ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Minus 2,5 miljoner för New Equity Venture

New Equity Venture redovisar ett resultat om -2,5 miljoner kronor för koncernen under första kvartalet (-1,2). Moderbolagets resultat blev -2,4 miljoner (-0,5).

Under årets första kvartal har ytterligare två av koncernens innehav blivit listade på Aktietorget; CGIT och Orgo Tech. Efter periodens slut har bolaget beslutat att dela ut delar av sitt innehav i Game Chest Group inför en kommande noteringsprocess.

"Av de investeringar som gjorts under årets första månader vill jag särskilt lyfta fram vårt helägda dotterbolag Online Gaming Info som genomfört förvärv av affiliate-verksamhet. Investeringar i den typen av mindre och starkt lönsamma verksamheter med stor utvecklings- och tillväxtpotential är projekt som vi eftersträvar att genomföra när tillfälle ges", kommenterar vd Robin Vestersten.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies