Annons

LKAB-toppen om regeringens energipolitik: Räcker inte

Statliga LKAB:s vd Jan Moström vill se en bred överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna om energipolitiken.

”Du måste ha en strategi, du måste ha en uthållighet, du måste ha ett tjugo-, trettio- eller fyrtioårsperspektiv – inte ett fyraårsperspektiv”, säger han i Ekots lördagsintervju.

Foto:Simon Eliasson
Foto:Lars johansson
LKAB:s vd Jan Moström vill se långsiktighet i energipolitiken.
LKAB:s vd Jan Moström vill se långsiktighet i energipolitiken.Foto:Simon Eliasson; Lars johansson.

De omfattande satsningarna på fossilfri stålproduktion i norra Sverige kommer inom kort att behöva stora mängder el, om allt går enligt plan.

Därför måste politikerna nu enas om en energiöverenskommelse som släpper fram alla energislag, anser Jan Moström, vd på LKAB.

”Jag tror att det kommer att vara en förutsättning framåt i takt med att vi verkligen förstår vilka enorma mängder elektricitet som måste produceras i Sverige och resten av världen om vi ska ta hand om den klimatpåverkan som vi ser i dag”, säger han i Ekots lördagsintervju.

På frågan om hur viktig en långsiktig blocköverskrivande överenskommelse är, svarar Jan Moström:

”Det är förmodligen en av de viktigaste frågor som vi modern tid har att ta ställning till.”

Vad gäller regeringens prioritering för ny kärnkraft säger Jan Moström att LKAB tittar på möjligheterna med små modulära reaktorer, SMR. Han välkomnar tekniken, om den går att räkna hem.

”Förutsatt att den är konkurrenskraftig och att vi får tillstånd. Ska vi genomföra den gröna omställningen så kommer vi att ersätta enorma mängder olja, kol och gas med elektricitet”, säger han.

På kort sikt är en kraftigt utbyggd vindkraft lösningen för att få till ökad elproduktion snabbt. Då måste kommunerna lockas till att godkänna ansökningar om att bygga vindkraft, anser Jan Moström.

Det betyder dock inte att det kommunala vetot ska tas bort.

”Någonstans måste det finnas en balanserande kraft om hur kommuner ska se positivt på att bevilja och befrämja vindkraft, men det kanske också behövs tydligare statlig styrning om hur man faktiskt får igång produktion av elkraft nu”, säger Jan Moström.

LKAB-toppen menar att regeringens plan för vindkraft, som bland annat innebär att subventionerna för vindkraft till havs slopas och att staten inte ska kompensera kommuner som säger ja till utbyggnad av vindkraft, inte är tillräcklig.

”Det är svårt att säga att den är tillräcklig. Jag skulle gärna se ett större fokus på hur vi överhuvud taget ska producera konkurrenskraftig el under en väldigt lång period. Vi behöver en mer sammanhållen politik, mer blocköverskridande, för den här typen av beslut får inte omformuleras var fjärde år”, säger han.

Att energipolitiken blivit en del av ett kulturkrig i politiken anser Jan Moström är mycket olyckligt. Därför uppmanar han till en bred överenskommelse om energipolitiken, något Socialdemokraterna förordat. Ulf Kristersson (M) har gett samtalen kalla handen.

”Ska vi klara av den här utmaningen på så kort tid så måste det till en helt annan form av styrning, av hur vi använder samhällets resurser för att göra det här. Det betyder att du måste ha en strategi, du måste ha en uthållighet, du måste ha ett tjugo-, trettio- eller fyrtioårsperspektiv – inte ett fyraårsperspektiv”, säger Jan Moström.

Slutsatsen som LKAB:s vd drar är att energipolitiken som nu förs inte håller måttet för att möta de behov av el som väntar Sverige.

”Jag är ganska övertygad om att den inte räcker”, säger Jan Moström.

Ett av de industriprojekt som kommer att kräva mycket energi är Hybrit, ett samarbete för fossilfritt stål mellan LKAB, SSAB och Vattenfall.

Tanken är att stålet ska komma ut till marknaden år 2026. När stora delar av världen nu går mot en lågkonjunktur skulle det ekonomiska läget kunna hota satsningen. Detta eftersom stålet som är framtaget utan kol i produktionen är dyrare än konventionellt framtaget stål.

Trots att ekonomierna kyls ned tror Jan Moström att köpare står på kö för det fossilfria stålet, men det ekonomiska läget kan ha viss påverkan.

”Det är klart att det påverkar, allt annat vore dumt att säga. Vi pratar om väldigt stora investeringar och vi har en inflation nu som är otäck, skulle jag vilja säga. Det i kombination med att världsmarknaden för vår produkt är väldigt volatil så det är klart att man måste beakta det”, säger han.

Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera