Hoppa till innehållet

Annons

Ministern: Vi står vid ett vägskäl

För utrikeshandelsminister Anna Hallberg är ett skadeskjutet WTO, ett protektionistiskt USA och EU:s tröghet orosmolnen som skuggar prognosen för 2022. 

”Jag har förhoppningar. Men jag är också realist, det kommer att bli svårt.” 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).Foto: Pax Engström Nyström

Sverige, som liten och exportberoende ekonomi, försöker just nu vara EU:s starkaste röst för en öppen handelsagenda. Det förklarade utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) från scenen på Di-konferensen Världen. Och Sveriges röst behövs när strömningarna på flera håll går i motsatt riktning, menade både ministern och flera av experterna i programmet.

”EU-samarbetet är vår plattform, dit 70 procent av vår export går. Samtidigt väntas 85 procent av världens tillväxt ske utanför EU så vi måste vara öppna attraktiva handelsparters. I EU finns krafter som drar åt det mer slutna hållet, det står lite och väger just nu skulle jag säga”, säger Anna Hallberg. 

Hon vill se ett mer snabbfotat EU, som behöver skynda sig att avsluta och ratificera nya frihandelsavtal med exempelvis Indien. 

”När EU inte levererar kommer andra länder in.”

Världshandelsorganisationen WTO är just nu inte till stor hjälp, efter att ha skadeskjutits när USA:s tidigare president Donald Trump motverkat dess regelefterlevnadsfunktion. 

”Eftersom Sverige är en liten ekonomi behöver vi regelverk som stöttar oss när vi kommer in i svåra förhandlingar eller till och med handelstvister. Nu står vi vid ett vägskäl: Ska WTO bli relevant igen, genom att lyckas gå i mål med viktiga förhandlingar under 2022, eller inte?”

Anna Hallberg ser en lösning i plus-laterala förhandlingar, där ett antal länder går före och andra kan ansluta senare, i stället för multilaterala förhandlingar som tar lång tid och kan bli omöjliga. 

”Jag vet att generaldirektören driver det arbetssättet. Sverige är pådrivande och konstruktiva i WTO. Jag har förhoppningar. Men jag är också realist, det kommer att bli svårt.”

Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad.
Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad.Foto: Pax Engström Nyström

Att lösa upp knutarna i Sveriges och EU:s handelsförbindelser med USA ligger också högt på ministerns agenda för 2022. 

”Vi börjar se en lösning på stål- och aluminiumtullarna men hade ännu högre förväntningar på president Bidens administration när den tillträdde.”

Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad, manade konferensdeltagarna till en mer nykter syn på USA. 

”Vi ska inte underskatta att USA blir mer protektionistiska. Det händer mycket just nu som spelar ut demokratiska principer, och det republikanska partiet är ett helt annat parti än det varit”, säger Frida Stranne.

President Trump gjorde realpolitik av att inte ingå i internationella organ, och den skepticismen finns kvar menar Frida Stranne. 

”Biden har en annan retorik än Trump, och är i grunden för frihandel. Men han är väldigt bakbunden i ett klimat där man pratar om att sätta amerikanska jobb först. Handelsavtalen med EU har inte rört sig framåt på det sätt EU önskat.”

För Anna Hallberg är det protektionistiska ingen väg framåt. Hon är tydlig motståndare till att försöka bygga upp hela värdekedjor i Sverige eller EU, för att förebygga exempelvis komponentbrist. 

”Jag är övertygad om att världshandeln är här för att stanna. Vi kan inte vrida tillbaka klockan. Genom att hitta partnerskap och öka den globala handeln utnyttjar vi spetskompetens.”

 

 

Innehåll från Brackets AIAnnons

Nu kommer AI-hjälpen som effektiviserar juristernas arbete

En ny AI-lösning gör det möjligt att automatisera en stor del av juristernas arbete med att granska och skriva avtal. Därmed frigörs tid för mer strategiska och värdeskapande uppgifter.

– Syftet med vår lösning är inte att ersätta juristerna utan att öka deras produktivitet och konkurrenskraft, säger Erik Sandström, grundare av Brackets.

Rapporter från bland annat Goldman Sachs har pekat ut juridik som ett av de områden där AI har störst potential att rationalisera arbetet.

Nu lanseras Brackets AI, en AI-assistent som hjälper jurister att granska och skriva avtal, bland annat genom att identifiera risker i avtalsvillkoren, föreslå ändringar i avtalsvillkoren och skapa nya avtalsvillkor.

– Brackets AI är unik genom att den kan hantera en mängd olika avtalstyper och språk, genom att den ger användarna möjlighet att skapa egna granskningsregler och genom att den kompletterar den regelstyrda granskningen med en allmän riskbedömning, förklarar Erik Sandström, och utvecklar:

– Brackets AI kan hantera både kundspecifika riktlinjer och oförutsedda avtalsvillkor.

Brackets AI görs tillgänglig i Microsoft Word

Juristerna kan ta del av hjälpen direkt i Word. Brackets AI visar vad som kan behöva ändras i avtalsdokumentet, föreslår hur ändringen kan utformas och låter juristen föra in ändringen med ett knapptryck.

– Ambitionen är att Brackets AI ska bli som en medarbetare inuti datorn, som kan förbereda delar av juristen avtalsarbete och förpacka det i ett format som är färdigt för användning. Detta representerar ett skifte från teknik som enbart ett verktyg, till teknik som en partner, förklarar han. 

Brackets AI har redan testats 

Brackets har sedan 2019 tillhandahållit Brackets Contracts, ett kontraktshanteringssystem fokuserat på effektivisering och riskhantering genom automatisering, standardisering och användarvänlighet. Några av de kunder som använder Brackets Contracts har fått möjlighet att använda Brackets AI före den officiella lanseringen.

 – Brackets kunder har framtidsinriktade chefsjurister som nu ytterligare ökar sin konkurrenskraft, säger Erik Sandström.

Han påpekar att utvecklingen går väldigt fort och drar paralleller till när skrivmaskinen blev ersatt av ordbehandlaren. 

– De som envisades att fortsätta med skrivmaskin stod sig inte i konkurrensen. Nu sker en explosionsartad utveckling av AI och här gäller det för juristerna att hänga med, avslutar Erik Sandström.

Läs mer på: www.brackets.ai

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Brackets AI och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera