Annons

M till attack efter elprischocken – ”underkännande av regeringens energipolitik”

De rekordhöga elpriserna i Sverige är ett underkännande av regeringens energipolitik och bland annat nedläggningen av reaktorer i Ringhals. Det anser moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered. 

Energiminister Anders Ygeman avfärdar kritiken som ”mycket märklig” och hänvisar till att elpriserna i andra delar av Europa är ännu högre.

Energiminister Anders Ygeman (s)
Energiminister Anders Ygeman (s)Foto:Jessica Gow/TT, Adam Ihse / TT, Stina Stjernkvist/TT
Foto:ADAM IHSE / TT
Lars Hjälmered (m)Foto:Stina Stjernkvist/TT

”Sverige har nu under relativt lång tid haft höga elpriser. Det har drabbat hushåll och företag hårt. Moderaterna ser mycket allvarligt på detta. De höga elpriserna är ett tydligt underkännande av regeringens energipolitik. Det går inte att stänga ner kärnkraftsreaktorer och tro att vindkraft ska kunna fylla tomrummet”, säger Lars Hjälmered.

Den senaste tidens dramatik på elmarknaden har under de senaste dagarna kulminerat med att elpriset rusat till nya rekordnivåer i större delen av Sverige. Det får nu moderaterna att reagera. 

”Vi befinner oss i en elkris. Och vår uppfattning är att bristande ledarskap där viktiga beslut som lagts på hög och felaktiga vägval från regeringens sida under lång tid bidrar till att förvärra läget”, säger Lars Hjälmered.

Särskilt olyckligt var enligt Lars Hjälmered regeringens beslut att rösta nej när moderaterna tillsammans med flera andra partier i riksdagen föreslog att statliga kraftbolaget Vattenfall skulle få i uppdrag att ompröva beslutet att lägga ned en av reaktorerna i Ringhals.

”Ägaren i ett bolag bestämmer och vi hade skarpa förslag att ge Vattenfall i uppdrag driva reaktorn vidare. Därför var nedläggningen i praktiken ett politiskt beslut från regeringen och som nu bidrar till att vi nu har högre elpriser än vi annars skulle haft, samtidigt som elförsörjningen i södra Sverige försvagats rejält”, säger Lars Hjälmered.

Och även på flera andra punkter sågar moderaterna regeringen.

”Det uteblivna beslutet om slutförvaret om kärnavfallet riskerar att om några år utlösa en akut elkris för hela Sverige. Och även andra frågor som är av stor betydelse för elförsörjningen som en översyn av elnätsregleringen och den utlovade elektrifieringsstrategin har hittills lyst med sin frånvaro”, säger Lars Hjälmered.

Moderaterna anser att den nya regering som tillträder måste göra en rejäl översyn av Sveriges energipolitik för att möta de stora utmaningarna både på kort och lång sikt.

Energiminister Anders Ygeman tillbakavisar moderaternas utspel.

”Det är en mycket märklig kritik. Konsensus kring Europas stigande elpriser är att de främst beror på en rekyl efter pandemin och höga priser på utsläppsrätter och inte minst brist på naturgas bland annat på grund av minskade leveranser från Putins Ryssland”, säger energiminister Anders Ygeman.

Och att regeringen skulle stängt den senaste reaktorn i Ringhals, som moderaterna hävdar är helt felaktigt, anser han.

”Det var inte regeringen, utan ägarna som fattade beslutet. Det togs ju för flera år sedan och då av helt ekonomiska skäl”, säger Anders Ygeman. 

”Jag noterar också att när m tillsammans med kd och sd skrev sin nya budget så valde de att inte lägga en enda krona på kärnkraft eller kärnkraftsforskning.”

Anders Ygeman pekar vidare på att elpriserna just nu är betydligt högre i en rad andra länder i Europa än i Sverige.  

”Det gäller bland annat i Frankrike, som ju är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder. Det visar att en stor andel kärnkraft i elproduktionen inte självklart skyddar mot rekordhöga elpriser”, säger Anders Ygeman.

En annan slutsats av den nuvarande dramatiken på Europas energimarknad är riskerna med att vara beroende av fossil energi, inte minst gaskraft, anser energiministern. 

”Förutom att det hotar klimatet, så är det riskfyllt både ekonomiskt och för försörjningstryggheten att vara i händerna på energileveranser från bland annat Putins Ryssland. Därför anser jag att det är helt rätt väg att Sverige ställer om till förnybar energi”, säger Anders Ygeman.

När det gäller den pågående dramatiken på elmarknaden så är det något regeringen nu ”noga följer”. Men när det gäller att i övrigt kommentera regeringens syn och planer på energipolitiken avböjer han och hänvisar till regeringskrisen.

”Tyvärr är jag som minister i en övergångsregering. Jag är därför förhindrad att uttala mig alltför mycket om våra framtida ambitioner och planer”, säger Anders Ygeman.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera