Lucent Oil handelsstoppad

Lucent Oil har handelsstoppats på Aktietorget. Bolaget hade vid handelsstoppet klockan 14 stigit med cirka 2 procent, utan någon större omsättning, visar Infronts handelsterminal.

Lucent Oils årsstämma började klockan 14 i dag, den 29 mars. På årsstämman föreligger förslag om att en apportemission ska ske genom vilken Lucent genomför ett så kallat omvänt förvärv av Quiapeg Pharmaceuticals vilket kommer att leda till att Lucent kommer att bedriva en annan verksamhet än tidigare.

Det är sedan i november känt att Lucent undergått en förnyad noteringsprocess med anledning av det planerade förvärvet av Quiapeg genom apportemissionen. En del av noteringsprocessen är publicering av en bolagsbeskrivning. Sådan bolagsbeskrivning kommer att publiceras efter årsstämman och innan handelsstart den 30 mars 2017 men efter stängning av handeln den 29 mars 2017.

Förutsatt att årsstämman i Lucent beslutar om genomförande av apportemissionen har Aktietorget i dag meddelat att Aktietorget med villkor godkänner Lucents ansökan om fortsatt notering. Då apportemissionen medför att Aktietorgets krav på ägarspridning inte längre är uppfyllt för Lucent är godkännandet förenat med villkoret att det ska tillses att det senast den 28 april 2017 skett en ägarspridning av aktierna i Lucent i sådan omfattning att Aktietorgets krav är uppfyllt. Om Aktietorgets noteringskrav inte är uppfyllda den 28 april 2017 kan noteringsprocessen komma att avbrytas och Lucents aktie avnoteras. Om Aktietorget dock bedömer att noteringskraven uppfyllts kommer handeln av Lucents aktie vid sådan tidpunkt att återföras till Aktietorgets huvudlista.

För att tillse en ägarspridning har huvudägare i Lucent, efter apportemissionen, åtagit sig att genomföra en försäljning av aktier i Lucent. Sammanlagt ska cirka 300 aktieposter överlåtas till cirka 300 olika köpare.

Utöver Aktietorgets villkor avseende ägarspridning har Aktietorget under noteringsprocessen ställt krav på stärkt finansiering av den verksamhet som Quiapeg bedriver och som kommer utgöra Lucents verksamhet efter apportemissionen. Med anledning härav har Quiapeg nu ingått låneavtal avseende lån om 5 miljoner kronor till Quiapeg.

Quiapeg har för närvarande inga intäkter från den löpande verksamheten. Det bedöms att Quiapeg likvida medel är tillräckliga för den kommande tolvmånadersperioden men med tanke på Quiapegs verksamhet - forskning och utveckling - och den riskbild denna för med sig, kan konstateras att Quiapegs rörelsekapital ändå är ansträngt.

"Ett mer positivt utfall än väntat av forskningsverksamheten och diskussionerna med potentiella samarbetspartners kan leda till tidigarelagda expansionsplaner vilket kan kräva ytterligare kapital. Bolaget bedömer att ytterligare kapitaltillskott kommer att behövas innan årsskiftet 2017/2018. Sådant kapitaltillskott kan ske genom till exempel en nyemission.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?