1515
Annons

Lööf: Nya regler kan ge tusentals laddstolpar

Regelverket kring att sätta upp laddstationer måste bli enklare. Samtidigt vill Centerpartiet helt slopa kostnaden för att fastigheter ska få lov att installera laddstolpar.

”Tiotusentals parkeringsplatser kan öppnas upp”, säger partiledaren Annie Lööf.

Foto:Christine Olsson

Elbilsboomen har tagit fart i Sverige. Under årets fyra första månader var över 28 procent av alla sålda bilar renodlade elbilar, enligt statistik från fordonsanalysföretaget Vroom. Det är mer än någon annan biltyp.

Samtidigt finns ett stort behov av laddstationer och på vissa håll i landet har det uppstått så kallade ”vita fläckar”. Trafikverket pekar ut minst 15 platser i främst Norrbotten, Västerbotten och Dalarna där infrastrukturen brister.

Där nås inte Trafikverkets mål om en snabbladdningsstation var tionde mil längs alla de stora vägarna i landet.

Centerpartiet lanserar nu flera förslag för att underlätta byggandet av laddningsstationer.

”Försäljningen av elbilar rusar i Sverige och då måste laddinfrastrukturen hänga med. Det måste bli enklare att ladda från Ystad till Haparanda”, säger Centerledaren Annie Lööf.

C vill anslå ytterligare 100 miljoner kronor till Trafikverket inom det så kallade etableringsstödet för att bygga bort de vita fläckarna och på så sätt uppnå täthetsmålet överallt. 

Partiet vill också helt slopa kostnaden för att få tillstånd att bygga laddstolpar vid en samfällighet. Det kan i dag kosta uppemot 100.000 kronor att få en så kallad ny förrättning av Lantmäteriet, som är ansvarig myndighet.

”Det är helt orimligt. Det är i dag både dyrt och krångligt att få tillstånd att bygga en laddpunkt vid en samfällighet. Det kan vara vid parkeringsplatser, villaområden eller sommarstugor”, säger Lööf.

Hon vill modernisera regelverket som Lantmäteriet har i sin prövning. Det finns i dag 2 400 samfälligheter med omkring 18.000 parkeringsplatser som skulle kunna öppnas upp, enligt Centerledaren.

”Vi ser nu att man kan möjliggöra tiotusentals laddstolpar genom att göra regelförenklingar.”

I nästa steg vill Lööf ändra lagstiftningen så att byggandet av laddstolpar blir enklare genom att den el-infrastruktur som laddstationer utgör ska kunna ingå i befintliga anläggningsbeslut, något det ofta inte gör i dag.

Ett anläggningsbeslut gavs när samfällighetsföreningen bildades och därmed ofta långt innan elbilsförsäljningen tog fart.

”I dag bygger den lagstiftning vi har på en verklighet som inte ens innehöll elbilar. Det behöver vi förändra.”

Centerpartiet vill också se över möjligheten att ge stöd till driften av snabbladdstationer som byggs i glesbefolkade områden. Det kan handla om en bensinmack, en matvarubutik eller en restaurang som i dag tvekar om att driva en laddstation eftersom man riskerar att inte gå runt.

”De här vita fläckarna har pekats ut som platser där det inte sker någon utbyggnad på marknadsmässiga villkor. Det här skulle stärka servicen i hela landet, inte minst på glesbygden”, säger Annie Lööf.


Innehåll från HandelsrådetAnnons

Så kan hållbarhet bli en konkurrensfördel för svenska handelsföretag

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Sara Rosengren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är båda ledamöter i Handelns ekonomiska råd.
Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Sara Rosengren, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, är båda ledamöter i Handelns ekonomiska råd.Foto:Janne Lundberg, FotoForm.

Nya regelverk inom EU gör att handelns aktörer kommer att få en större påverkan på den globala klimatomställningen. 

– Klimatbelastningen från vår konsumtion kommer att hamna allt mer i fokus. Företag som tar in produkter till EU men som är producerade någon annanstans kommer att få ett större ansvar, säger Mats Bergman, ordförande i Handelns ekonomiska råd, som nyligen släppte rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen”. 

Den Europeiska Gröna Given är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att göra Europeiska unionen klimatneutral till 2050. Här finns bland annat ny lagstiftning som tar sikte på en mer hållbar konsumtion, med mindre klimatbelastning längs hela produktens livscykel, främst vid tillverkning och användning.

Det kommer att innebära ökade krav på handeln att fungera som en kravställare gentemot leverantörer, där handeln förväntas hjälpa konsumenterna att göra hållbara val.

– Det handlar om att åstadkomma förbättringar inom hållbarhet i andra länder utifrån det som vi konsumerar inom EU. Det här är väldigt viktigt, säger Mats Bergman, till vardags professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola.

Skapa gemensamma spelregler

EU kommer också att etablera eller skärpa produktstandarder vilket förutom att gynna miljön och klimatet även motverkar att oseriösa aktörer får en konkurrensfördel gentemot seriösa och ansvarstagande tillverkare och handelsföretag.

– Det är angeläget med likvärdiga förutsättningar mellan exempelvis handelsföretag baserade i Sverige och i andra länder, säger Mats Bergman.

En effekt av de nya regelverken är att dokumentationskraven och därmed arbetsbördan för handelns aktörer kommer att öka. Enligt rapporten måste därför de nya kraven vara byråkratiskt hanterbara. 

– Det kan handla om att skruva upp trycket gradvis och med förnuft, och att försöka hitta smarta lösningar så att det fungerar i praktiken, säger han.

Sara Rosengren är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan Stockholm och medförfattare till rapporten. Hennes fokus är hur handelns aktörer ställer sig till denna förändring.

– Många företag jag pratat med ser detta som något som vi måste göra. Regleringar är viktiga för att höja nivån och att skapa en jämn spelplan där alla konkurrerar på lika villkor, säger hon.

Handelns ekonomiska råd: Sverige kan bli en vinnare

Företag kommer bland annat att behöva utbilda sin personal för att säkerställa att de produkter som köps in från länder utanför EU håller vad de lovar och uppfyller minimikraven kring hållbarhet.

– Det finns många utmaningar här och handeln kommer att behöva tänka annorlunda kring frågor som rör inköp, men flera företag inom handeln, särskilt i Sverige, har redan börjat med den här typen av anpassningar, säger hon. 

Men speciellt för mindre aktörer kan omställningen bli tuff. Det kan därför finnas skäl till branschgemensamma initiativ. 

– För att hållbarhetsarbetet ska kunna göras systematiskt kommer handeln exempelvis behöva utveckla kompetens inom livscykelanalys och hållbarhetsberäkningar. Detta är resurskrävande och den information som krävs är svår att ta fram på egen hand. Därför blir det viktigt med gemensamma satsningar, särskilt för mindre och medelstora företag, säger Sara Rosengren.

En av rapportens slutsatser är att Sverige har goda förutsättningar att bli ett framgångsland inom hållbar konsumtion, på samma sätt som landet redan är det inom hållbar produktion. Det kommer dock att krävas samordning mellan beslutsfattare och bransch, där också investerare, ägare, styrelser och medarbetare kommer att spela viktiga roller.

Om Handelsrådet 

Handelsrådet är samarbetsplattformen för arbetsgivarorganisationer och fackförbund på handelns

område. Uppdraget är att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.

Inom ramen för samarbetet bildades 2016 Handelns ekonomiska råd, som presenterar årlig rapport och är partsoberoende i sina slutsatser.

Läs mer på: www.handelsradet.se

Läs mer om Handelns ekonomiska råd

Tryck här för att ladda ner rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Handelsrådet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?