ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Entreprenör

Mycket verkstad i Säffle

  • Karolina Tingelholm, anställd, och Lennart Proper, ägare och vd för Aspervalls. Foto: Cathrine Gustavsson

SÄFFLE. En unikabox i gammal stil hjälpte Lennart Proper hålla fokus. I dag äger och utvecklar han en mekanisk verkstad dit han kan cykla om han vill – och som entreprenör satsar han på nya företag.

Lennart Proper ber om ursäkt för att det är rörigt i verkstaden. En ny fräs för 3 miljoner kronor togs i bruk i slutet av förra året och äldre maskiner håller på att flyttas om och ut. Sedan han köpte den finmekaniska verkstaden Aspervall Instrument hösten 2009 har han investerat cirka 15 Mkr för att förnya maskinparken.

”Det är absolut inte att enbart skörda, det krävs mycket slit och jobb. Det tar tid, något som syns i resultatet. De senaste två åren har varit en konsolideringsfas”, säger Lennart Proper.

Drömmen om ett jobb på hemmaplan i Säffle hade funnits länge. Redan 1985 slog han och hustrun Pia Proper ned bopålarna i hembygden, men rätt snart innebar Lennart Propers jobb på Elektrolux mellan 130 och 140 resdagar om året. Tanken var att konsultbolaget Propia, som han startade 1995, skulle ändra på det. Så blev inte fallet. Pendlandet fortsatte.

”Jag hade då två visioner: att kunna cykla till jobbet och att äga en verkstad. Jag köpte en unikabox av gammal modell för att påminnas om dem.”

Under många år blev snacket om en egen verkstad ett stående skämt när han och revisorn Roger Bergman sammanstrålade. Sommaren 2009 kom möjligheten. På två minuter hade revisorn satt honom i kontakt med Rolf Fransson, som ville sälja Aspervall Instrument. Någon vecka senare var affären klar.

Många av de anställda på Aspervall visste vem han var, men undrade vad den nya ägaren hade att komma med. Lennart Proper var beredd på frågan och hade startdagen till ära lämnat ”bankpyjamasen” hemma och kom i jeans.

”Den tidigare ägaren kunde allt på verkstaden. Jag sa direkt att de anställda är de som ska svarva och fräsa. Min uppgift var att bidra med annat, att utveckla säljarbetet och bredda företagets bas”, säger Lennart Proper.

Från att ha haft traditionell finmekanisk tillverkning har företaget satsat på att kunna leverera allt fler delmoment i den färdiga produkten och bli systemleverantör. Det har krävt både nya maskiner och ny kunskap. Många av de anställda har tagit chansen att vidareutbilda sig.

I dag har Aspervalls ett fyrtiotal kunder inom processindustri, bland annat BTG, Somas Instrument, Norsk Analys och Palmstiernas. Lägesställare, gasnivåmätare, vattenmoduler och instrument till styr- och reglerutrustning är några produkter de tillverkar.

Tidigt såg Lennart Proper att han behövde hitta nya medarbetare till företaget. Flera av de anställda hade ett fåtal år kvar till pension och nyrekrytering var nödvändig för att verksamheten skulle hålla farten uppe.

”Redan två, tre år innan det på allvar blev aktuellt började jag nyanställa. Under 2013–2015 hade vi i princip överkapacitet med en person. Det syntes också i resultatet, men jag körde med öppna kort om att det var ett medvetet val och att ingen skulle sägas upp. Det tar tid att få en ny medarbetare att klara alla de moment som de med många år i företaget kan. Samtidigt är den en stor energibov om man gör en felrekrytering”, säger Lennart Proper.

Att hitta rätt kompetens är enligt Lennart Proper hans största utmaning. Det svaga intresset bland ungdomar för teknik och naturvetenskap gäller även i Säffle.

”Men Aspervalls är partnerföretag till Karlstads universitet. Varje termin tar vi emot studerande från universitetet som vill göra praktik eller skriva sina examensarbeten här”, säger Lennart Proper.

Studenterna har bidragit med vitt skilda saker: produktionsstudie, verkstadslayout och ny design på en gammal, egen produkt. Den senare går nu i produktion i sitt nya utförande.

”Samarbetet är värdefullt. Det ger en potentiell rekryteringsbas och nya influenser till företaget.”

Vid sidan av Aspervalls håller Lennart Proper på att bygga upp en liten industrigrupp som konsult och med företag inom industriproduktion. Han arbetar för att Sverige ska återindustrialiseras och menar att den industriella tradition som finns i Sverige innebär ett försprång vad gäller kunnande jämfört med lågkostnadsländerna.

”Det är en konkurrensfördel och allt fler företag tar hem sin tillverkning till Sverige som ett led i detta. Samtidigt måste industrin engagera sig för att locka ungdomar. Det är en grundpelare och nödvändigt om vi ska klara framtida kompetensbehov.”

Målet i Aspervalls affärsplan är att omsättningen ska vara 25 Mkr om tre år. Inom samma tidsrymd är tanken också att det ska finnas en ny vd på plats. Lennart Proper börjar redan nu att skola in flera av medarbetarna mot mer ansvarstagande roller i företaget.

”Men sälja ska jag inte. Aspervall är min lilla baby.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies