1515
Annons

Makode Linde ställer ut på Affordable art fair: "Sluta köpa döda konstnärer"

För tio år sedan skapade Makode Linde hysteri i kulturvärlden med den omstridda tårtinstallationen ”Painful Cake”. Nu är han en av utställarna på årets Affordable art fair, där han bland annat kommer visa ett nytt verk skapat i kölvattnet av mordet på George Floyd. 

Makode Lindes konstverk ”ACAB – anxious choreography and bananas” som kommer visas under Affordable art fair.
Makode Lindes konstverk ”ACAB – anxious choreography and bananas” som kommer visas under Affordable art fair.Foto:Makode Linde och Kiril Bikov
Bild från tidigare års Affordable art fair.
Bild från tidigare års Affordable art fair.
Bild från tidigare års Affordable art fair.
Bild från tidigare års Affordable art fair.

Makode Linde såg någonting intressant hända i konstvärlden under pandemiåret i Berlin, där han bor och verkar sedan lång tid tillbaka. Precis som på många andra håll i världen tvingades kulturutövare hitta helt nya sätt att göra saker och ting på. I Berlin resulterade det bland annat i att flertalet nattklubbar, såsom legendariska Berghain och Kitkat, arrangerade konstutställningar. 

”De möttes av samma reaktioner som en del av uppstickarna inom konstvärlden möts av i Stockholm: att publikpådraget är jättestort samtidigt som den etablerade, lite snobbigare konstvärlden rynkar på näsan”, säger Makode Linde. 

Själv är Makode Linde inte intresserad av snobbismen, som ofta får skulden för att konstvärlden kan upplevas som skrämmande för en oinvigd. Det är också en av anledningarna till att han ser Affordable art fair som ett självklart sammanhang för honom. 

”Det känns som ett tecken i tiden – att en ny publik har hittat till konsten. Det finns något osnobbigt över Affordable art fair som jag tycker är sympatiskt.”

På konstmässan kommer Makode Linde visas upp av förstagångsutställaren Galleri Agardh-Tornvall. Förutom delar av den omfattande serien ”Afromantics” kommer ett helt nytt verk premiärvisas. 

”Det föddes ur kölvattnet av mordet på George Floyd och allting som hände med Black lives matter-rörelsen förra året. Precis som i ‘Afromantics’ kommer man se att jag gillar att göra serier som testar samma idé om och om igen,” berättar han. 

För en bredare allmänhet förknippas namnet Makode Linde framför allt med den numera världskända installationen ”Painful Cake”, som han medverkade med under 75-årsjubileet av Konstnärernas riksorganisation på Moderna museet 2012. När dåvarande kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth inför kamerorna skar den första biten av tårtan föreställande en svart Venus från Willendorf, utstötte Makode Linde, som själv utgjorde tårtans blackface-sminkade huvud, smärtsamma skrik. 

Händelsen gav upphov till en våldsam debatt om rasism och konstnärlig frihet där bland annat Afrosvenskarnas riksförbund krävde kulturministerns avgång. 

På frågan om hur han ser på att vara så starkt förknippad med det enskilda verket, svarar Makode Linde: 

”Det är väldigt många konstnärer som inte är förknippade med någonting alls. Så att ha ett verk som folk känner till och kommer ihåg, det är väldigt smickrande och känns positivt.”

Det är inte enda gången Makode Lindes konst skapat uppståndelse. Kärnan i hans konstnärskap är genomgående rasism, präglat av hans egna erfarenheter av att ha en svensk mamma och en pappa från Västafrika. 2016 samlade Makode Linde sina verk i en utställning vid namn ”Negerkungens återkomst” på Kulturhuset i Stockholm, som en anspelning på debatten kring rasistiska ord i barnböcker. Kulturhusets dåvarande vd Benny Fredriksson tog beslutet att titeln inte fick kommuniceras utåt, vilket ledde till att konstchefen Marianne Lindberg de Geer lämnade sin tjänst i protest. 

Att frågan om rasism i dag förs upp på dagordningen mer konsekvent tror Makode Linde innebär att en bredare publik kan göra en mer komplex tolkning av hans konst, i stället för att fastna i upprörda känslor. 

”Begrepp som ‘konsumtion av svarthet’ skulle man i dag kunna slänga ur sig lite var som helst och folk skulle antagligen förstå vad jag pratar om. För tio år sedan hade man inte det vokabulär eller de förkunskaper som generellt finns i dag.”

Av tragiska omständigheter återaktualiserades frågan om konstnärlig frihet nyligen med anledning av konstnären Lars Vilks död, som sedan publiceringen av den kontroversiella Muhammedbilden 2007 levde under dödshot. Liksom Makode Linde representerades Lars Vilks av Galleri Agardh-Tornvall och konstnärerna kände även varandra privat. 

”Det är oerhört sorgligt. Vi levde inte samma liv, men att vara en delvis hatad konstnär är en speciell upplevelse som jag inte delar med särskilt många. Lars var lite som en konstfarfar för mig och det är klart att det blir lite ensammare nu,” säger Makode Linde. 

Att många inom kulturvärlden nu stämmer upp till Lars Vilks försvar ger honom kluvna känslor. 

”På ett sätt är det fint, samtidigt blir jag bedrövad över hur de rösterna lyste med sin frånvaro under Lars liv,” säger Makode Linde och tillägger: 

”Det får en också att fundera lite över sitt yrkesval och huruvida man uppskattas mest som levande eller död konstnär. Om det är något jag skulle vilja förmedla till Di:s läsare så är det: sluta köpa döda konstnärer! Uppskatta konstnärer medan de lever, tack.”

Frågan om huruvida man faktiskt kan gå för långt i konstens namn, och var den gränsen i så fall ska dras, lär aldrig sluta vara föremål för debatt. 

Makode Linde är i alla fall på det klara med sin ståndpunkt:

”Att gå för långt i konstens namn tycker jag nästan är konstens uppgift. Oavsett form så tror jag att konst handlar om att utforska gränser som ständigt flyttar sig och som är svåra – eller kanske till och med omöjliga – att definiera. Folk är sällan överens om var gränsen ska dras, så som konstnär kommer man oundvikligen kliva över den ur somligas perspektiv.”

Innehåll från Svenska AerogelAnnons

Investeringsmöjlighet i innovativa Svenska Aerogel

Efterfrågan på hållbart tillverkade aerogeler ökar, men hittills har branschen tampats med dyra råvarupriser och energikrävande tillverkning, vilket har pressat upp priserna. Svenska Aerogel har därför utvecklat det unika, nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 26,4 miljoner kronor med start 14 september. 

Utmaningen för den traditionella aerogelindustrin är användningen av dyra råvaror och energikrävande tillverkning som gör produkten för dyr för volymtillverkning på stora marknader. Svenska Aerogels lösning med Quartzene är en kombination av en kostnadseffektiv patenterad tillverkning och nyttjande av basråvaror. Quartzene är en effektiv och mångsidig aerogel som ger effekt i en slutprodukt, exempelvis isolering mot värme, kyla, ljud och brand och bidrar till minskad vikt och ersätter plast. Många gånger får kunden flera av dessa egenskaper i en och samma lösning med Quartzene. Bland kunderna återfinns en mängd stora aktörer inom transport-, process-, papper&massa- samt bygg&fastighetssektorerna. 

– Vi kallar Quartzene® för ”Next Generation Aerogel”. Det är ett material som blir alltmer kritiskt i utvecklingen mot en hållbar värld. Intresset är väldigt stort – vi har till exempel nyligen skrivit ett historiskt avtal med en världsledande aktör inom processindustrin, inlett flera pilotprojekt med producenter inom bygg&fastighet samt stärkt vår internationella närvaro genom utökad dialog med amerikanska kunder och nya distributörer. Vi ser kundavtalen som ett erkännande för det arbete vi har prioriterat under lång tid, berättar vd Tor Einar. 

Beslutet om företrädesemission togs den 5 september 2022, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Emissionen består av aktier och teckningsoptioner av serie ”TO6” om cirka 26,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyttjas antalet teckningsoptioner fullt ut kan bolaget erhålla ytterligare högst 36,9 miljoner kronor i 2023.

– Detta är kapital som kommer att stärka vår verksamhet inom flera områden; huvudsakligt fokus kommer att ligga på försäljning och marknadsföring, men stora resurser kommer även att ägnas åt applikationsutveckling och i viss mån produktionsutveckling. 

Enorm marknadspotential

Quartzene är ett extremt lätt, poröst vitt pulver som används som insatsmaterial för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Quartzene kan blandas i till exempel färg, puts, byggpaneler, textil och papper. Syftet är att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa i en och samma lösning. 

– Energipriserna har under det senaste året nått nya höjder och det krävs hållbara, energieffektiva lösningar för att klara av utmaningarna. Det finns en enorm marknadspotential och emissionen kommer att stötta oss vad gäller att förändra spelplanen på riktigt, avslutar Tor Einar. 

Läs mer om företrädesemissionen i Svenska Aerogel här 

Sammanfattning av företrädesemissionen: 

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Svenska Aerogel cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader.

• Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 36,9 MSEK.

• Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

• För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 12 september 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO6. Teckningskursen per unit uppgår till 0,32 SEK, motsvarande 0,16 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 14 september 2022 till och med den 28 september 2022.

Läs mer om Svenska Aerogel

 

Mer från Svenska Aerogel

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Svenska Aerogel och ej en artikel av Dagens industri

USA varnar Ryssland: ”Har varit mycket tydliga angående kärnvapen”

USA varnar Ryssland för ”katastrofala konsekvenser” om landet skulle använda kärnvapen i Ukraina.

”Vi har varit mycket tydliga”, säger Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan till NBC.

Enligt Sullivan är såväl de ryska skenfolkomröstningarna i ockuperade områden som beslutet att kalla in 300 000 reservister tecken på att anfallskriget i Ukraina inte går Rysslands väg.

”Ryska armén har problem och den ukrainska armén gör framsteg på slagfältet”, säger säkerhetsrådgivaren i en intervju i NBC:s ”Meet the press”. 

Rysslands president Vladimir Putin sade tidigare i veckan att landet är berett att använda ”alla tillgängliga vapen” för att försvara sig.

Jake Sullivan säger att det vore katastrofalt för Ryssland att ta till kärnvapen.

”Om Ryssland går över den gränsen, kommer det att bli katastrofala konsekvenser. USA kommer att svara kraftfullt”, säger han till NBC.

Säkerhetsrådgivaren vill inte svara på vad USA faktiskt menar med ”katastrofala konsekvenser”, men han betonar att ryssarna är väl medvetna om vad det innebär. Det har kommunicerats direkt via privata kanaler på högsta nivå.

”Ryssland vet mycket väl hur USA skulle svara på användningen av kärnvapen i Ukraina.”

Sullivan betonar samtidigt att det är viktigt att den dialogen sker i bakgrunden då USA vill undvika retorisk skottväxling med Ryssland. 

Sedan Putin nyligen gav order om att mobilisera har ett starkt missnöje trängt fram genom censur och förtryck. I mängder av städer och orter har människor demonstrerat och protesterat. De senaste dagarna har omkring ett par tusen personer frihetsberövats av poliser som försökt slå ned aktioner.

Det rapporteras också hur mängder av män försöker lämna Ryssland, bland annat via gränsövergångar till Finland och Georgien, där det har ringlat långa köer hela helgen.

Enligt uppgifter i fria medier kommer Ryssland att stänga gränserna för militärpliktiga män som försöker lämna landet, kanske redan om några dagar.

Den som vill lämna landet kommer att behöva ett särskilt tillstånd.

De ryska myndigheterna kommer att börja begränsa resorna ut från landet, förmodligen från och med onsdag nästa vecka, rapporterar den oberoende ryska nyhetssajten Meduza, som verkar i exil i Lettland.

Sajten hänvisar till två anonyma uppgiftslämnare som beskrivs som närstående det ryska presidentkansliet. De gör gällande att gränsrestriktionerna kommer att införas om några dagar, då processerna kring de så kallade folkomröstningarna har avslutats på ockuperad ukrainsk mark.

Efter det kommer män som berörs enligt källorna att behöva ett särskilt tillstånd, ett slags utresevisum, för att få lämna landet. 

I de pågående striderna anklagar Ryssland Ukraina för att ha beskjutit bland annat en hotellbyggnad i ockuperade Cherson. Där uppges två personer ha dödats, varav en pro-rysk tidigare ledamot i Ukrainas parlament.

Ukraina anklagar också Ryssland för beskjutning på bred front och för att ha attackerat Odessa med tre iranska drönare som flugits in i en kontorsbyggnad på söndagsmorgonen.

De ukrainska styrkornas motoffensiv i Charkivregionen verkar ha bromsat in. Det förklaras dels av vädret, dels av ett ryskt motstånd i området utanför orten Kupiansk.

”Regnet gör det svårt att använda tunga vapen överallt. Vi kan bara använda asfalterade vägar”, säger sergeanten Roman Malyna till AFP.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera