ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Miljarder samlas på hög på AF

  • Mikael Sjöberg, chef för Arbetsförmedlingen. Foto: Jonas Ekströmer

Arbetsförmedlingen, AF, ser ut att få 4,2 miljarder över i år som skulle gå till att hjälpa arbetslösa. Samtidigt försämras resultaten på bred front. Ett särskilt styrelseutskott arbetar med de sviktande resultaten, kan Di avslöja. Myndigheten anklagas också av sina egna för skönmålning.

En lång rad resultat uteblir eller går till och med åt fel håll. Det slog Arbetsförmedlingens ledningsgrupp under ledning av generaldirektör Mikael Sjöberg själv fast vid ett möte i det så kallade "situationsrummet” efter sommaren, kan Di avslöja.

Protokollet visar att AF ligger efter de flesta av sina mål, allt ifrån matchningen mellan jobb och arbetssökande, till andelen nyanlända som lämnar etableringen eller andelen funktionsnedsatta som går till arbete eller studier (se faktaruta).

Inte minst brister AF när det handlar om att hjälpa långtidsarbetslösa. Andelen som går från jobb och utvecklingsgaranti till arbete eller studier går i fel riktning, konstaterade cheferna.

”Vi har inte nått alla våra mål. Så är det”, säger analyschefen Annika Sundén som var med vid mötet.

Att resultaten efter sommaren visar att utvecklingen fortsätter att gå åt fel håll bekräftas av en ordknapp arbetsmarknadsminister.

"Det stämmer", säger Ylva Johansson (S) som "inte är beredd att dra några slutsatser."
I ett annat internt dokument Di har tagit del av framgår det att styrelsen nu arbetar med de vikande resultaten i ett nyinrättat utskott.

Vid en presskonferens i maj formulerade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kritik framför pressen med en skärpa som vanligtvis hör hemma i stängda rum. Ett av de resultat hon slog ned på gällde just de långtidsarbetslösa i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin där andelen utan någon aktivitet ökat ”lavinartat.”

”Det är exempel på en utveckling som är helt oacceptabel och som måste vändas”, sa hon.

En snabb blick på siffrorna visar att kurvorna som fick Ylva Johansson att reagera nu vänder: Andelen utan aktivitet har sjunkit till 18 procent mot runt 25 procent i början av året.

”En förbättring”, kallar Annika Sundén utvecklingen.

Men det är en långt ifrån självklar slutsats. Samma period har andelen långtidsarbetslösa i ”övrig aktivitet” ökat nästan lika mycket till närmare hälften av den drygt 94 000 personer stora gruppen (se grafik). Kategorin beskrivs av Di:s källor som en ”fejkaktivitet” eller "slasktratt” som arbetsförmedlare tar till för att snygga till siffrorna när det inte går att använda praktik eller en plats hos en privat aktör.

"Man leker med siffrorna i varje system för att visa upp bättre siffror", säger en medarbetare.

”Nej det är insatser”, kontrar Annika Sundén som samtidigt medger att det varit svårt att hitta aktiviteter under den snabba utfasningen av Fas 3.

Redan för ett halvår sedan konstaterade AF i en hemlig rapport att de långtidsarbetslösa får sämre hjälp, kan Di avslöja.

”Det intensiva arbetet med etableringsuppdraget har tagit resurser även från jobb- och utvecklingsgarantin”, står det i rapporten som har stämpeln "arbetsmaterial".

Dessutom har myndigheten fortsatt svårt att göra av med pengar. Precis som flera år tillbaka visar senaste prognosen att AF räknar med att betala tillbaka 5,2 miljarder kronor när året är slut, varav knappt 1 miljard är a-kassa och aktivitetsstöd. Resten var tänkt att användas till åtgärder för arbetslösa, nyanlända och till lönestöd. Summeringen visar att endast pengarna avsatta för administration går åt enligt plan.

Gaia-skandalen, vikande resultat över hela linjen och att AF ännu en gång väntas skicka tillbaka miljardbelopp till staten öppnar dammluckorna för intern kritik mot generaldirektören, enligt Di:s källor.

”När cheferna börjar diskutera öppet att GD inte blir långvarig har man kommit över en stor tröskel”, säger en källa på huvudkontoret och jämför stämningsläget med företrädaren Angeles Bermudez-Svankvists sista tid som generaldirektör.

Di har vid upprepade tillfällen försökt att få en intervju med generaldirektör Mikael Sjöberg och styrelseordförande Lena Erixon men blivit nekad.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/19003qCpKLUf/

Tyck till