1515

Löneförhöjning för Fingerprints styrelse trots vinstvarning och aktieras

Biometribolaget Fingerprint Cards har vinstvarnat på tisdagsmorgonen och aktien rasar. Men enligt kallelsen till årsstämman ska styrelsens ersättning höjas.

 

Jan Wäreby, styrelseordförande Fingerprint Cards.
Jan Wäreby, styrelseordförande Fingerprint Cards.Bild:DI,TT

I ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen meddelar biometribolaget Fingerprint Cards att det första kvartalet bli ännu sämre än bolaget tidigare trott och att utmaningarna kvarstår under andra kvartalet. Intäkterna väntas rasa med mer än 50 procent under första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet i fjol.

Vinstvarningen gör att aktien befinner sig i fritt fall på Stockholmsbörsen. Strax innan klockan 11 på tisdagen är aktien ned med drygt 24 procent.

På morgonen har Fingerprint också skickat ut en kallelse till stämman senare i vår med tillhörande dagordning. Av stämmokallelsen framgår det att Fingerprints styrelse föreslås få en löneökning – trots att bolaget vinstvarnat och aktien rasar.

Fingerprints valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Jan Wäreby, ska få en löneökning på 80.000 kronor. 2016 fick styrelsens ordförande en lön fast lön på 850.000 kronor. Nu föreslår valberedningen att ordförandens lön ska öka till 930.000 kronor.

Styrelseledamöterna får också ett lönepåslag. Valberedningen föreslår att deras löner ska uppgå till 440.000 kronor. Den tidigare ersättningen låg på 400.000 kronor.

Totalt kommer 4,45 miljoner kronor i att fördelas fast styrelsearvode jämfört med 4,05 Mkr i fjol. Ersättningen för arbetet i styrelsens kommittéer höjs också och totalt kommer 515.000 kronor att fördelas jämfört med 460.000 kronor i fjol.

Fingerprints valberedning består av ordföranden Dimitrij Titov, förre vd:n och storägaren Johan Carlström samt Tommy Trollborg som varit styrelseordförande i Fingerprint tidigare. Valberedningen föreslår att tre nya styrelseledamöter väljs in i Fingerprint då Katarina Bonde och Peter Carlsson avböjt omval. En av de nya ledamöterna som föreslås är Dimitrij Titov, som alltså är valberedningens ordförande.

I kallelsen till stämman framgår det också att ett långsiktigt incitamentsprogram för 25 personer inom Fingerprint-koncernen föreslås. Enligt programmet ska personerna ges möjlighet att få B-aktier om drygt tre år – förutsatt att vissa mål uppfylls och att personen fortfarande är anställd.

Målnivån baseras på den samlade utvecklingen av rörelsemarginalen och bolagets tillväxt under perioden. Fingerprints kommunicerade i bokslutskommunikén 2016 att de långsiktiga finansiella målen är att intäkterna ska ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 procent och att den genomsnittliga rörelsemarginalen ska ligga på mellan 30-35 procent för perioden 2017 till 2019.

Baserat på hur de målen uppfylls tilldelas personerna i incitamentsprogrammet aktier i Fingerprint. Minimumnivån för aktietilldelningen uppnås vid 80 procent av uppfyllandet av prestationsmålen och maxnivån vid 120 procent av uppfyllandet.

Bland övriga punkter på stämman framgår det att en aktieägare föreslagit att Fingerprint omedelbart bör utreda möjligheterna till avnotering från Stockholmsbörsen då det enligt altieägaren skulle göra att behandlingen av bolaget ”blir mer korrekt, rättvis och relevant”.

Det föreslås att bolaget kallar till extra bolagsstämma för beslut i frågan.

En annan aktieägare kräver att Fingerprint begär skadestånd från personer som ska ha åsamkat Fingerprint skada.

”Det har i media framkommit att någon utomstående (fysisk eller juridisk person) spritt uppgifter om bolaget och dess framtidsutsikter (orderingång, fakturering, resultat m.m.) och att dessa uppgifter skadat bolaget och åsamkat bolaget kostnader i form av tillkommande avgifter (straffavgifter) till Nasdaq OMX”, står det i kallelsen till årsstämman.

Aktieägaren vill att Fingerprint kräver tillbaka dessa avgifter från Stockholmsbörsen och väcker skadeståndstalan mot de personer som ska ha spritt de falska uppgifterna.


Innehåll från SavelendAnnons

SaveLend satsar på tillväxt efter lyckad börsnotering

Efter en rekordspäckad vår och en utomordentligt lyckad börsnotering, siktar banbrytande P2P-aktören SaveLend på fortsatt tillväxt och utökad verksamhet. 

– Krediter är på väg att bli det naturliga tredje tillgångsslaget i väldiversifierade portföljer och vi trivs bra med att leda den utvecklingen, säger Ludwig Pettersson, vd och grundare.

Kom igång med dina kreditinvesteringar 

Kreditinvesterings- och sparplattformen SaveLend har under sina sju år gått från klarhet till klarhet. 2021 års första kvartalsrapport visade en omsättningsökning på 57 procent från 2020, en trend som har fortsatt under Q2. För en dryg månad sedan avslutades därtill företagets teckningstid inför börsnoteringen och även här var resultatet långt över förväntan. 

– Intresset var enormt – vi övertecknades med över 600 procent – vilket var oerhört glädjande! Det har verkligen blivit en sporre för oss och i skrivande stund har vi fler än 2000 aktieägare. Majoriteten av andelarna ägs dock fortfarande av våra anställda på ett eller annat sätt, så vi har ett starkt operationellt ägande, säger Ludwig, som själv är största ägare även efter noteringen.

Skapar spännande synergier

Investeringsplattformen fokuserar i korthet på att ge såväl privatpersoner som företag möjlighet att investera i peer-to-peer-lån, för att därmed finansiera krediter till andra användare. Typ av investering är helt valfri och kan inkludera allt från fastighetskrediter och företagslån till konsumentkrediter och inkassoportföljer. Avkastningen kommer investerarna till godo i form av utbetald ränta. 

– Det finns många fruktsamma synergier mellan aktieägare och investerare på plattformen och de två grupperna överlappar varandra allt mer. Vi ser det som ett kvitto på att vi har en modell som verkligen fungerar.

Varför SaveLend? 

Ett förutsägbart komplement

Förutom att Ludwig är majoritetsägare efter börsnoteringen är han även en aktiv investerare på SaveLends plattform. Han är övertygad om att det rör sig om ett tryggt tillgångsslag som passar de flesta, inte minst på grund av dess låga korrelation med börsen. 

– Krediter ger ett mer förutsägbart kassaflöde och via SaveLends plattform behöver investerare inte likvidera sina tillgångar för att få ut sin kredit. Detta gör tillgångsslaget till ett värdefullt komplement till exempelvis aktier och fonder – sedan 2014 har SaveLend i genomsnitt genererat 13,82 procent ränta på investerat kapital, per år.

Varför ska du investera i krediter? 

Siktar på 25 procent organisk tillväxt

Härnäst avser SaveLend att exekvera sina finansiella mål och fortsätta sin expansion, med en målsättning på minst 25 procent organisk tillväxt per år. Siktet är inställt på att växa befintliga marknader och att därtill realisera sin förvärvsagenda. 

– Vi letar efter såväl rena kundstockar som kan lyftas in i vår tekniska plattform och på så vis höja marginalen, som komplement till befintlig verksamhet, såsom nya kredittyper och ett bredare erbjudande. Det är en mycket spännande utveckling, avslutar Ludwig. 

Få svar på dina frågor 

Mer från Savelend

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Savelend och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?