1515
Annons

Lyxig jaktresa i Spanien – så eskalerade kampen i Industrivärden

Efter en lyxig jaktresa i Spanien 2015, där gräddan av näringslivets toppskikt möts för att utse efterträdaren till Industrivärdens ordförande Sverker Martin-Löf, eskalerar en smutsig maktstrid.

Säpo, Finanspolisen och brittiska säkerhetsbolag har försökt kartlägga hot, penningtvätt och eventuella kopplingar mellan huvudpersonerna i den infekterade striden. 

Pär Boman och Sverker Martin-Löf.
Pär Boman och Sverker Martin-Löf.Foto:Di/TT

SVT:s Uppdrag Granskning fortsätter att granska turerna kring SCA SCA B +0,82% Dagens utveckling :s affärsflyg och maktstriden som följde då Sverker Martin-Löf lämnade över ordförandeskapet i Industrivärden INDU C -0,98% Dagens utveckling till Handelsbankens tidigare vd Pär Boman. 

Historien är komplicerad, men klart är att Sverker Martin-Löf tillsammans med Pär Boman, och en rad företrädare i näringslivet åkte på en exklusiv jaktresa till Spanien tillsammans med Sverker Martin-Löfs barn hösten 2014. 

Resan beskrivs av Uppdrag Granskning som en försenad 70-årspresent av Industrivärden till den avgående ordföranden. Officiellt har den kallats för ”Framtidskonferens”. Här skulle maktskiftet efter Sverker Martin-Löfs pension göras upp. 

Dagarna på den exklusiva anläggningen Los Melonares i norra Spanien innefattar jakt på rödhöns, vildsvin och kronhjort, men eftersom det handlar om en ”framtidskonferens” används SCA:s affärsflyg för transporten från Sverige. 

En tid efter jaktresan briserar skandalen kring missbruk av affärsflyget i SCA och i kölvattnet följer en bitter maktkamp mellan avgående ordföranden Sverker Martin-Löf och tillträdande Pär Boman. 

Läs även: Smutsiga spelet bakom maktkampen i Industrivärden

Strax efter avslöjandena om exklusiva representationsjakter och otillbörligt utnyttjande av affärsflyget skickar Industrivärden fakturor på till deltagarna på den spanska jaktresan, de får personligen betala drygt 50.000 kronor var för vistelsen. 

Industrivärdens ägare riktar hård kritik mot Sverker Martin-Löf i samband med att han avgår på stämman. Det blir ett bittert avslut för Sverker Martin-Löf efter 42 år i SCA:s och Industrivärdens tjänst. Hans exit blir inte som han tänkt sig. 

Sonen Jonas Martin-Löf har tidigare vittnat om hur illa hans far mådde. Sverker Martin-Löf kände sig skadeskjuten av sina fiender och förrådd av sin efterträdare.

Efter maktskiftet och SVD:s avslöjande om hur affärsflyget utnyttjats och omständigheterna kring representationsjakterna satte Pär Boman ner foten och tillsatte utredningar för att gå till botten med hur förmåner utnyttjats av bolagets toppskikt. 

Sverker Martin-Löfs son Jonas reagerar då i ett mejl till Pär Boman: 

”Vad fan håller du på med? Varför skada min far du tar livet av honom mer eller mindre.”

Vidare: 

”Jag håller dig FULLT UT ansvarig och kommer aldrig släppa det förrän rättvisa är skapad - jag har råd att driva en process mot dig och din familj! Och kommer göra det 'with full pleasure'”

Enligt Uppdrag Granskning försöker Sverker Martin-Löfs son Jonas utpressa den nytillträdde ordföranden Pär Boman, som var med på jakten i Spanien, med bilder på honom på den exklusiva anläggningen.

”Pär vill du ha bilderna från Spanien på dig? ... jag har dem på min mobil...”, skriver Jonas Martin-löf. 

I fler sms:

”Vad håller du på med? Du finns ju på massor av privata jaktbilder över åren Du kommer själv förlora så som du nu håller på.”

Sms:en och andra hot och trakasserier mot Pär Boman får Handelsbanken att reagera. Banken sätter in bevakning på Sverker Martin-Löfs son. 

Uppdraget går, enligt uppdrag Granskning, till en brittisk säkerhetsfirma, grundad av före detta elitsoldater. Uppgiften: Bevaka Jonas Martin-Löf i London och utred hans kopplingar till Handelsbanken. 

Spåren leder till Handelsbanken i Luxemburg, avdelningen för speciella kunder – private banking. 

När han nu utreds som ett säkerhetshot uppdagas att hans transaktioner i Luxemburg ifrågasatts av bankens egen personal.

När Handelsbanken får uppgifterna görs en polisanmälan och finanspolisen utreder saken. 

Bland annat vill han föra över summor om 100.000 kronor per transaktion, via bolag i skatteparadis, något som Handelsbanken själva uppger är varningsflagg för penningtvätt. Totalt handlar det om summor på 36 miljoner kronor över åren.

Personalen agerar, enligt Uppdrag granskning, men ingenting händer. Jonas Martin-Löf får vara kvar som kund i banken – trots misstänkta transaktioner och förmodade hot.

När Pär Boman får frågor från Uppdrag Granskning om Jonas Martin-Löf kan stanna som kund i banken, efter misstankar om penningtvätt och hot mot bankens styrelseordförande, svarar han att han som styrelseledamot inte har uppgifter om det. 

Finanspolisens utredning läggs ner, men hoten mot Pär Boman går vidare till Säpo som granskar fallet som hot mot rikets säkerhet eftersom Handelsbanken har en så viktig ställning.

Pär Boman vill själv inte kommentera utredningen, vare sig den mot Jonas Martin-Löf eller hoten mot honom. 

Och på frågan om varför han själv inte offentligt berättat om den exklusiva jaktresan till Spanien, just den typ av resor som han själv riktat hår kritik mot, svarar han:

”Om jag hade fått frågor... så hade jag väl svarat på dem...Vad vet jag? Hade det förändrat aktieägarnas syn på förtroendet för mig? Ja, det är en fråga du får ställa till dem.”

Jonas Martin-Löf uppger själv att transaktionerna varit helt legitima och att hans skatterådgivare följt lagar och regler. Han betvivlar Uppdrag Gransknings uppgifter att han övervakades i London och poängterar att han aldrig hotat – eller haft för avsikt att hota – Pär Boman.

 ”Nej, jag har aldrig hotat någon på något sätt. Jag har aldrig utpressat honom. Jag har bara bett honom dra åt helvete”, säger Jonas Martin-Löf i programmet.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Jätteras för elpriset – faller 84 procent till lördagen

Elspotpriset i södra Sverige faller kraftigt och når i morgon, lördag, 58,4 öre per kilowattimme. Det är en nedgång med hela 85 procent från fredagen och elpriset är därmed nere på den lägsta nivån efter den senaste tidens elchock startade.

Foto:TT

Läs Di Digitalt i 3 månader för endast 197 kr

ord. pris 429kr/mån

spara
1090 kr

Få tillgång till allt digitalt innehåll i 3 månader för 197 kr. Därefter tillsvidare med 25% rabatt, endast 322 kr/mån i 12 månader. Alla priser är inklusive moms.

Visa allt som ingår

Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

Tillgång till över 1 100 aktiekurser i realtid

Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev


Betala som

Betalsätt

Genom att klicka på ”Godkänn köp” godkänner jag Dagens industri AB:s prenumerationsvillkor och bekräftar att jag tagit del av Dagens industris AB:s personuppgiftspolicy.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera