ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Fastighet

Löfbergs nygamla blandning – fastigheter

  • Kathrine Löfberg är styrelseordförande i kaffekoncernen AB Anders Löfberg, som även satsar på fastigheter, och bygger en ny stadsdel i Karlstad. Foto: Tommy Andersson

De senaste åren har Löfbergs fastighetsinvesteringar i Karlstad tagit rejäl fart. Familjen ser fastigheter som ett bra komplement till kaffeverksamheten.

Fastigheter har funnits med som en lila tråd genom historien berättar Kathrine Löfberg som tillhör fjärde generationen och är styrelseordförande i AB Anders Löfberg.

"Vår fastighetsverksamhet grundades genom att vår farfar, Åke Löfberg från andra generationen, drev upp kaffeverksamheten från att varit väldigt lokal till att bli nationell. Då förvärvades en del fastigheter kopplade till egna kontor och lager och det gjordes även investeringar utanför centrala Karlstad. Det har skett en successiv förändring av fastighetsbeståndet under flera decennier där vi lagt ned kontor, lager och sedan koncentrerat oss till ett område i Karlstad", berättar hon.

Löfbergs grundades 1906 av Anders och hans två bröder. Lejonparten av kaffeproduktionen ligger i Karlstad. Värdet av de fastigheter som inte är kopplade till kaffeverksamheten uppgår till cirka 500 miljoner kronor. För cirka tio år sedan lades dessa i ett separat bolag, Löfberg Fastigheter.

"Vi är väldigt beroende av råvarumarknaden och priset på kaffebönor. Fastigheter ger en riskspridning och en bra balans till den här typen av verksamhet. Fastighetsmarknaden är långsiktig och har inte samma tvära kast som vi kan uppleva inom kaffe", säger Kathrine Löfberg.

Under farfars far Anders och farfar Åkes aktiva år låg fastigheterna kring hamnområdet i utkanten av Karlstad.

"Numera har den här delen av Karlstad blivit central. Vi såg möjligheten att tillsammans med kommunen förändra en gammal industristadsdel till en levande stadsdel med bostäder", säger Mikael Löfberg som sitter både i styrelsen för AB Anders Löfberg och i Löfberg Fastigheter.

Vid projektstarten ägde kommunen och Löfbergs ungefär hälften vardera av marken.

Stadsdelen som vuxit fram heter Bryggudden och ligger vid Inre hamn. Det första spadtaget togs redan 2011 och sista bostadsetappen startades nyligen med 45 bostadsrätter som ska byggas längs Pråmkanalen.

Totalt handlar det om cirka 700 bostadsrätter och hyresrätter när alla bostadsetapper är klara i slutet av 2019. Förutom bostäder finns bland annat restauranger, gym, frisörer och en rad andra företag. Löfbergs har även utvecklat kontorslokaler och hittills investerat cirka 1 miljard i projektutveckling av området.

De färdigställda hyresrättsprojekten har sålts vidare till Länsförsäkringsgruppens Lansa och Slättö. Alla bostadsrätter som är klara för inflyttning är slutsålda.

Ser ni några risker med en överhettad bostadsmarknad?
"Vi är medvetna om att det finns en oro för en svagare bostadsmarknad men Karlstad har hittills inte haft samma utveckling som Stockholm med fallande bostadsrättspriser. I kommande bostadsetapp har vi sålt mer än 60 procent. Det är visserligen nyproduktion men området är redan etablerat", säger Mikael Löfberg.

Ett nybyggt fem våningar högt parkeringshus finns också i beståndet för att möta behovet av fler p-platser när Karlstad växer.

"Vi har alltid haft ett samhällsengagemang var vi än befinner oss både lokalt och i omvärlden. Löfbergs gynnas av om Karlstad och närområdet är en attraktiv plats att arbeta och bo på för det underlättar rekryteringen av bra personer. Vi har en långsiktig syn i bolaget och när vi i fjärde generationen, som jag och Mikael tillhör, blickar framåt till 2050 är fastighetsbenet definitivt med", säger Kathrine Löfberg.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies