1515
Annons

Minskad omsättning för Rolling Optics

First north-listade Rolling Optics redovisar en nettoomsättning om 5,6 miljoner kronor (9,7) för det första kvartalet 2022.

Periodens resultat uppgick till -3,1 miljoner kronor (-0,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -2,7 miljoner kronor (0,2)

Kassan vid periodens utgång uppgick till 61,7 miljoner kronor (61,8), varav nettokassa 51,9 miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 4,3 miljoner kronor (13,8) och orderstocken vid periodens utgång var 3,2 miljoner kronor (8,0).

”Vad gäller omsättning och resultat var kvartalet svagare än samma period föregående år. Även orderingången var svagare vilket till stor del beror på att en av våra största kunder haft stora volymer Brand Security-etiketter i lager och därmed under en längre period inte haft behov av att beställa mer”, skriver vd Hans-Petter Andersson i delårsrapporten.

Det nya produktionssystemet som skulle ha levererats under andra kvartalet har drabbats av ytterligare förseningar.

”Den leverantör som bygger maskinen åt oss har haft problem både med utbrott av covid-19 bland personalen samt med kraftigt försenade leveranser av vitala komponenter. Installationen är nu planerad till tredje kvartalet, men mot bakgrund av de många förseningarna vi redan upplevt flaggar vi för att det kan komma att dröja ännu längre”, skriver vd.

Eftersom Rolling Optics redan har en fullt fungerande produktionslina vars kapacitet inte utnyttjas till fullo i dagsläget bedömer bolaget att förseningen kommer att ha marginell effekt på bolagets omsättning och resultat.


Ökade intäkter för Advanced Soltech

Solenergiföretaget Advanced Soltech, som noterades på First North i oktober 2021, redovisar ett rörelseresultat på 3,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (7,1).

Rörelseresultatminskningen om 48 procent, jämfört med föregående år, beror på intäktssidan på lägre solinstrålning samt en högre andel såld el till nätet istället för till kund, uppger bolaget i rapporten.

Vidare har Advanced Soltech haft rörelsekostnader av engångskaraktär om cirka 1,6 miljoner kronor.

Intäkterna (elförsörjning och bidrag) uppgick till 32,7 miljoner kronor (27,0). Det motsvarar en ökning om 21 procent, som bolaget hänvisar till en större installerad bas av solanläggningar. Valutaeffekter påverkade även intäkterna positivt med 3,9 miljoner kronor, uppger bolaget.

Nettoomsättningen (elförsäljning till kunder och nätet) ökade med 30 procent till 25,6 miljoner kronor (19,7).

Rörelsekostnaderna uppgick till 29,0 (19,9) miljoner kronor, en ökning med 46 procent.

”Det har varit ett utmanande kvartal på grund av covid-restriktioner och försämrat omvärldsläge, men vi har ändå lyckats leverera tillväxt. Under kvartalet har våra 151 solenergianläggningar producerat sammanlagt 33 miljoner kilowattimmar och genom detta har vi minskat utsläppen av koldioxid med cirka 20.000 ton, något som vi är väldigt stolta över”, skriver vd Max Metelius i rapporten.

Han beskriver försäljningsarbetet i Kina som ”mycket framgångsrikt”.

”Det råder alltså ingen brist på affärsmöjligheter, det vi behöver är en långsiktig och stabil finansiering som gör att vi kan utnyttja affärsmöjligheterna fullt ut”, skriver Max Metelius.

Bolaget har för närvarande långtgående diskussioner med finansiella institut för framtida finansiering av verksamheten i lokal valuta i Kina (CNY). 

”Vår bedömning är att vi kan ha en ny kapitalstruktur på plats innan årsskiftet 2022/2023”, skriver Advanced Soltech-vd:n.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?