kopplat till hållbarhet utgår han från trestegsutvecklingen med digitisering, digitalisering och digital transformation och exemplifierar med musikindustrin som kanske är den bransch som nått allra längst.

”Om man förstår den transformativa kraften med digitaliseringen, från en enkel digitisering av musik eller pengar till helt nya affärsmodeller och nya spelare som dyker upp, så har vi den som utgångspunkt för hur den kan påverka hållbarhetsfrågan också.”

Han ser också ett antal steg på vägen.

”Det första är att skapa transparens och medvetenhet inom hållbarhet som gör det möjligt för företag och privatpersoner att ha koll på vilket fotavtryck de gör med sina investeringar, sitt sparande och sin konsumtion.”

”Nästa fas är hur man skapar call to action, får folk att ändra sitt beteende. Att bara lyfta upp fakta kommer inte att räcka, man måste också erbjuda alternativ att agera på. Här hjälper vi till exempel kunderna att få bättre energikoll på sina fastigheter och erbjuder lån för solcellsutbyggnad tillsammans med Vattenfall.”

I en tredje fas skapas också här helt nya affärsmodeller som delningstjänster, det som nu delvis börja hända i till exempel bilbranschen.

Den stora frågan framåt för bankerna är vilken kultur man kommer från, menar Stephan Erne. 

”Har man en hållbar affärsmodell byggd på långsiktighet och omtanke om kunden, samhället och planeten. Eller har man historiskt använt digitala verktyg bara för att öka försäljningen kortsiktigt? Kanske drivit in kunderna i ett beteende som är bra för företaget men inte för dem själva och samhället i stort. Där ser man lite olika beteenden bland olika finansiella spelare”, säger han lite diplomatiskt men med en tydlig känga mot nya ”köp nu betala sen-aktörer”.

Hans jobb handlar också mycket om trendspaning inom det väldiga digitaliseringsområdet. Vad som händer i finansbranschen men också hur utvecklingen ser ut i andra branscher.

”Där är det som händer inom big tech med bolag som Meta, Netflix och Amazon förstås extremt relevant för oss eftersom dessa bolag drivit väldigt mycket av det ändrade kundbeteendet även hos våra kunder som har skapat nya förväntningar på oss.”

Metaverse ser han som ett intressant exempel och hur det kan komma att påverka kundbeteenden. Eller är det bara en hajp?

”Hajpcykelkurvorna visar ofta att mycket är hajpat i början och kraschar, men kommer så småningom igen ändå och slår igenom. Vi har sett det med AI där man för några år sedan trodde att hälften av alla jobb kommer att försvinna med AI. Så blev det inte, men vi skapar idag väldigt mycket värde med deep learning och AI-modeller. Jag tror att vi får se något liknande med metaverse, som idag är överhajpat, men i slutändan kommer det säkert att hända något. Se bara hur många miljoner människor som idag är djupt engagerade i olika digitala spelvärldar och spenderar pengar där. Så någon slags metaverse finns redan idag. Att det kommer att utökas in i andra branscher är klart. Det är bara frågan hur snabbt det går och vilka digitala värden som skapas och handlas i den digitala världen.”

Detsamma gäller för blockkedjan och krypto, menar Stephan Erne.

”Det var också helt överhajpat, men den grundläggande blockkedjeteknologin är väldigt värdefull och då måste vi också titta på hur vi kan använda den.”

Här har Handelsbanken varit högst delaktig i Riksbankens projekt med e-kronan. 

”Vi deltog som enda bank i fasen där man testade att växla e-krona till riktiga svenska kronor där vi byggde upp ett blockchainnätverk tillsammans med Riksbanken och kopplade ihop det med våra coresystem för att testa den tekniska genomförbarheten.”

Nu pågår nästa fas i projektet där man tittar på vad e-kronan egentligen ska vara. 

”Nu är det mer en politisk och affärsmässig fråga. Ska e-kronan bara vara ett dumt betalningsmedel eller ska man bygga in smarta kontrakt och möjligheten att programmera värdeflöden? Man skulle då kunna göra skattebetalningar automatiskt. Man kan programmera pengar så att de bara användas till speciella ändamål, som att barnbidrag bara används för vissa inköp.”

För Handelsbanken sammanföll pandemin med bankens bantning av kontorsnätet genom att stänga hälften av 380 bankkontor. 

”Vi hade redan innan det 99 procent av alla kundinteraktioner i digitala kanaler. Så förändringen med färre kontor var inte så omvälvande. Behovet hos våra kunder att prata med oss har dock inte minskat. Så där har digitaliseringen spelat en stor roll för att interagera både enklare och säkrare.”

Här har Handelsbanken satsat stort på amerikanska CRM-jätten Salesforce som samarbetspartner.

”Att möta kunderna i just de kanaler de vill när de kan, allt från självservice och chatt i appen till videosamtal eller fysiskt möte, kräver helt andra verktyg än vi haft hittills.”

Fintechbolagens förändrade affärsmodeller skapar en ny konkurrensdynamik enligt Handelsbankens digitaliseringschef.

”Huvudbudskapen från många spelare har förändrats genom åren. För några år sedan var det digitalt först, allt skulle vara digitalt, digitalt, digitalt. Man pratade om digital bankíng, och de gamla bankerna skulle gå under. Men det har nu ändrats helt och hållet och man pratar om human centric banking. Även de nya, mindre aktörerna har svängt i sin retorik för att centrera kring människan som kund eller som medarbetare. Det är också tydligt hur många fintechbolag har förändrat sin affärsmodell, från att försöka bli en digital frontend mot kund till att i dag hjälpa bankerna att skapa en bättre omnikanalupplevlese.”

Själv ser Stephan Erne dock begränsat värde för Handelsbanken att samarbete med färska fintechuppstickare,

”Vi tror att mest värde för oss är att samarbeta med större företag som till exempel Salesforce. De erbjuder inte bara sin egen tjänst utan ett helt ekosystem av mindre och större företag som jobbar på samma plattform. Det är det mest spännande samarbetet vi har just nu som jag är säker på kommer att förbättra upplevelsen av banken hos både våra kunder och medarbetare genom att skapa automatisering av våra processer så saker går snabbare och enklare.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera