1515
Annons

Mer än 8 miljarder har betalats ut till elkunderna

Nästan 8,4 miljarder kronor har nu betalats ut i elpriskompensation av skattepengar till de miljoner svenska elkunder som chockades av vinterns häftiga elprisrally. 

Foto:Johan Nilsson/TT
Foto:Björn Larsson Rosvall/TT

Det började i januari med att regeringen avsatte drygt 6 miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av den gångna vinterns höga elpriser.

Då handlade det om ett stöd till 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige och för månaderna december 2021 och januari och februari 2022. 

Det gällde en kompensation för dem med en förbrukning från 700 kilowattimmar och 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader till som mest 2.000 kronor per månad, alltså totalt 6.000 kronor, för de hushåll med en förbrukning på 2.000 kWh per månad eller mer

Men elprischocken höll som bekant i sig även in i mars månad i år. Så i slutet av mars kom regeringen med ytterligare elprisstöd, dock ett modifierat sådant på så sätt att det endast gäller elprisområdena 3 och 4, det vill säga södra och mellersta Sverige. Nu sänktes också golvet till 400 kWh som gav 100 kronor i stöd. Sammantaget innebar det att denna elpriskompensation kom att omfatta cirka två miljoner hushåll i södra Sverige och kostnaden beräknades till drygt 920 miljoner kronor, inklusive kostnaden till elnätsbolagen.

Hittills har det alltså betalats ut, för att vara exakt, 8.352.882.053 kronor i elprisstöd, inklusive utbetalning av administrativ ersättning. Pengar som gått från Kammarkollegiet, svenska statens kapitalförvaltare, till landets omkring 160 elnätsbolag och vidare ut till de drabbade elkunderna. 

”Ansökningar kommer in från hela landet och vi räknar med att det kommer mer medel från regeringen. Den processen pågår,” förklarar Marlin Basa, processledare statsbidrag på Kammarkollegiet.

Elnätföretagen har fram till sista oktober på sig att korrigera sina ansökningar. I korrigeringen anger de om de har ansökt för mycket eller för litet. Hittills har Kammarkollegiet fått in 17 korrigeringar och av dessa kommer endast ett bolag att återbetala stödpengar.

För Sveriges största elnätsbolag innebär det här att de under våren har slussat miljarder i elprisstöd vidare till sina kunder, Vattenfall Eldistribution har genomfört utbetalningar till omkring 90 procent av sina kunder och betalat ut cirka 1,4 miljarder kronor. 

Hos E.ON, ett annat av de allra största elnätsbolagen, har alla kunderna nu fått sitt elprisstöd. Totalt 1,89 miljarder kronor har Eon betalat ut.

Den tredje elnätsjätten, Ellevio, har ansökt om möjlighet att betala ut 1,25 miljarder kronor i elprisstöd. Alla kunder har dock inte fått stödet ännu utan får det som avdrag på kommande fakturor beroende på fakturaintervall.

Elkunderna kan dock vänta sig fortsatt svettiga räkningar från elbolagen framöver. Häromveckan slog volatiliteten på elmarknaden nya rekord när elpriset i södra Sverige rusade 1100 procent över en dag, från 19 öre till 2,37 kronor per kilowattimme. Och trenden med rekordhöga elpriser i södra Sverige spås hålla i sig och med den varningar om att priserna kan rusa ytterligare till uppemot 5 kronor per kilowattimme kommande vinter. 

De höga elpriserna på kontinenten, vilka även påverkar oss i Sverige via det sammanlänkade elsystem vi har i Europa, kommer med största sannolikhet att bestå. Prisnivån där beror i sin tur främst på på kriget i Ukraina med minskad import av kol och gas till Europa som följd.

Ökade återkommande intäkter och användare för Freja EID

Freja EID hade en nettoomsättning på 6,7 miljoner kronor (5,4) under det andra kvartalet 2022.

Ebitda uppgick till -7,0 miljoner kronor (-7,4) och ebit blev -10,5 miljonerkronor (-10,4).

ARR, eller årligt återkommande intäkter, för segmentet Freja EID uppgick den 30 juni 2022 till 6,1 miljoner kronor, en tillväxt om 111 procent jämfört med samma period föregående år.

Antalet användare i tjänsten Freja EID uppgick den 30 juni 2022 till 668.000 stycken, motsvarande en ökning om 220 procent jämfört med samma period föregående år.

Segmentet Freja EID:s nettoomsättning uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,8).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,0 miljoner kronor (-10,2).

”Abonnemangsintäkterna ökar kraftigt och i takt med att årligt återkommande intäkter (ARR) ökar, rör vi oss också mot lönsamhet. Avtalen som styr abonnemangsintäkterna ökade också kraftigt under kvartalet och visar på den starka efterfrågan från våra kunder som vi upplever nu”, skriver vd Johan Henrikson.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera