ANNONS:
Till Di.se

Lemne-bråk oroar ministern

Uppsala universitets ordförande Carola Lemne har försett styrelsen med material från Svenskt Näringsliv i den känsliga rektorsfrågan, kan Di avslöja.
Bråket oroar samtidigt den ansvariga ministern Helene Hellmark Knutsson (S).

Uppsala Universitets ordförande Carola Lemne, för Di:s läsare mer känd som vd i Svenskt Näringsliv, la vid det senaste styrelsemötet fram flera förslag på hur styrelsens makt vid rektorstillsättningar kan stärkas, inför en kommande rekrytering av ny rektor.

Ett snarlikt förslag kom bara dagar senare från en forskningsberedning finansierad av Svenskt Näringsliv. Beredningens rapport mötte tuff kritik från universitetsvärlden, vilket inte har gått ledamoten Jan-Olof Jacke förbi.

”Vi har fått både positiv och negativ feedback. Jag är ödmjuk inför detta och beklagar om det, enligt vårt tycke, konstruktiva inspel ses som ett försök att utnyttja våra positioner”, säger Jacke som till vardags är vd på Astra Zeneca.

Också regeringen sällar sig till kritikerna.

”Vi ser inte att det skulle leda till höjd kvalitet att minska inflytandet. Tvärtom ser vi både studentinflytandet och det kollegiala inflytandet som en garant för kvalitet”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Tajmningen bidrog till massiva protester från professorer och höga tjänstemän vid universitetet mot Carola Lemnes agerande i styrelsen, inklusive krav på hennes avgång.

Helene Hellmark Knutsson är bekymrad över bråket.

”Det är tufft för Uppsala universitet och det riskerar att ta fokus i från huvuduppdraget att leverera utbildning och forskning av högsta kvalitet”, säger hon.

Hur har Carola Lemne skött uppdraget?
”Jag har ingen anledning att inte ha förtroende för Carola Lemne utifrån det jag vet i dag”, säger hon.

”Jag utgår ifrån att hon kan skilja på den roll hon har som vd i Svenskt Näringsliv och som styrelseordförande i Uppsala universitet”, fortsätter Helene Hellmark Knutsson.

Carola Lemne vill inte säga vad hon tycker om forskningsberedningens rapport om rektorstillsättningar, möjligen ett tecken på frågans känslighet.

”Det får stå för dem. De är en fristående tankesmedja. Svenskt Näringsliv har ingen policy om hur rektorer ska tillsättas”, säger Carola Lemne.

Samtidigt har Carola Lemne personligen sett till att alla styrelseledamöter inför morgondagens styrelsemöte får ta del av två texter om forskningsberedningens rapport från Svenskt Näringslivs sajt, kan Di avslöja.

Det handlar dels om en kommentar från Tobias Krantz, som är chef för utbildning och forskning på Svenskt Näringsliv och dels om en rapport från pressträffen. Texterna bifogades ett utskick med pressklipp inför eftermiddagens styrelsemöte där frågan om processen för rektorstillsättningar är på dagordningen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies