1515
Annons

Mavshack ökar intäkterna och krymper förlusten

Mavshack redovisar att rörelsens intäkter uppgick till 11,9 miljoner kronor under det första kvartalet 2020, upp från 4,2 miljoner kronor mot samma period förra året.

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-3,1).

Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor (1,6).

Omsättningen för Mavshacks B2B-del var cirka 7,5 miljoner kronor (2,4) MSEK. Det ska noteras att Your IT och Recapture IT förvärvats under andra kvartalet förra året och ingår inte i jämförelsen med föregående period, heter det.

”Vi ser en värld som mer eller mindre är nedstängd. I Sverige har Mavshacks verksamheter fortlöpt utan någon större dramatik … Vi ser ökade krav på digitalisering för företag med anledning av pågående pandemi och det är såklart gynnsamt för Mavshacks verksamhet”, skriver bolagets vd Tommy Carlstedt i delårsrapporten.

För verksamheterna i Indien och Filippinerna är situationen helt annorlunda än i Sverige. Personal i Filippinerna har fortfarande inte möjlighet att ta sig till kontoret, vilket påverkar Mavshacks resultat negativt med cirka 750.000 kronor under första kvartalet. 

”Bland annat har vi inte haft möjlighet att fortsätta med översättnings- och textningsarbete av program för bland annat National Geographic. Vi har även upplevt driftstörningar i såväl vår live-streaming som störningar i leveranser från mjukvaruutvecklingen under kvartalet som direkt konsekvens av att våra kollegor inte haft möjlighet att vara fysiskt närvarande på kontoren”, skriver vd.

Mavshack befinner sig i due diligence-fas med förvärvet av Partner54 i Karlstad. Syftet med förvärvet är tillväxt inom B2B . I samband med förvärvet av Partner54 har Mavshack även påbörjat en konsolidering av bolagets B2B-dotterbolag där all personal och försäljning samlas i YourIT. 

”Vi bedömer att omstruktureringen kommer att kunna spara upp till en miljon kronor om året i minskad administration”, skriver Tommy Carlstedt

”Under året kommer vi se ytterligare omsättningsökning, både genom förvärv samt ökad försäljning inom Mavshack för såväl B2C som B2B. Genom tillväxt har jag en förväntan på att kostnadsökningarna kommer plana ut över tid när Mavshack blir en allt större enhet”, avslutar vd.

Innehåll från WihlborgsAnnons

Wihlborgs inför pris på koldioxidutsläpp

Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).
Arvid Liepe (tv) och Staffan Fredlund (th).

Flera svenska företagsjättar har infört ett internt pris på koldioxidutsläpp. Nu hoppar Wihlborgs på tåget. ”Det känns roligt att vi kan driva utvecklingen i vår bransch”, säger miljö- och klimatchefen Staffan Fredlund.

Nu inför fastighetsbolaget Wihlborgs ett internpris på koldioxidutsläpp. Priset sätts till 1000 kronor per ton och kommer inledningsvis att testas vid investeringsbeslut kring renoveringar och hyresgästanpassningar. 

– Det här är en nyckel för att omsätta klimatpåverkan till ett finansiellt värde som vi kan använda i kostnadskalkylen. Tanken är att det interna priset ska underlätta för oss att fatta kloka och relevanta beslut, och premiera leverantörer som erbjuder det klimatbästa alternativet när vi genomför upphandlingar, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs. 

Verktyg för att nå halveringsmål

Genom införandet av internpriset på koldioxid lägger bolaget i en högre växel för att minska utsläppen som sker i samband med byggprojekt, det som räknas som indirekt klimatpåverkan i värdekedjan. 

För att pressa ner klimatpåverkan ytterligare sätter Wihlborgs även upp ett så kallat målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Gränsvärdet ligger på 270 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

Nyfiken på Wihlborgs klimatarbete? Ta reda på mer här. 

– Vi har liksom branschen i stort haft svårt att mäta och målsätta klimatpåverkan vid byggnation och renoveringar, alltså den del av vår verksamhet som har störst klimatpåverkan, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs, och fortsätter:

– Internprissättningen och målgränsvärdet hjälper oss att angripa detta. Förhoppningen är att satsningarna ska göra stor skillnad för de totala utsläppen och bidra till att vi uppnår vårt halveringsmål för 2030.

Tar steget – innan det blir ett hygienkrav

Arvid Liepe och Staffan Fredlund hoppas att verktygen kommer att användas brett i organisationen och i både små och stora projekt.

– Vi kommer att testa detta och utvärdera om det styr oss på rätt sätt. Genom att ta steget nu hinner vi också med en lärandeprocess kring intern prissättning innan den här typen av åtgärder blir ett hygienkrav på marknaden. Det känns roligt att vi kan visa ledarskap och driva utvecklingen i vår bransch, säger Staffan Fredlund. 

Om Wihlborgs
Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. 

Läs mer om Wihlborgs fastighetsutveckling

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wihlborgs och ej en artikel av Dagens industri

Desenio ökade försäljningen med 125 procent – aktien upp 7 procent

First North-listade Posterbolaget Desenio ökade nettoförsäljningen med 125 procent i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol till 402 miljoner kronor. ”Första kvartalet har överträffat våra förväntningar”, kommenterar vd:n Fredrik Palm. Aktien lyfter nästan 7 procent på onsdagsmorgonen. 

Desenios vd Fredrik Palm.
Desenios vd Fredrik Palm.Foto:Joey Abrait

Den organiska försäljningen, som exkluderar Poster Store som bolaget förvärvade under fjärde kvartalet, stod för 61 procent av tillväxten. 

Rörelseresultatet landade på 67,4 miljoner kronor, motsvarande en bruttomarginal på 16,8 procent. 

Tillväxt är ett ledord för Desenio, och under kvartalet ökade antalet aktiva konsumenter mer än 97 procent jämfört med första kvartalet 2019 till 3,5 miljoner kunder. 

Integrationen med förvärvade Poster Store fortlöper enligt plan där Fredrik Palm och Desenio räknar med årliga synergieffekter på 50 miljoner kronor. Under 2021 beräknas 25 miljoner kronor kunna sparas in, och 2 miljoner kronor har förverkligats under första kvartalet. 

Under pågående kvartal förväntas tuffare jämförelsetal och en negativ organisk tillväxt, på grund av den pandemiboom som rådde under andra kvartalet i fjol. Målet att öka nettoförsäljningen med 35 till 40 procent under 2021 är dock intakt. 

Desenio finns nu på 35 marknader och tittar på nya landvinningar. 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera