1515
Annons

Misstänkt fusk med stödpengar leder sällan till åtal

Företagare som begär pandemipengar av Skatteverket på fel grund kan få fängelse. Men risken att åka fast är liten. 540 anmälningar till Ekobrottsmyndigheten har hittills bara lett till 25 åtal. 

”Det här är dåligt, de flesta av våra anmälningar läggs ned direkt”, säger Skatteverkets samordnare Claes Engren.

Efter en snabbutredning beslutade riksdagen för två år sedan att det ska vara straffbart att begära ersättning av Skatteverket för minskade intäkter till följd av Corona-pandemin. För att få avskräckande effekt infördes fängelse i straffskalan, upp till två år för brott av normalgraden och sex år för grova brott.

Skatteverket har sedan dess satsat hårt för att upptäcka misstänkta omställningsstödsbrott och skydda skattebetalarnas pengar.

”Vi har byggt upp ett bra system som larmar vid tecken på felaktigheter”, berättar Peter Johansson, koordinator inom Skatteverkets avdelning för kontroll- och stödåtgärder.

Ansökningar om sammanlagt en halv miljard kronor har sorterats ut efter misstankar om felaktigheter.

”Av den summan har ungefär 200 miljoner kronor kommit in efter att de ansökande företagen gjort en så kallad självrättelse”, fortsätter Peter Johansson och betecknar majoriteten av de granskade personerna som opportunister som försökt tillskansa sig en extra slant.

”Vi kan inte se att den organiserade brottsligheten skulle ha lockats att söka pengar.” 

Myndighetens egen ”polisavdelning” – skattebrottsenheten – har därefter hållit förhör och vidtagit andra utredningsåtgärder. Resultatet har hittills blivit 540 färdiga brottsutredningar. Men när dessa överlämnats till Ekobrottsmyndigheten, EBM, för åtalsbedömning har det inte riktigt gått som Skatteverket väntat sig.

”Det har inte väckts särskilt många åtal alls. Istället har de flesta anmälningarna lagts ner och utredningarna hamnat i papperskorgen. Det tycker vi är dåligt.”

Det säger Claes Engren som är samordnare för Skatteverkets brottsanmälningar. En förklaring tror han är att lagstiftningen är ny, en annan bristande resurser.

”De verkar famla lite här.”

Inom EBM bekräftar man delvis Skatteverkets beskrivning. 

”De har väl rätt på ett sätt”, säger chefsåklagare Henric Fagher, som fått ett samordnande uppdrag för omställningsstödsbrotten.

”Reglerna om omställningsstöd är nya och ganska komplicerade. Eftersom det krävs uppsåt eller straffbar oaktsamhet så kan missförstånd eller missuppfattningar om reglerna frita en misstänkt från straffansvar.”

Men huvudskälet är, enligt Henric Fagher, ett annat. Förutom att den misstänkte ska ha lämnat en oriktig uppgift krävs en uppenbar fara för att pengar felaktigt riskerat att betalas ut.

”Skatteverkets system är väldigt bra och har stoppat många felaktiga utbetalningar. Då anser vi inte att det finns skäl för oss att driva ärendet”, säger Henric Fagher och betonar samtidigt att en del nya åtal ligger i röret.

Inom Skatteverket tycker man att många av de anmälda personer som de facto lämnat felaktiga uppgifter därmed kommer för lindrigt undan.

”Det är liksom allt eller inget, trots att personerna bevisligen har gjort fel. Om EBM nu inte vill väcka åtal oftare skulle vi gärna se att lagstiftaren gav möjlighet att åtminstone inför en straffavgift som i vanliga skatteärenden där fel begåtts”, säger Claes Engren.

 

 


Innehåll från T2 DataAnnons

Unikt system för cybersäkerhet

Ronny Engelin, vice vd och Peter Pennsäter, CEO på företaget T2 Data understyker vikten av att företag säkerställer kontrollen i den mjukvara de utvecklar
Ronny Engelin, vice vd och Peter Pennsäter, CEO på företaget T2 Data understyker vikten av att företag säkerställer kontrollen i den mjukvara de utvecklar

Cybersäkerhet i dagens digitala värld är en stor utmaning för många företag och ett område där det råder stor brist på personer med spetskompetens. T2 Data har utvecklat flera framstående system bland annat för att identifiera sårbarhet i mjukvara och stärka företagens cybersäkerhet.

Cybersäkerhet är ett område under ständig och snabb förändring. Hållbara säkerhetsåtgärder måste förlita sig mer på inbyggd säkerhet, snarare än tilläggsfunktioner som kan vara svåra att underhålla och distribuera.

– Det är upp till alla som utvecklar mjukvara att säkerställa kontrollen. Direkt efter att produkten är levererad kan det komma nya säkerhetsutmaningar, vilket gör att allt som är levererat skall kontrolleras kontinuerligt. Det gäller att vara snabbfotad för att hålla säkerheten hög, säger Peter Pennsäter, CEO T2 Data.

T2 Datas system Secplatform/Virtuose kan separera till exempel säkerhetsfunktionalitet från den vanliga datormiljön och läggas i ett eget mjukvarulager som den ”vanlige” användaren inte ser eller behöver ta hänsyn till. På så sätt kan säkerheten hanteras centralt av ett fåtal experter samtidigt som säkerhetsnivån hålls hög. Systemet är unikt i sitt slag.

– Vi känner inte till någon produkt med samma koncept. Majoriteten av grundteknologierna som används är kända men sättet att kombinera och använda teknologierna tillsammans är unikt, säger Peter Pennsäter.

Brett användningsområde

Med en gemensam säkerhetsplan för alla klientsystem samt gemensam hantering av blandade operativsystem, som Windows eller olika Linux-distributioner, kan systemet användas som skydd av klientdatorer där användare ständigt lägger till nya funktioner eller interagerar med servrar över hela världen. 

Systemet fungerar även som skydd av infrastruktur eller inbyggda system som kontrollerar el- och vattenförsörjning, bilar, trafikstyrning, kommunikation, medicinsk teknik med mera. Mjukvaran delas in i skikt där den specialiserade hårdvarunära och säkerhetsrelaterade funktionaliteten separeras från mjukvara som styr affärslogik.

Forskningsbaserad teknologi

T2 Data investerar tungt i framtidsteknologi både gällande inhämtande och skapande av kunskap samt utveckling av produkter. Företagets produkter baseras på aktuell forskning.

– Forskning är en viktig komponent i T2 Datas DNA. Vi har deltagit som en aktiv industripartner i flera forskningsprojekt. Omvärldsbevakning där vi följer aktuell forskning är också en mycket viktig del i hur vi planerar för verksamheten framåt och i vilken riktning produkten behöver utvecklas för att vara relevant i framtiden, säger Peter Pennsäter.

Identifierar sårbarhet i mjukvara

Ett av de system som T2 Data utvecklat på en forskningsgrund är MAIA, en produkt för företag som utvecklar mjukvara. Mjukvaruutveckling är en global verksamhet och för att vara konkurrenskraftig krävs ständigt ökad effektivitet, snabbhet, kvalitet och säkerhet och för att uppnå detta behövs en stor mängd verktygsstöd och automatisering.

MAIA hjälper företag att identifiera sårbarheter i den mjukvara de utvecklar. Sårbarheter som, om de inte åtgärdas, kan nyttjas av angripare för att ta kontroll över datorsystem och samhällskritisk infrastruktur.

– Flera företag har utvärderat MAIA och jämfört med övriga marknaden. Vår lösning klassades som den mest kompletta, säger Ronny Engelin vice vd.

Men T2 Data nöjer sig inte med det utan utvecklar kontinuerligt nya tjänster som automatiskt inhämtar och bearbetar säkerhetsinformation från olika källor på Internet som sedan vidarebefordras till MAIA. 

Om: T2 Data grundades 1990 och utvecklar mjukvaruprodukter och -tjänster med expertis inom verktyg för mjukvaruutveckling, testautomatisering och säkerhet.

Läs mer på: www.t2data.com 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med T2 Data och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?