1515
Annons

Migrationsförslag försenas – M missnöjt: ”Djupt oseriöst”

Regeringens förslag till ny migrationspolitik blir försenat. Det ökar tidspressen i riksdagen.

Moderaterna kritiserar regeringen för oseriös hantering av en tung lag.

Maria Malmer Stenergard, moderat och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.
Maria Malmer Stenergard, moderat och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.Foto:Anders Wiklund/TT

I regeringens lista över propositioner som ska lämnas till riksdagen under våren uppges att propositionen med förslag för ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” ska komma den 8 april. Så blir det inte. Riksdagen har, enligt uppgift till TT, fått besked om att det blir senare. Men inte när.

”Det senaste jag har hört är att den ska komma någon gång under april”, säger Maria Malmer Stenergard, moderat och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har dock ännu inte lämnat det som föregår propositionen, en remiss med förslagen, till Lagrådet för granskning. 

Maria Malmer framhåller att det för för varje dag som går blir mindre tid att behandla lagförslagen på ett seriöst sätt i riksdagen.

Moderaterna kommer efter påsk att be Morgan Johansson komma till utskottet och förklara vad som sker.

Förslagen i propositionen ska ersätta den nuvarande, tillfälliga migrationslagstiftningen som varit i kraft sedan flyktingkrisen. Den nya lagen ska träda i kraft den 21 juli och riksdagen måste vara klar med sin behandling före midsommar. 

”Jag kommer gärna till utskottet men arbetet med förslaget pågår och är i sitt slutskede” uppger Morgan Johansson i en skriftlig kommentar.

Men han anger ingen tid för lämnande av lagrådsremissen eller propositionen.

De båda regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet hävdar att det är ett mycket omfattande arbete som måste göras för att översätta förslagen från Migrationskommittén till lag. Kommittén arbetade i ett år och lämnade sina förslag i höstas.

I kommittén ingick samtliga riksdagspartier men de kunde inte enas om ett gemensamt förslag för helheten. Sprickan delade regeringen – S var det enda parti som ställde sig bakom samtliga delförslag medan Miljöpartiet bara stod bakom ett fåtal av dem.

Regeringen dröjde med att skicka ut förslagen från kommittén på remiss till dess att S och MP hade förhandlat fram förslag om tillägg, ett krav från MP. Det handlade bland annat om att göra det lättare än vad kommittén föreslog att få uppehållstillstånd av humanitära skäl, när reglerna inte stödjer asyl.

”Socialdemokraterna satte sig att förhandla med Miljöpartiet och tog fram en alternativ produkt som givetvis har komplicerat det här ytterligare. Det här vittnar bara om en total brist på ledarskap”, anser Maria Malmer. 

Hon kan inte se något annat skäl till att förslagen ännu dröjer utöver att S och MP ännu inte är överens. Hon befarar, utifrån sitt perspektiv, förslag som blir mer generösa jämfört med kommitténs förslag.

”Det är djupt oseriöst att behandla en av den här mandatperiodens viktigaste lagstiftningar på ett sådant här sätt”, anser Maria Malmer.

En lagstiftning enligt kommitténs förslag blir striktare än den lag som gällde före flyktingkrisen. En majoritet av partierna ställer upp på att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel, inte permanenta, till exempel.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Förbundskanslern: ”Glad att se hur framtiden ser ut”

Omställningen från fossila bränslen till hållbara alternativ stod högt på agendan när Tysklands förbundskansler Olaf Scholz besökte Sverige och träffade statsminister Magdalena Andersson under tisdagen. Men de två ländernas väg mot en koldioxidneutral framtid skiljer sig åt på flera punkter. 

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och statsminister Magdalena Andersson tillsammans med Scanias vd Christian Levin då de besöker Scania i Södertälje.
Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och statsminister Magdalena Andersson tillsammans med Scanias vd Christian Levin då de besöker Scania i Södertälje.Foto:Henrik Montgomery/TT

”Det här var den bästa stunden den här veckan”, sa Olaf Scholz efter att han fått provköra en av Scanias nya eldrivna lastbilar, utrustad med batterier från Northvolt, under ett besök på fabriken i Södertälje. 

”Jag är väldigt glad över att vara här och se hur framtiden ser ut.”

Den tyske förbundskanslern tillade att han funderar på att byta jobb och bli lastbilschaufför i stället. Kanske inte så förvånande efter en vecka då de tyska elpriserna har rusat till rekordnivåer, vattennivån i floden Rehn nått kritiskt låga nivåer och utsikterna för den tyska ekonomin ser allt dystrare ut. 

Rysslands invasion av Ukraina och minskade leveranser av naturgas till Europa har försatt Tyskland i en svår situation inför vintern och omställningen till hållbar energi är viktigare nu än någonsin. 

Men medan Sverige fortsätter att producera kärnkraft, har Tyskland vänt kärnkraften ryggen och investerar i stället i vätgas, vilket har ifrågasatts av en del experter som menar att det fortfarande är oprövad mark. Och medan den svenska fordonsindustrin storsatsar på batteridrivna fordon meddelade den tyska biltillverkaren BMW nyligen att man kommer att börja massproducera vätgasbilar 2025.

”Tyskland kommer att utöka användningen av förnybar energi enormt, vi har drivit igenom den lagstiftning som behövs för att göra det och accelererat processen så att vi kan genomföra det här snabbare än vad vi hade planerat”, sa Olaf Scholz.

”Jag tror att vi kommer producera vätgas och importera vätgas för att kunna bygga framtidens ekonomi.”

Grön vätgas produceras genom att använda el från förnybar energi för att dela upp vatten i väte- och syremolekyler. Men elen och de maskiner som krävs för processen är fortfarande väldigt dyra och skeptiker varnar för att förhoppningarna som sätts till vätgasen färgas av viljan att kunna fortsätta använda befintliga rörledningar, tankfartyg och turbiner i länder som tidigare förlitat sig på naturgas. 

När Olaf Scholz träffade Scanias vd Christian Levin frågade han specifikt om för- och nackdelarna med vätgas och batteriteknik, berättar Christian Levin för Di. 

”Det här är ju en debatt som pågår. Vår uppfattning på Scania är ju att batteri och elektriskt ligger så långt före och kommer att ha så stora fördelar, så vi ser bränsleceller som en nischprodukt. Jag hoppas att jag fick igenom det budskapet,” säger han. 

Christian Levin säger att ett av de stora problemen med vätgas är att man förlorar mycket el i tillverkningsprocessen. 

”Man förlorar 75 procent av elen och har man överskott av el så gör det ju ingenting men nu har vi ju underskott av el”, säger han. 

Huruvida Olaf Scholz tog intryck av besöket på Scania återstår att se. Efter provkörningen ville han inte ta ställning i frågan om vilken typ av teknik som är bäst för fordonsindustrin. 

”Vi ser de stora framstegen som batteritekniken gör och att det fungerar. Det är uppenbart med så här tunga fordon”, sa han och tillade: 

”Det är viktigt att vi förstår att det är nödvändigt att investera i batterier. Moderna batterier med bra teknik och att ha investeringarna i Europa.”

När Olaf Scholz och Magdalena Andersson mötte pressen i Stockholm fick de också frågor om sina vägval när det gäller kärnkraften, men ville inte recensera varandras beslut, utan fokuserade i stället på de täta band som finns mellan Sverige och Tyskland, både politiskt och ekonomiskt. 

Både Magdalena Andersson och Olaf Scholz poängterade också att det är viktigt för hela Europa att nu dra ner på sin elanvändning för att förbereda sig inför vintern, även om Sveriges elexport till Tyskland redan nu ligger på full kapacitet. 

”Länken som vi har till Tyskland, den kabeln är redan full, så om vi sparar energi i dag kommer det inte att hjälpa Tyskland, men oss själva”, sa Magdalena Andersson. 

”Jag tycker självklart att vi ska spara energi, men för vår egen skull. Det är ett sätt att sänka elräkningen men också att få ner priserna på el.” 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera