Annons

Myndigheternas sekretess gynnar kriminella bolag

Myndigheternas gemensamma kamp mot brottslighet och fusk fungerar inte fullt ut. Sekretess hindrar dem nämligen från att dela viktiga uppgifter med varandra.

”Vi vet hur brottsligheten ser ut, men vi har inte verktygen att stoppa den”, säger Pia Bergman på Skatteverket.

Sekretesslagstiftningen sätter många gånger stop anser flera myndighetsanställda.
Sekretesslagstiftningen sätter många gånger stop anser flera myndighetsanställda.Foto:Åserud, Lise

De senaste dagarna har det varit stort fokus på hur brott på arbetsmarknaden ska stoppas. Från både regering och opposition har det lovats förslag och utredningar som ska underlätta för vissa myndigheter att dela information. Men det tar tid. Både brott och fusk riskerar att förbli oupptäckta för att samarbetet inte fungerar i dag.

”De sekretessregler vi har i dag gynnar inte den seriösa allmänheten, skattebetalarna, seriösa bolag. Utan den gynnar kriminella personer, och oseriösa eller till och med kriminella bolag”, säger Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Lundberg är en av alla de myndighetsanställda som under flera år känt en stigande frustration över att det inte går att göra allt man borde mot det fusk och den brottslighet som förekommer i samhället. Sekretesslagstiftningen sätter många gånger stopp.

Flera myndigheter har i uppdrag att i olika former samverka för att förebygga och stoppa fusk och brottslighet i arbetslivet. Men om exempelvis Skatteverket vid sina kontroller upptäcker misstänkta regelbrott som rör andra myndigheter så kan de inte alltid lämna över den informationen, som lagstiftningen i dag ser ut.

Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet vid Skatteverket, är starkt kritisk till detta. Hon tycker inte att det står i strid med den personliga integriteten att släppa på reglerna.

”Det handlar inte om att släppa sekretessen och alla uppgifter fria, utan om att relevant information ska kunna ges till rätt myndighet när man misstänker att det finns felaktigheter”, säger hon.

Men det är inte bara när det gäller ekonomisk brottslighet och bidragsfusk som sekretessen sätter upp hinder, utan även vid våld i nära relation. För några år sedan kom en statlig utredning om mäns våld mot närstående, som pekade på behovet av en ny sekretessbrytande regel för anställda inom vård och socialtjänst. I dag kan de informera polis om ett brottbegåtts, utredningen menade att de borde kunna larma också i de fall det finns riskför att brott kan begås.

”Det vi tycker är rimligt är att man överväger att åtminstone ge läkare och socialarbetare möjligheten att lämna informationen vidare, om man bedömer att det finns risk att en annan människa skadas eller i värsta fall dödas”, säger utredaren Nils Öberg.

I dag är Öberg generaldirektör för Försäkringskassan, och märker också där av sekretessens begränsningar. Han pekar på att det visserligen finns en generalklausul som ger tjänstemän möjlighet att i vissa fall bryta sekretessen, men den är svårtydd och det finns en stor försiktighet kring att utnyttja den. Inte minst eftersom den som använder den fel riskerar straff.

Även om Nils Öberg välkomnar de förslag som kommit de senaste dagarna skulle han helst se en total översyn av sekretess-systemet.

”Vill lagstiftaren få lite verkstad, då måste det bli enklare och då får man faktiskt tala om lite tydligare vad lagstiftaren vill och inte vill. Så av det skälet tillhör jag nog dem som tycker att man behöver se över systemet och göra det enklare för alla som ska tillämpa reglerna”.

Enligt Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten så riskerar man som läget är nu att landa på stora utrednings- och rättegångskostnader, i stället för att i ett tidigt skede kunna förhindra eller stoppa pågående brott.

”Man kan prata om kostnader för rättsväsendet och samhället, det är en effekt av detta. Men minst lika allvarligt är förtroendeskadan som drabbar rättsväsendet och andra samverkande myndigheter, att sådan här kriminalitet kan fortgå utan att vi kan sätta stopp för det”, säger Lundberg.

Innehåll från BKtechAnnons

Mobil bioenergianläggning möjliggör en snabb fossilfri omställning

Idag står processvärme för mer än hälften av det totala industriella energibehovet i EU, samtidigt har det tidigare funnits få gröna energialternativ för att klara temperaturer över 100 grader. Med ny innovativ teknik har det nu blivit betydligt enklare och snabbare att konvertera till fossilfri bioenergi och samtidigt sänka energikostnaderna. 

– Det pratas mycket idag om höga energikostnader inom livsmedelsbranschen samtidigt som det ställs högre krav från regering, konsumenter och de stora återförsäljarna om att skapa en mer hållbar produktion. Här kan förnybar bioenergi göra en stor skillnad då det har visat sig vara ett hållbart, pålitligt och kostnadseffektivt alternativ för att ersätta fossila bränslen vid produktion av värme och ånga inom livsmedelsindustrin, menar Jimmy Rylander, CEO på BKtech. 

Svenska BKtech erbjuder marknadens modernaste program av mobila och fasta bioenergilösningar för industriföretag och energibolag. Anläggningar som drivs av förnybar bioenergi från framför allt träpellets och träpulver och som är optimerad för processer som idag drivs av ånga, varmvatten, hetvatten eller hetolja. Att använda träpellets och träpulver som förnybar energikälla har många fördelar, bland annat skapar det en helt fossilfri produktion till en kraftigt reducerad kostnad. Men tidigare har det varit relativt krångligt för industrin att göra den här omställningen och installationer har tagit lång tid. 

– Det som nu sker är att det har blivit betydligt enklare att konvertera från fossila bränslen till fossilfri bioenergi. Med våra mobila bioenergianläggningar kan vi möjliggöra en mycket snabb omställning till fossilfri energi. Vi är unika med att vi kan leverera effekter upp till 15 MW i ett mobilt system som kräver en mycket liten yta. Och på köpet kan vi hjälpa våra kunder att sänka sina energikostnader med upp till 70 procent, berättar Jimmy Rylander. 

Produktväljare underlättar för kund

Genom att produktifiera sina mobila bioenergianläggningar vill BKtech göra det enklare för sina kunder att välja rätt anläggning. På hemsidan går det att räkna ut hur mycket man kan minska sina klimatutsläpp och spara i energikostnader. 

– Att byta energisystem kan upplevas som krångligt av många. För att underlätta har vi därför skapat en produktportfölj som gör det enklare för våra kunder att se vilken mobil anläggning som passar dem bäst. Vår produktväljare räknar ut vilken produkt som passar våra kunder bäst, baserat på nuvarande energislag och nuvarande förbrukning eller önskad effekt, förklarar Jimmy Rylander. 

BKtech producerar sina mobila bioenergianläggningar i egen regi i sin fabrik i Blomstermåla. 

– Vi är leverantörsoberoende och väljer de komponenter som ger rätt funktion och rätt kvalité. Jag skulle vilja säga att vi är unika och ligger i framkant när det kommer till de kvalitetsnormer vi har satt att våra anläggningar ska uppnå. Det ihop med att vi kan erbjuda marknadens snabbaste leveranser, liten produktionspåverkan under installation och minskade energikostnader gör att vi kan vara en viktig kugge i livsmedelsbranschens omställning, avslutar Jimmy Rylander. 

Om BKtech

Vi erbjuder modulbaserade bioenergianläggningar med beprövad teknik som minskar resursförbrukningen och klimatpåverkan. Vi samarbetar bland annat med livsmedelskunder inom slakterier, mejerier, bryggerier och chipstillverkning. Tillsammans med våra kunder reducerar vi över 55 000 ton koldioxid per år. 

Läs mer om våra produktgrupper BioOne 870 kW–2 MW, BioTwin 3-4 MW, BioMulti 3-7 MW och BioMax 7-15 MW här 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med BKtech och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera