Annons

Magnus Groth: Massapriser stiger snabbare än väntat

Hygien- och hälsobolaget Essity räknar med att högre försäljningspriser ska slå igenom på intäkterna från och med det andra kvartalet och med en gradvis ökad effekt under resten av 2018. De högre priserna motiveras i första hand av ökade kostnader för insatsvaror, främst pappersmassa, men genomslaget väntas dröja jämfört med tidigare konjunkturcykler.

"Skillnaden är att för ett år sedan förhandlade vi om lägre massapriser, sedan vände det mycket snabbt och oväntat från ett läge med vad som uppfattades som stabila priser till rekordhöga nivåer", sade vd Magnus Groth vid torsdagens resultatpresentation.

Inom mjukpappersområdet räknar bolaget nu med att det tar 4-5 kvartal innan högre massakostnader kompenseras fullt ut av högre försäljningspriser. 

"Men vi kommer att lyckas", sade han.

Vad gäller mjukpappersmarginalerna räknar Magnus Groth med att dessa når en botten under det första kvartalet 2018.

Till svårigheterna att höja priserna hör också att återförsäljarna i butiksledet lever under hård konkurrens och därför i sin tur pressar leverantörer som Essity ESSITY B +1,16% Dagens utveckling .

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, är volymutvecklingen dock skaplig, även om särskilt inkontinensprodukter är utsatta för hård prispress.

"Vi bidrar i viss mån till detta, eftersom vi lanserar en rad nya produkter. Alla konkurrenter arbetar dock med intensiv marknadsföring inom alla kategorier", sade Magnus Groth.

De högre priserna möter Essity alltså med att höja försäljningspriserna, men också med kostnadsbesparingar. Dessa drivs inom två program som vd:n menar fungerar mycket väl. Något nytt storskaligt program är därför inte att vänta. Dock är bolaget redo att justera programmen om så behövs.

"Vi måste anpassa oss efter omständigheterna. De program vi har ger bra resultat och när vi genomför dem hittar vi ofta nya möjligheter", säger Magnus Groth till Nyhetsbyrån Direkt.

Integrationen av de två senaste storförvärven löper fortsatt väl. Att BSN Medical visade något lägre ebita-marginal än under föregående kvartal är inte något tecken på problem, säger vd:n.

"Det varierar mellan kvartalen och vi ser ingen trend i detta. Vi är mycket nöjda med BSN:s möjligheter att förbättra både volymer och marginaler framöver", säger han.

Även integrationen av amerikanska Wausau går enligt plan. Här är de stora kostnaderna redan tagna och integrationsarbetet närmar sig slutet.

"De stora åtgärderna, som organisation och system, är redan vidtagna. Vad som återstår är att välja vilka produkter som ska ingå i det nya sortimentet, ett arbete som kommer att vara klart i år", säger Essitys vd.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera