Magnus Groth: Massapriser stiger snabbare än väntat

Hygien- och hälsobolaget Essity räknar med att högre försäljningspriser ska slå igenom på intäkterna från och med det andra kvartalet och med en gradvis ökad effekt under resten av 2018. De högre priserna motiveras i första hand av ökade kostnader för insatsvaror, främst pappersmassa, men genomslaget väntas dröja jämfört med tidigare konjunkturcykler.

"Skillnaden är att för ett år sedan förhandlade vi om lägre massapriser, sedan vände det mycket snabbt och oväntat från ett läge med vad som uppfattades som stabila priser till rekordhöga nivåer", sade vd Magnus Groth vid torsdagens resultatpresentation.

Inom mjukpappersområdet räknar bolaget nu med att det tar 4-5 kvartal innan högre massakostnader kompenseras fullt ut av högre försäljningspriser. 

"Men vi kommer att lyckas", sade han.

Vad gäller mjukpappersmarginalerna räknar Magnus Groth med att dessa når en botten under det första kvartalet 2018.

Till svårigheterna att höja priserna hör också att återförsäljarna i butiksledet lever under hård konkurrens och därför i sin tur pressar leverantörer som Essity ESSITY B -2,02% Dagens utveckling .

För affärsområdet Personal Care, personliga hygienprodukter, är volymutvecklingen dock skaplig, även om särskilt inkontinensprodukter är utsatta för hård prispress.

"Vi bidrar i viss mån till detta, eftersom vi lanserar en rad nya produkter. Alla konkurrenter arbetar dock med intensiv marknadsföring inom alla kategorier", sade Magnus Groth.

De högre priserna möter Essity alltså med att höja försäljningspriserna, men också med kostnadsbesparingar. Dessa drivs inom två program som vd:n menar fungerar mycket väl. Något nytt storskaligt program är därför inte att vänta. Dock är bolaget redo att justera programmen om så behövs.

"Vi måste anpassa oss efter omständigheterna. De program vi har ger bra resultat och när vi genomför dem hittar vi ofta nya möjligheter", säger Magnus Groth till Nyhetsbyrån Direkt.

Integrationen av de två senaste storförvärven löper fortsatt väl. Att BSN Medical visade något lägre ebita-marginal än under föregående kvartal är inte något tecken på problem, säger vd:n.

"Det varierar mellan kvartalen och vi ser ingen trend i detta. Vi är mycket nöjda med BSN:s möjligheter att förbättra både volymer och marginaler framöver", säger han.

Även integrationen av amerikanska Wausau går enligt plan. Här är de stora kostnaderna redan tagna och integrationsarbetet närmar sig slutet.

"De stora åtgärderna, som organisation och system, är redan vidtagna. Vad som återstår är att välja vilka produkter som ska ingå i det nya sortimentet, ett arbete som kommer att vara klart i år", säger Essitys vd.


Innehåll från Isofol MedicalAnnons

Målet: Effektivare cancerbehandling

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer som diagnostiseras hos 1,8 miljoner patienter årligen.
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer som diagnostiseras hos 1,8 miljoner patienter årligen.

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste formen av cancer med ett växande vårdbehov där ingen ny behandling har introducerats på 16 år. Isofol siktar på att lansera sin läkemedelskandidat arfolitixorin att ingå i standardbehandlingen.

Kolorektalcancer är också den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall efter lungcancer. Antalet nya patienter som globalt årligen diagnostiseras för cancerformen är omkring 1,8 miljoner och förväntas öka med 70 % fram till år 2040. 

Etablerad behandlingsform som gynnar fler patienterNuvarande etablerad behandlingsform av spridd kolorektalcancer (i första linjen) utgörs av en kombination av cellgifter och läkemedlet leukovorin, vilket Isofols kandidat arfolitixorin avser ersätta. Leukovorin måste omvandlas i kroppen till en aktiv substans och beroende på genetiska anlag sker inte denna aktivering hos alla patienter. Arfolitixorin är den aktiva substansen och kan potentiellt gynna betydligt fler patienter.

Fas III-studie i slutfasen

Isofol har en fullrekryterad global fas III-studie med en pågående interimanalys. De första 330 av totalt 440 patienter utvärderas av en oberoende säkerhetskommitté och deras rekommendation kring studiens fortsättning beräknas presenteras i första kvartalet 2021.

Läs mer om Isofol.

Bolaget ser två möjliga utfall av interimanalysen – generade data räcker för en registreringsansökan eller data pekar på att resultaten har en klart positiv trend, men att ytterligare 220 patienter bör tas in för att påvisa statistisk signifikans för progressionsfri överlevnad, vilket stärker lanseringsmöjligheterna.

Förutom en bättre behandlingsmetod, innebär lanseringen kommersiella möjligheter med ett årligt försäljningsvärde på över tio miljarder kronor. Patentskyddet gäller till år 2038 i USA och Japan samt till år 2034 i andra länder. 

Licensavtal i Japan och Kanada

Två licensavtal ingicks under hösten med Solasia i Japan och med Paladin Labs i Kanada. Detta ger en stark validering av den vetenskapliga och kliniska datan såväl som den kommersiella potentialen. Avtalen, som är några av de högst värderade i sitt slag på respektive marknad, omfattar definierade milstolpebetalningar på sammantaget över en miljard kronor samt en stegvis solid tvåsiffrig royalty baserad på den framtida nettoförsäljningen.

Prekommersialiseringsarbetet är nu upptrappat för att öka kännedomen och förbereda lanseringen av arfolitixorin som del av den rådande standardbehandlingen av drabbade patienter.

Om Isofol

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag som utvecklar läkemedelskandidaten arfolitixorin, som främst är avsett för behandling av spridd kolorektal cancer, en av de vanligaste formerna av cancer. Handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Följ bolaget på Linkedin. 

 

Mer från Isofol Medical

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Isofol Medical och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?