1515
Annons

Magdalena Andersson: Svensk ekonomi är "urstark"

Sveriges BNP steg 1,7 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 steg BNP 4,0 procent. Finansminister Magdalena Andersson beskriver för Di den svenska ekonomin som "urstark".

Finansminister Magdalena Andersson (S) fick en trevlig start på fredagen när SCB släppte sina nationalräkenskaper för det andra kvartalet. Sveriges BNP steg 1,7 procent , jämfört med föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP 4,0 procent.

”Svensk ekonomi är uppenbarligen urstark. Det här är väldigt starka siffror och visar på styrkan i svensk ekonomi. Det står helt klart ut om man gör en internationell jämförelse”, säger Magdalena Andersson till Di.

Siffrorna var klart starkare än förväntat. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit 1,0 procent jämfört med föregående kvartal och ha stigit 3,0 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Magdalena Andersson lyfter fram flera faktorer, bland annat hushållens konsumtion som steg med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal.

”Hushållens konsumtion går starkt men också bygginvesteringarna. Det är bra, vi behöver bygga mycket nya bostäder och det är något som regeringen har jobbat hårt med sedan den dag vi klev in i regeringskansliet.”

I en intervju med Dagens industri den 7 juli varnade John Hassler, ekonomiprofessor och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, för att den svenska tillväxten per capita höll på att falla under EU-genomsnittet.

”Det här är en snabbprognos, det ska man veta om. Men om de här siffrorna står sig får nog John Hassler revidera sitt uttalande, som så många gånger förr”, säger Magdalena Andersson.

Hon ser också positivt på den ekonomiska utvecklingen på den europeiska kontinenten.

”Det är bra att EU-området börjar gå lite bättre efter många år med stora problem, vi ser positiva tillväxttal i euroområdet. Det är bra också för Sverige eftersom det är en väldigt viktig exportmarknad för svensk ekonomi.”

Både export och import ökade med 0,7 procent under årets andra kvartal, Konjunkturinstitutet hade däremot räknat med ännu starkare exportsiffror.

”Exporten var ju några år en väldigt stor del av tillväxten, den är inte riktigt lika bidragande den här gången. Sen får vi se lite närmare när de slutgiltiga siffrorna kommer”, säger Magdalena Andersson.

Är du orolig att de senaste dagarnas politiska turbulens kommer ha skadliga effekter på den svenska ekonomin?

”Jag önskar naturligtvis inte det. Där är det viktigt att Stefan Löfven har klivit fram och tagit ansvar. Han är tydlig med att han inte vill skapa politiskt kaos och cirkus i Sverige utan att han tar ansvar också i den här situationen. Där är det också tydligt att den ansvarsfulla ekonomiska politik som regeringen har drivit ligger fast.”

Produktionen i näringslivet steg med 2,2 procent. Även arbetsmarknadssiffrorna förbättrades, antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade 0,8 procent.

”Det här är bra siffror, nu är det viktigt att vi använder den här styrkan i svensk ekonomi för att ta oss an de utmaningar vi står inför. Dels handlar det om att fler människor måste komma in i arbete, fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden men vi ser också stora behov i välfärden i takt med att vi blir fler, äldre och fler barn”, säger Magdalena Andersson.

 

Bild SCB:s tabell från pressmeddelande

 

image

 


Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Endomines flyttar sätet till Finland

Gruvbolaget Endomines har beslutat om flytt av bolagets säte från Sverige till Finland.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Flytten av moderbolagets säte genomförs i form av en omvänd gränsöverskridande fusion, varigenom det nuvarande noterade moderbolaget Endomines AB fusioneras med ett finskt helägt dotterbolag, Endomines Finland Oyj, som fortsätter som det överlevande bolaget, heter det i pressmeddelandet.

Endomines affärsverksamhet, tillgångar, skulder och anställda uppges inte påverkas av fusionen.

Fusionen och flytten av säte förväntas registreras omkring den 16 december 2022. Avsikten är att aktierna i Endomines Finland efter fusionen endast ska vara noterade på Nasdaq Helsingfors.

”Vi är övertygade om att fusionen kommer att gynna Endomines och våra aktieägare. En förenklad företagsstruktur kommer att göra oss mer flexibla och effektiva, vilket är viktiga egenskaper för oss. Vi är också övertygade om att detta är en passande tidpunkt för att genomföra fusionen och förenkla vår nuvarande komplicerade företagsstruktur”, kommenterar Kari Vyhtinen, vd för Endomines, i pressmeddelandet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera