1515
Annons

Minskad förlust för Copperstone Resources

Gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources hade för det första kvartalet 2022 ett resultat om -3,8 miljoner kronor (-5,1). Tillgångarna för aktiverade utgifter för prospektering uppgick till 501 miljoner kronor (358) vid periodens slut. 

Bolaget saknade nettoomsättning under perioden. 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 306 miljoner kronor (116). 

”Inledningen av 2022 har varit väldigt intensiv och stimulerande. Vi har nu tagit ett stort och viktigt kliv i ambitionen att återöppna Viscariagruvan i Kiruna genom den miljöansökan som lämnades in till Mark- och miljödomstolen enligt tidplan i slutet av mars. Vi fortsätter att hålla högt tempo och investeringstakt i det förberedande arbetet”, skriver vd Anna Tyni i rapporten. 

Även om miljötillståndsansökan tagit mycket tid, kraft och resurser så fortsätter bolaget att hålla ”ett högt tempo” i det förberedande arbetet med en fortsatt hög investeringstakt.

”Våra fördjupade studier kring vattenreningsteknologi har gett oss möjligheten att tidigarelägga pumpning av gruvvatten. Det kommer att bespara oss både tid och investeringar efter ett erhållet miljötillstånd. Nu påbörjas arbetet med att i slutet av 2022 kunna anlägga en pilotanläggning under en testperiod på 1–2 år. Vi kommer därmed att förbättra vattenkvaliteten i området redan innan erhållet miljötillstånd”, noterar vd:n.

Copperstone Resources kommer också påbörja entreprenadbygget av en egen bro över järnvägen (Malmbanan) för att underlätta tillgängligheten till Viscariaområdet.

Innehåll från AJ ProdukterAnnons

Så tryggar kontor- och lagerspecialisten leveranser även i kristider

David Bray vice vd på AJ Produkter.
David Bray vice vd på AJ Produkter.

AJ Produkter har inrett och utrustat arbetsplatser i mer än 45 år. Nu har de byggt ut sitt huvudlager i Halmstad för att komma närmare kunderna – och för att trygga leveranserna.

– Med mer utrymme och buffertlager kan du leva upp till kundernas växande krav på snabb respons och upprätthålla en god kundupplevelse samtidigt som du får en smidig verksamhet, säger David Bray vice vd på AJ Produkter.

Läs mer om du kan inreda ditt lager 

 I dag brottas företag över hela världen med förseningar och leveransproblem, men det är inte alla aktörer på marknaden som har drabbats. Under de senaste åren har lagerspecialisten AJ Produkter haft en stark tillväxt och för att säkra leveransen till sina kunder har de byggt ut huvudlagret i Halmstad från 33 000 till 58 000 kvadratmeter. Den 22 augusti 2022 stod den nya lagerdelen klar och har redan börjat fyllas med produkter.

– Vi får se hur länge vi klarar oss med den nya ytan. Som tur är äger vi mer mark på tomten. Det är nog bara en tidsfråga innan vi får använda den också, säger David Bray vice vd på AJ Produkter. 

Men är det verkligen billigare att producera möbler, utrustning och inredningslösningar i Europa än i Asien? 

– Ja, det är billigare. En stor del av vår produktion är automatiserad vilket innebär att lönekostnaderna har minskat, men det finns många ekonomiska fördelar med att ha produktionen nära marknaden, säger David Bray. 

”Människors behov förändras i en allt snabbare takt”

Han tar upp pandemin som ett exempel. När allt fler började arbeta på distans ökade också efterfrågan på mindre skrivbord. Det innebar att AJ Produkter fick tänka om. I början av 2020 hade deras minsta skrivbord en längd på 140 centimeter. På rekordtid designade de nya skrivbord i mindre storlekar, färger och material som passar in i skandinaviska hem. 

– Vi har sett att människors behov förändras i en allt snabbare takt. Genom att vara agila kan vi anpassa oss efter marknadens behov. Det innebär även att vi kan leverera produkter av bättre kvalitet till våra kunder, säger David Bray. 

Han ser positivt på framtiden och förutom en stark tillväxt satsar bolaget både tid och pengar på att skapa en klimatvänlig verksamhet. Det gäller allt från transporter till produkter och avfallshantering.

– Vi är bra på att vara ekonomiskt och socialt hållbara. Vi har till exempel skapat en hållbarhetsgrupp som bara arbetar med miljöfrågor. Under de senaste åren har vi bland annat flyttat stora mängder gods från lastbilar till järnvägen. Vi har också ökat samarbetet med flera lokala aktörer och satsat mycket på digitalisering, säger David Bray. 

Läs mer om kvalitetsarbete inifrån 

 

Mer från AJ Produkter

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med AJ Produkter och ej en artikel av Dagens industri

Högre omsättning för Precomp Solutions – men lägre resultat

Precomp Solutions, verksam inom tillverkningsindustrin, hade en nettoomsättning uppgående till 60,7 miljoner kronor (54,7) under andra kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (4,4) och ebit uppgick till 0,8 miljoner kronor (3,2).

”Omsättningen för kvartalet är ökande mot föregående år och våra kunder uppvisar starka orderböcker. Leverantörskedjan kännetecknas dock fortsatt av störningar, oförutsägbarhet och brist på kapacitet vilket kräver en stor flexibilitet i vår produktion för att hantera förändringarna mot våra kunder. Trots utmaningarna med en leverantörskedja som inte fungerar fullt ut, har vår leveransförmåga och leveransprecision förbättrats under kvartalet”, skriver vd Peter Sprigg i delårsrapporten.

Resultatet under kvartalet är påverkat av engångskostnader i jämförelse mot föregående års kvartal. 

”Som tidigare rapporterat har vi mottagit en sanktion från Nasdaq avseende åren 2017-2020 vilken har påverkat vårt resultat negativt under kvartalet med 500 tusen kronor. Vi har haft behov av större underhållsarbeten på vår maskinpark och kostnaderna har ökat med 300 tusen kronor. Vår marginal har påverkats negativt med 900 tusen kronor beroende på prisuppgången på material där våra inneliggande avtal med kunderna ger en eftersläpande effekt. Energikostnader har under perioden ökat med 600 tusen kronor. Totalt har resultatet påverkats med 2,3 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år”, heter det.

Precomp ser ett ökande intresse av finklippningsprocessen i tillverkning av plåtdetaljer från befintliga och nya kunder. 

”Våra kunder inom fordonsindustrin likväl som den generella industrin uppvisar ingen avmattning i sina behov under hösten, tvärtom ser vi ett fortsatt högt orderläge. Den ökande hemtagningen av produktion till Sverige tillsammans med hållbarhetsperspektivet har ökat förfrågningarna till oss som bolag”, skriver Peter Sprigg.

Han påpekar dock att kriget i Ukraina, stigande inflation och högre ökande energikostnader bidrar till en osäkerhet. 

”Priserna på material har ökat under senaste kvartalet och priserna fortsätter stiga kommande halvår, dock inte i samma takt som tidigare. Inneliggande avtal med våra kunder har en eftersläpande effekt och priskompenserande förhandlingar för att ta igen en minskad marginal fortsätter under hösten”, skriver vd.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera