ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Guri om Kinas handelssiffror: ”Påverkar hela världsekonomin”

Kinesiska handelssiffror visar att Kina är på väg tillbaka igen menar Martin Guri, chefsstrateg för Kepler Cheuvreux: ”Jag tror att styrkan bara kommer att tillta.”

2018 startade med handelskrig i Kina vilket gav dubbelt negativa effekter i form av kraftig tillbakagång av både tillväxt och export. Nu, efter det kinesiska nyåret, så visar kinesiska handelssiffror dock att Kina är på väg tillbaka.

”Det är inte handelsdata som är viktigast utan kredittillväxten. Det är första steget mot investeringar inom produktion och så småningom export. Den steg väldigt kraftigt vilket är i linje med vad kinesiska ledare sagt. Man lånar lite mer, man öppnar penningmängdskranarna, man har sänkt kassakraven för bankerna och man har sänkt räntorna. Man vill att tillväxten ska ta fart genom att man lånar mer”, säger Martin Guri.

Vidare tror han att medvinden kommer att fortsätta månader framöver.

”Jag tror att styrkan bara kommer att tillta. Det kan bli export, inhemsk efterfrågan, men framförallt den kinesiska motorn tar fart igen.”

Kina har ett stort skuldberg, är det inte oroväckande att man lånar på sig mer?

”Så är det. Kina har haft lite otur, går man tillbaka till 2016 så var det mycket diskussion kring just skuldberget och kineserna lyssnade. 280 procent skulder utifrån BNP var inte så bra så de drog ner utlåningen och det var det beslutet som gällde även under kalenderår 2018. Eftersom de är en planekonomi så tar man ett beslut per år.”

Inför 2019 har Kina bestämt sig för att motverka ekonomiska nedgångar.

”Man måste gasa, även om man inte vill. Bakgrunden är att man vill nå sina långsiktiga tillväxtmål, exempelvis att dubbla BNP inom en tio års horisont. Man är mer eller mindre tvungen att ta de kortsiktiga vinsterna framför de långsiktiga riskerna. Så får man hantera en konjunktursvacka, även i väst”, säger Martin Guri.

 Kina kan ju starta igång hela maskineriet och ge ekonomin en extra skjuts. Kan vi bara tillskriva regimen dem här starka siffrorna? Kan dem göra som de vill?

”Ja, det här är planekonomi när det är som allra vackrast. Man säger vad dem ska göra, det här är ju ett gigantiskt land vilket man ska komma ihåg. När jag varit i Kina så brukar folk fråga ”hur var det i Kina” och det är som att svara på hur det är i Latinamerika, Nordamerika och Europa samtidigt. Där finns allting, himmel och helvete. Men med en stark centralmakt som självklart vill styra ekonomin så det inte går över styr, inte blir för mycket politiska oroligheter, så med viss fördröjning så bestämmer de olika saker. Något som alla ställer upp på, vare sig de vill eller inte.”

Martin Guri menar att Kina som har ett starkt politiskt system förmår att göra den här förändringen. De bidrar även med 40 procent av BNP ökningen globalt.

”Till den större problematiken hör också att Kina håller på att bli gammalt, man går mer eller mindre demografiskt samma väg som Japan gjorde för 20-30 år sedan, så de måste bli rika innan de blir för gamla. Redan nu har den absoluta mängden arbetare minskat, de blir snabbt bara äldre. De måste upp i välståndsligan och det får kosta en hel del. Därifrån måste de leva på goda skatteintäkter och mer på europeisk nivå för att inte hamna i medelinkomstfällan som vilket är ett problem för övriga fattiga asiatiska länder, en del afrikanske länder eller en del sydamerikanska länder för den delen. Då är det kört även politiskt. Det gäller att gasa kontrollerat så det inte går över styr.”

Martin Guri avslutar:

”Det som sker i Kina är inte en lokal företeelse utan det här påverkar hela världsekonomin, ända hem till lilla Sverige.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies