Annons

Minskad omsättning och resultat för Senzime

Medicinteknikbolaget Senzimes nettoomsättning uppgick till 1,4 miljoner kronor under tredje kvartalet 2021 (2,1).

Bruttomarginal före avskrivningar var 67,8 procent (33,4).

Resultatet efter finansiella poster blev -19,7 miljoner kronor (-11,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:31 kronor (-0:20). 

Likvida medel per den 30 september var 97,4 miljoner kronor (75,7).

Vid utgången av tredje kvartalet pågick och kontrakterades utprövningar vid mer än 60 sjukhus med en sammanlagd potential om cirka 750 Tetragraph-system, skriver vd Pia Renaudin i rapporten.

Bolaget har sett en tydlig acceleration av efterfrågan under hösten, efter ”en ljummen sommar” då sjukhusen saktade in mer än vanligt i efterdyningarna av pandemin.

”Försäljningsprocessen för Tetragraph sker i flera steg, där merparten av kunderna genomför utprövningar, vilket är sista steget innan ett finalt inköpsbeslut. Just nu har vi fler utprövningar pågående än vi någonsin haft förut”, skriver vd.

Under de första nio månaderna 2021 ökade försäljningen med 24 procent. Sluttampen av pandemin och den avvaktande uppstarten därefter hade en negativ inverkan på koncernens försäljning under det tredje kvartalet. Totalt sett minskade koncernens försäljning med 31 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år. 

”Glädjande är dock att kunna konstatera att försäljningen i USA ökade med 60 procent mellan kvartalen och innehåller både order från befintliga och nya kunder”, skriver vd.

Bolagets kommunicerade målsättning om 200 miljoner kronor i omsättning år 2023 kvarstår trots att pandemin tillfälligt har begränsat Senzimes SEZI -0,69% Dagens utveckling tillträde till sjukvården. Målsättningen motsvarar en installerad bas om cirka 5.000 Tetragraph-system år 2023.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera