1515
Annons

M till attack efter elprischocken – ”underkännande av regeringens energipolitik”

De rekordhöga elpriserna i Sverige är ett underkännande av regeringens energipolitik och bland annat nedläggningen av reaktorer i Ringhals. Det anser moderaternas näringspolitiska talesperson Lars Hjälmered. 

Energiminister Anders Ygeman avfärdar kritiken som ”mycket märklig” och hänvisar till att elpriserna i andra delar av Europa är ännu högre.

Energiminister Anders Ygeman (s)
Energiminister Anders Ygeman (s)Foto:Jessica Gow/TT, Adam Ihse / TT, Stina Stjernkvist/TT
Foto:ADAM IHSE / TT
Lars Hjälmered (m)Foto:Stina Stjernkvist/TT

”Sverige har nu under relativt lång tid haft höga elpriser. Det har drabbat hushåll och företag hårt. Moderaterna ser mycket allvarligt på detta. De höga elpriserna är ett tydligt underkännande av regeringens energipolitik. Det går inte att stänga ner kärnkraftsreaktorer och tro att vindkraft ska kunna fylla tomrummet”, säger Lars Hjälmered.

Den senaste tidens dramatik på elmarknaden har under de senaste dagarna kulminerat med att elpriset rusat till nya rekordnivåer i större delen av Sverige. Det får nu moderaterna att reagera. 

”Vi befinner oss i en elkris. Och vår uppfattning är att bristande ledarskap där viktiga beslut som lagts på hög och felaktiga vägval från regeringens sida under lång tid bidrar till att förvärra läget”, säger Lars Hjälmered.

Särskilt olyckligt var enligt Lars Hjälmered regeringens beslut att rösta nej när moderaterna tillsammans med flera andra partier i riksdagen föreslog att statliga kraftbolaget Vattenfall skulle få i uppdrag att ompröva beslutet att lägga ned en av reaktorerna i Ringhals.

”Ägaren i ett bolag bestämmer och vi hade skarpa förslag att ge Vattenfall i uppdrag driva reaktorn vidare. Därför var nedläggningen i praktiken ett politiskt beslut från regeringen och som nu bidrar till att vi nu har högre elpriser än vi annars skulle haft, samtidigt som elförsörjningen i södra Sverige försvagats rejält”, säger Lars Hjälmered.

Och även på flera andra punkter sågar moderaterna regeringen.

”Det uteblivna beslutet om slutförvaret om kärnavfallet riskerar att om några år utlösa en akut elkris för hela Sverige. Och även andra frågor som är av stor betydelse för elförsörjningen som en översyn av elnätsregleringen och den utlovade elektrifieringsstrategin har hittills lyst med sin frånvaro”, säger Lars Hjälmered.

Moderaterna anser att den nya regering som tillträder måste göra en rejäl översyn av Sveriges energipolitik för att möta de stora utmaningarna både på kort och lång sikt.

Energiminister Anders Ygeman tillbakavisar moderaternas utspel.

”Det är en mycket märklig kritik. Konsensus kring Europas stigande elpriser är att de främst beror på en rekyl efter pandemin och höga priser på utsläppsrätter och inte minst brist på naturgas bland annat på grund av minskade leveranser från Putins Ryssland”, säger energiminister Anders Ygeman.

Och att regeringen skulle stängt den senaste reaktorn i Ringhals, som moderaterna hävdar är helt felaktigt, anser han.

”Det var inte regeringen, utan ägarna som fattade beslutet. Det togs ju för flera år sedan och då av helt ekonomiska skäl”, säger Anders Ygeman. 

”Jag noterar också att när m tillsammans med kd och sd skrev sin nya budget så valde de att inte lägga en enda krona på kärnkraft eller kärnkraftsforskning.”

Anders Ygeman pekar vidare på att elpriserna just nu är betydligt högre i en rad andra länder i Europa än i Sverige.  

”Det gäller bland annat i Frankrike, som ju är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder. Det visar att en stor andel kärnkraft i elproduktionen inte självklart skyddar mot rekordhöga elpriser”, säger Anders Ygeman.

En annan slutsats av den nuvarande dramatiken på Europas energimarknad är riskerna med att vara beroende av fossil energi, inte minst gaskraft, anser energiministern. 

”Förutom att det hotar klimatet, så är det riskfyllt både ekonomiskt och för försörjningstryggheten att vara i händerna på energileveranser från bland annat Putins Ryssland. Därför anser jag att det är helt rätt väg att Sverige ställer om till förnybar energi”, säger Anders Ygeman.

När det gäller den pågående dramatiken på elmarknaden så är det något regeringen nu ”noga följer”. Men när det gäller att i övrigt kommentera regeringens syn och planer på energipolitiken avböjer han och hänvisar till regeringskrisen.

”Tyvärr är jag som minister i en övergångsregering. Jag är därför förhindrad att uttala mig alltför mycket om våra framtida ambitioner och planer”, säger Anders Ygeman.

 


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Sänkta elkostnader för industrin – med digital lösning

Ökade elpriser, rekordstora prisskillnader och en alltmer oförutsägbar elmarknad gör att elinköpet i dag är ett av de allra viktigaste inköpen att hålla koll på – och regelbundet se över för industri och offentlig sektor.

– Nu finns det en ny modern och digitaliserad lösning för att hantera situationen. Vinnaren, eller kanske minst smärtsamt, blir det för den som kan hantera kort- och långsiktiga strategier samtidigt, säger Magnus Kjellin, vd på Energy Sourcing Technology som har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning av elinköp.

Ta kontroll över din elaffär

Samhället står inför en av sina största förändringar inom energiområdet sedan elektrifieringens intåg för mer än hundra år sedan. Förnyelsebarhetsresan i samhället kanaliseras till att den befintliga elproduktionsapparaten delvis behöver ställas om, och att elproduktionen behöver dubbleras. Utöver det ska elnät förstärkas och helt nya tekniska lösningar uppfinnas, testas och kommersialiseras.

– Det är ingen liten utmaning eller omställning vi står inför, säger Magnus Kjellin.

Detta innebär att elinköpare måste kunna hantera både kortsiktiga strategier för inköp och riskhantering samt långsiktiga strategier för hur man vill vara med och påverka samhällets utveckling. Förutom påverkan handlar det också om olika typer av investeringar i exempelvis vindkraft, solceller eller annan teknik.

Tekniken hittar en miljard

I dag arbetar Energy Sourcing Technology med sin SaaS-lösning mot industri och offentlig sektor, där elinköp är en stor del av affären. Men fungerar elmarknaden i dag optimalt för att alla Sveriges elinköpare ska kunna hantera sitt elinköp på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt? Enligt Magnus Kjellin är svaret nästan.

– Det finns en både fungerande börsmarknad och en OTC-marknad för elkontrakt och gröna certifikat. Det är kanske den viktigaste förutsättningen. De handlade volymerna hade gärna fått vara större men den viktigaste förutsättningen är ändå att marknadsplatsen finns, säger han och fortsätter:

– Genom att prissäkra lite av sitt framtida elbehov successivt undviker elköpare att exponera sig fullt ut mot det rörliga kontraktspriset. Det viktigaste är att göra ett medvetet och genomtänkt val. Det vi kan göra nu med hjälp av tekniken som ger helt nya insikter och affärsmöjligheter, säger han.

Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.

Industri och offentlig sektor, som kommuner, landsting och statliga myndigheter förbrukar el, för uppskattningsvis 15-25 miljarder kronor varje år. Magnus Kjellin förklarar att tidigare avsaknaden av professionella verktyg för att hantera styrning och uppföljning av elinköpet  har inneburit att kostnaderna varit 5-10 procent för höga för elinköparna. Det motsvarar någon miljard per år.

– Som elköpare måste man engagera sig i styrning av elinköpet och i avtalstecknandet. Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare. Det handlar exempelvis om hur prissättningen av elkontrakt sker och det handlar om helt obalanserade bestämmelser kring skyldigheter och rättigheter, säger han.

– Dels så rapporteras ofta genomförda prissäkringar en gång i månaden vilket gör det väldigt svårt och tidsödande att kontrollera i efterhand, dels är avtalen formulerade på ett sätt som ger elleverantören i princip helt fria händer att sätta vilket pris som helst, säger han.

Omställningen en stor utmaning för alla som handlar med el

Leif Borgstedt är ansvarig för elhandeln på Scania, vars mål är att vara helt fossilfria till år 2025. Han konstaterar att omställningen till ett hållbart samhälle med fossilfria produkter är en stor utmaning för alla som handlar med el.

– Att kunna hantera flera olika typer av gröna energiprodukter, finansiella lösningar i kombination med hög rörlighet på priserna kommer att bli vardag för de energiansvariga. Det kräver en bredare kompetens i hanteringen av energiaffären och ställer även högre krav på ett flexibelt och bra systemstöd, säger han.

Det har inte funnits någon enkel lösning på problemet tidigare, varken för offentlig eller privat sektor. Men med hjälp av Energy Sourcing Technology’s IT-verktyg kan en stor del av handeln automatiseras och det är enkelt att hålla koll på att villkor och avtal följs och säkerställa att det inte finns några dolda marginaler i priset. Men framför allt har det inneburit en tidsvinst i det dagliga arbetet.

– Jag har fått en extra halvtid som jag kan lägga på att jobba med elinköps- och hållbarhetsfrågorna, säger han.

Hitta kostnadsbesparingar för era elinköp – läs mer om Energy Sourcing Technology 

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?