Annons

Löneförhöjning för Fingerprints styrelse trots vinstvarning och aktieras

Biometribolaget Fingerprint Cards har vinstvarnat på tisdagsmorgonen och aktien rasar. Men enligt kallelsen till årsstämman ska styrelsens ersättning höjas.

 

Jan Wäreby, styrelseordförande Fingerprint Cards.
Jan Wäreby, styrelseordförande Fingerprint Cards.Bild:DI,TT

I ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen meddelar biometribolaget Fingerprint Cards att det första kvartalet bli ännu sämre än bolaget tidigare trott och att utmaningarna kvarstår under andra kvartalet. Intäkterna väntas rasa med mer än 50 procent under första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet i fjol.

Vinstvarningen gör att aktien befinner sig i fritt fall på Stockholmsbörsen. Strax innan klockan 11 på tisdagen är aktien ned med drygt 24 procent.

På morgonen har Fingerprint också skickat ut en kallelse till stämman senare i vår med tillhörande dagordning. Av stämmokallelsen framgår det att Fingerprints styrelse föreslås få en löneökning – trots att bolaget vinstvarnat och aktien rasar.

Fingerprints valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Jan Wäreby, ska få en löneökning på 80.000 kronor. 2016 fick styrelsens ordförande en lön fast lön på 850.000 kronor. Nu föreslår valberedningen att ordförandens lön ska öka till 930.000 kronor.

Styrelseledamöterna får också ett lönepåslag. Valberedningen föreslår att deras löner ska uppgå till 440.000 kronor. Den tidigare ersättningen låg på 400.000 kronor.

Totalt kommer 4,45 miljoner kronor i att fördelas fast styrelsearvode jämfört med 4,05 Mkr i fjol. Ersättningen för arbetet i styrelsens kommittéer höjs också och totalt kommer 515.000 kronor att fördelas jämfört med 460.000 kronor i fjol.

Fingerprints valberedning består av ordföranden Dimitrij Titov, förre vd:n och storägaren Johan Carlström samt Tommy Trollborg som varit styrelseordförande i Fingerprint tidigare. Valberedningen föreslår att tre nya styrelseledamöter väljs in i Fingerprint då Katarina Bonde och Peter Carlsson avböjt omval. En av de nya ledamöterna som föreslås är Dimitrij Titov, som alltså är valberedningens ordförande.

I kallelsen till stämman framgår det också att ett långsiktigt incitamentsprogram för 25 personer inom Fingerprint-koncernen föreslås. Enligt programmet ska personerna ges möjlighet att få B-aktier om drygt tre år – förutsatt att vissa mål uppfylls och att personen fortfarande är anställd.

Målnivån baseras på den samlade utvecklingen av rörelsemarginalen och bolagets tillväxt under perioden. Fingerprints kommunicerade i bokslutskommunikén 2016 att de långsiktiga finansiella målen är att intäkterna ska ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 20 procent och att den genomsnittliga rörelsemarginalen ska ligga på mellan 30-35 procent för perioden 2017 till 2019.

Baserat på hur de målen uppfylls tilldelas personerna i incitamentsprogrammet aktier i Fingerprint. Minimumnivån för aktietilldelningen uppnås vid 80 procent av uppfyllandet av prestationsmålen och maxnivån vid 120 procent av uppfyllandet.

Bland övriga punkter på stämman framgår det att en aktieägare föreslagit att Fingerprint omedelbart bör utreda möjligheterna till avnotering från Stockholmsbörsen då det enligt altieägaren skulle göra att behandlingen av bolaget ”blir mer korrekt, rättvis och relevant”.

Det föreslås att bolaget kallar till extra bolagsstämma för beslut i frågan.

En annan aktieägare kräver att Fingerprint begär skadestånd från personer som ska ha åsamkat Fingerprint skada.

”Det har i media framkommit att någon utomstående (fysisk eller juridisk person) spritt uppgifter om bolaget och dess framtidsutsikter (orderingång, fakturering, resultat m.m.) och att dessa uppgifter skadat bolaget och åsamkat bolaget kostnader i form av tillkommande avgifter (straffavgifter) till Nasdaq OMX”, står det i kallelsen till årsstämman.

Aktieägaren vill att Fingerprint kräver tillbaka dessa avgifter från Stockholmsbörsen och väcker skadeståndstalan mot de personer som ska ha spritt de falska uppgifterna.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera