Annons

MRF: ”Inte längre någon motsättning mellan hållbarhet och bilism”

DEBATTINLÄGG Johan Kerttu från företaget Trivector påstår att Motorbranschens Riksförbund (MRF) missförstått rådande regelverk kring parkeringsplaneringen i Sverige. Det stämmer naturligtvis inte. Snarare ligger skillnaderna i hur vi ser på framtidens mobilitet och vilken roll den ska fylla i samhället, skriver Tommy Letzén vd för Motorbranschens Riksförbund (MRF) som ett svar på Kerttus inlägg om svensk parkeringsplanering.

Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund.
Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund.

Vår utgångspunkt är att möjligheten att välja transportsätt ska ligga nära människor och alla ska ha möjlighet till god mobilitet. Då bör planeringen utgå ifrån hur människor faktiskt reser och hur man vill bo. Man kan naturligtvis som Kerttu istället utgå ifrån politiskt skapade visioner om bilfria städer och bostadsområden. Problemet är att det skapar segregation redan från början. Att bygga bostadsområden med lågt eller till och med noll i parkeringstal, vilket faktiskt görs på allt fler håll i landet, är att utestänga stora grupper av människor. Man bygger städer för vissa, men inte för alla.

Den aktuella statliga utredningen som MRF ställer sig negativ till är ytterligare ett steg i denna olyckliga riktning. Kerttu tycks också ha glömt varför vi en gång började tillämpa parkeringsnorm i Sverige. Situationen med gatuparkering blev i många fall ohållbar, vilket innebar ett hot mot framkomlighet och trafiksäkerhet. Att inte kräva att det ordnas med parkeringsmöjligheter vid nybyggnation kommer att leda till samma situation igen.

Fler kommer att parkera på gatorna med minskad framkomlighet för alla trafikslag.

Kanske blir kommunerna tvungna att ensamma lösa parkeringsproblematiken med hjälp av skattepengar? Det är ingen bra lösning, utan det är bättre att ställa krav på parkering redan från början när nybyggnation planeras.

Som avslutning ställer Kerttu, vad man får anta, en retorisk och mindre seriös fråga om huruvida all bostadsbebyggelse ska utgöras av villor med stor tomt i framtiden?

Vi har aldrig föreslagit det, men med samma logik skulle vi kunna ställa frågan tillbaka om man inte ska sluta att ställa krav på avlopp och tillgänglighetsanpassning helt och hållet vid nybyggnation om det finns grupper som efterfrågar det? Debatten förtjänar dock en högre nivå än så när vi diskuterar så allvarliga saker som framtidens mobilitet.

Framtidens hållbara lösningar ligger i elektrifiering och ny teknik för smartare parkeringslösningar, inte i lägre krav på mobilitet och tillgänglighet. Vi kan numera konstatera att det inte längre finns någon motsättning mellan hållbarhet och bilismen i och med elbilen.

Tidigare inlägg i debatten:
”Minskade krav på parkeringsplatser innebär större valfrihet – inte mindre” 

Tommy Letzén är vd för Motorbranschens Riksförbund (MRF), som är en intresseorganisation för bilhandlare och bilverkstäder i Sverige Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera