Lista: Här får du låna mest till bostadsköpet

Bankerna har olika gränser för när de stryper bolånekranen. Hur mycket du får låna i förhållande till din inkomst, och vilken ränta du ska klara, varierar.

Foto:Colourbox

Sedan snart två månader tillbaka gäller Finansinspektionens skärpta amorteringskrav. Den som lånar mer än 4,5 procent av bruttoinkomsten måste betala av mer på lånet varje månad. Men bankerna har också egna gränser för när de säger stopp helt och hållet, och de skiljer sig. 

Hos Danske Bank, som tagit marknadsandelar på senare tid, får bolånekunder maximalt låna 5,5 gånger sin bruttoinkomst. Det ger ett lånetak på drygt 2,6 miljoner kronor för en person som tjänar 40.000 kronor i månaden.

Skuldkvotstaket samspelar med kalkylräntan, det vill säga vad banken anser att du ska klara för ränta och ända ha tillräckligt mycket kvar att leva på varje månad för att täcka livets övriga utgifter. 

Danske Bank räknar på en kalkylränta på 6 procent.

"Vi tar in alla tillgångar i bedömningen. Vi är trygga med att det här är en bra nivå. Om man tittar på hela vår bolånestock ligger belåningsgraden under 60 procent", säger Anna Sundblad, presschef på Danske Bank.

Hos SBAB kan du också låna upp till 5,5 gånger din bruttoinkomst, men kalkylräntan är 7 procent vilket ger ett något snävare manöverutrymme.

SEB har en mer restriktiv hållning. Banken har ett skuldkvotstak på 5 gånger bruttoinkomsten. Den som tjänar 40.000 kronor får då i stället låna som mest 2,4 miljoner kronor. Men det finns viss flexibilitet.

”Vi kan i vår kalkyl gå högre för yngre bolånetagare. Vi gör en samlad bedömning av bolånetagarnas återbetalningsförmåga, och där är antal år i yrkeslivet en faktor”, säger Frank Hojem, presschef.

SEB:s kalkylränta är 7 procent. 

Bankens hållning har satt avtryck i tillväxten. Bolånemarknaden växte i fjol med cirka 7 procent. SEB:s tillväxttakt ligger på 4 procent.

”Vi är ganska konservativa. Det är ett medvetet val”, säger Frank Hojem.

Skandia har också ett mjukt skuldkvotstak på 5 gånger inkomsten som öppnar för undantag. Banken anser att nivån är en bra riktlinje för sund kreditgivning. Men Skandia vill att kunderna ska klara en ränta på 7,5 procent.

Handelsbanken, Swedbank och Nordea har inget fastslaget skuldkvotstak.

Enligt Afroditi Kellberg, presschef på Nordea, fyller bankens kravkalkyl samma funktion. Kunderna ska klara en ränta på 8 procent och när hushållets kostnader är betalda ska kundens kalkyl vara på noll eller plus. Det är femårsräntan plus tre procentenheter som banken utgår från, vilket på pappret gör Nordea till den tuffaste banken.

Swedbank räknar på kalkylräntan 7 procent och Handelsbanken 7,5 procent. Från Handelsbankens håll påpekar man att även om det inte finns något officiellt tak är skuldkvoten en av flertalet faktorer som vägs in i bolåneprövningen.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från MicrosoftAnnons

Lärdomar, insikter och nya beteenden inom industrin

Det senaste året har inneburit en omfattande omställning för den svenska tillverkningsindustrin. Detta har medfört många nya utmaningar och tvingat fram nya rutiner. Industrierna har behövt se över allt från leverantörskedjor till produktionssystem och –flöden. Digital teknik har emellertid kunnat ge svaren på många av dessa nya utmaningar och därtill medfört en uppsjö nya möjligheter.

Digital kapacitet och kompetens har utvecklats till att bli en affärskritisk fråga för de flesta aktörer inom industrierna, såväl vad gäller tillverkningsprocesser som arbetssätt. Det kan emellertid vara svårt att överblicka hur digital och teknisk utveckling konkret kan användas för att både effektivisera tillverkning och processer, och öka kundnyttan. 

– I och med industrins starka fokus på produktdesign och tillverkning ser sektorns utmaningar annorlunda ut än i de flesta andra branscher. Med rätt strategier och verktyg kan sektorn dock nyttja tekniken både för att nå hållbarhetsmål och produktionsmål och för att öka konkurrenskraft. Den 27 april anordnar Microsoft och DI därför ett webbinarium som granskar tillverkningsindustrins utmaningar och möjligheter med den digitala utvecklingen, säger Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Work och Security hos Microsoft.

Anmäl dig till webbinariet här

Möta nya utmaningar

Medan omställningen under 2020 inte var något som någon hade kunnat förbereda sig på, betonar Henrik att samhället har kunnat dra stora lärdomar av det år som har gått. Den svenska industrin har klarat sig förhållandevis bra under pandemiperioden jämfört med många andra, men även här har det blottlagts en mängd svaga punkter. När nu vaccinutrullningen är igång börjar det handla om att just förbereda sig; hur kan man arbeta för att åtgärda brister och skapa bästa förutsättningar för att återgå till fullskalig produktion?

– Detta är något som diskuteras flitigt inom industrin i nuläget. De erfarenheter man har samlat på sig av digitala lösningar kan man nu använda för att möta kommande utmaningar på ett hållbart vis, såväl vad gäller hur man möter kunder och hur man får effektiv drift och processutveckling, till logistiklösningar och lagerhållning. 

Teknik, plats och människa

På Microsoft har man inom initiativet Det nya arbetslivet konstaterat tre dimensioner som kommer att behöva samverka framöver – teknik, plats och människa. Henrik understryker att dessa dimensioner medför stora nya möjligheter för industrin – om de sköts rätt. 

– Vad behövs egentligen för att man ska nå hög produktivitet, ett sömlöst flöde och ökad konkurrenskraft? Vi kan förvänta oss att behöva tänka utanför ramarna vad gäller allt från lokalutformning, produktdesign och säkerhet till maskinpark och andra tekniska aspekter. I förlängningen är detta emellertid en fråga om ledarskap och rätt förutsättningar för beteendeförändringar. 

Den kommande tiden kommer att innebära en övergångsperiod, där både företagskulturer, teknologier och rutiner kommer att behöva förändras. Även här finns lärdomar att hämta; genom att använda data kring hur olika tjänster och verktyg används kan man se exakt var och hur inom organisationen man behöver driva förändringsåtgärder för att stärka verksamheten. Data om hur tjänsterna används ligger bland annat till grund för Microsofts egen produktutveckling, något Henrik rekommenderar även andra företag att göra för att driva sin transformation, möta medarbetarnas behov och öka både produktion och försäljning. 

– Alla digitala lösningar lämnar spår, som sedermera kan ge aktörer förståelse för hur deras verksamhet fungerar i praktiken. Det är sådant som sedan kan användas för att stärka affären, på en mängd olika plan, avslutar Henrik. 

 

Mer från Microsoft

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Microsoft och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?