1515
Annons

Läs hela metoo-uppropet #inteminskuld #påvåravillkor

300 kvinnor i finans- och försäkringsbranschen går ut med uppropet #inteminskuld #påvåravillkor.
Här kan du läsa uppropet i sin helhet – och se alla som skrivit under. 

 

Detta är försäkrings-, bank- och finansbranschernas gemensamma upprop #inteminskuld #påvåravillkor. Vi är stolta över vårt arbete, men är långt ifrån nöjda. Vi vill att alla som väljer att arbeta inom våra branscher ska ha samma förutsättningar, oavsett könstillhörighet, när det kommer till meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, trygg arbetsmiljö, karriärmöjligheter och lön, men våra berättelser visar att så inte alltid är fallet. För att ha en chans att inkluderas på lika villkor krävs det ofta att kvinnor och ickebinära anpassar sig till och accepterar nedsättande kommentarer, sexistisk jargong och i vissa fall även sexuella trakasserier och kränkningar. Det tycker vi är oacceptabelt. Vi vill tillsammans med våra arbetsgivare, branschorganisationer, fackförbund och kollegor förändra våra branscher till det bättre.

Till våra arbetsgivare

Ni har ett ansvar att se till att nolltolerans gäller i praktiken, inte bara i teorin. Vi vet att det finns riktlinjer och policydokument som tar ställning mot diskriminering och trakasserier på våra arbetsplatser. Ändå har många av oss erfarenhet av både arbets- och branschkollegor och kunder som uttrycker sig förminskande och sexistiskt. Några av oss får utstå sexuella trakasserier och kränkningar. Vi upplever att ni ser och hör, men av olika skäl inte agerar.

Vi kräver transparenta belöningssystem och andra konkreta förslag på åtgärder som uppmuntrar till arbetsmetoder där pengar inte tillåts gå före vår rätt till en arbetsmiljö utan diskriminering och sexuella trakasserier.

Ni har ett ansvar att arbeta aktivt för att skapa trygga arbetsplatser. Vi upplever att förekomsten av förminskande jargong och sexistiska kommentarer är lika vanligt och accepterat inom våra branscher som i samhället i övrigt. Det gör att vi inte alltid vågar lita på vår känsla av att något är fel när vi blir utsatta för grövre kränkningar och sexuella trakasserier. Vi är rädda för att mötas av misstro och repressalier.

Vi kräver tydliga rutiner för att rapportera, hantera och motverka sexuella trakasserier. Medarbetarundersökningarna måste syfta till att identifiera alla nivåer av diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill alltid garanteras anonymitet.

Ni har ett ansvar att främja ett gott ledarskap. Ni hänvisar oss till närmsta chef, men många gånger är det just våra chefer eller andra på ledande positioner som tillåter, och i vissa fall uppmuntrar, en kultur med förminskade kommentarer och sexistisk jargong. En del går över gränsen och utnyttjar det faktum att vi står i beroendeställning till dem.

Vi kräver att våra chefer ska utbildas fortlöpande i frågor rörande jämställdhet, trakasserier, kränkande särbehandling och normkritiskt tänkande. Våra chefer ska lära sig att känna igen tidiga tecken på en osund arbetsmiljö och stöttas i att agera snabbt och kraftfullt, samt att motsatt beteende ska få kännbara konsekvenser.

Till våra branschorganisationer och fackförbund

Ni vill verka för en sund utveckling i våra branscher. I detta ingår att inte blunda för förekomsten av diskriminering och sexuella trakasserier.

Vi vill att ni hjälper era medlemmar och företrädare genom att samordna, organisera och förmedla kunskap och riktlinjer i frågor rörande jämställdhet, trakasserier, kränkande särbehandling och normkritiskt tänkande.

Till våra kollegor

Vi har ett gemensamt ansvar att upprätthålla en sund arbetsmiljö. När vi reagerar på förminskande kommentarer eller sexistisk jargong får vi ofta höra att vi är känsliga eller saknar humor. Det skadar vår självkänsla och gör att vi skuldbelägger oss själva om vi utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar.

Vi kräver att bli bemötta med respekt när vi säger ifrån eller anförtror er våra erfarenheter, och att ni också agerar när ni hör olämplig jargong eller blir vittnen till sexuella trakasserier eller kränkningar. Ansvar, skuld och skam ska läggas hos de som förminskar, sexualiserar, kränker och trakasserar.

I vår grupp #inteminskuld #påvåravillkor, med 2000 medlemmar, har vi delat berättelser om förminskande kommentarer, sexistisk jargong, kränkningar och trakasserier. Alla som undertecknat uppropet har inte personligen blivit utsatta, men stöttar varandra och talar med en gemensam röst. Vi kommer därför inte att kommentera några enskilda berättelser efter detta upprop.

... namnunderskrifter: A Eklund, Agnes Snickare, Agnetha, Alexandra Åquist, Anette Ringius, Anette Åkerman, Angelica, Angelica Falk, Anita Lindberg, Anita Lindström, Anita Wikström, Ann Hallenberg, Anna, Anna Benderius, Anna Flock Hedin, Anna Gustafsson, Anna Hansson, Anna Heder, Anna Johansson, Anna Nilsson, Anna S, Anna Sandefeldt, Anna Wahldén, Anna-Karin, Anna-Lena Muisyo, Ann-Charlotte Tollqvist, Anne Axelsson, Anne Rosen, Anne-Charlotte Lallerman, Anneli Edman, Anneli Ersson, Annette Killander, Annica Marklund, Annika, Annika Bowalliu, Annika Hedlund, Annika Löfgren, Annika Poutiainen, Ann-Louise Järvling, Ann-Marie Arvidsson, Ann-Sofie Wirström, Anu Ananthakrishnan, Birgitta Steen, Boel Granath, Camilla, Camilla Baltscheffsky, Camilla Vikman, Carina Lundberg Markow, Carina Tillman, Carolina S, Caroline Lundberg, Caroline Olsson, Catharina L, Cathrin Jansson, Cathrine, Cecilia, Cecilia Kåhrström, Cecilia Lundberg, Cecilia Nilsson, Cecilia Salmi, Charlotta Dawidowski Sydstrand, Charlotta Ragvald, Charlotta Rydin, Charlotte Helin, Christel Bergman, Christine Ragnell, Cornelia Gustafzon, Elin Granzell, Elin Milestad, Elin Roos, Elin Sandström, Elina Sultan, Elisabet S, Elisabeth Sandblom, Elise Barv, Elize Wästanfors, Ellen Kristiansson, Ellinor, Ellinor Mellgren, Emelie Lindqvist, Emma Andersson, Emma Asserlind, Emma Jakobson, Emma Lindberg, Emma Löfgren, Emmeli, Emmelie Thuresson, Erica Wiede, Erika, Erika Madebrink, Erika Samuelsson, Erika Sohlberg, Eva, Eva Frejd, Eva Holmberg, Eva Sandgärde, Eva Strömfelt, Eva Wenström, Eva Wissting, Eve, Frida Jonsson, Frida Olsson, Gabrielle Vikmans, Gun Lisadotter, Hanna, Hanna Kaiser Barnes, Hanna Leffler, Helen Lilja, Helén Rosenqvist, Helena, Helena, Helena Lilja, Helena Nordenberger, Helena Nordman-Knutson, Helena Unander-Scharin, Henny Carlstedt, Hilma Björk, Ida Martinsson, Ida Ryentorp, Ida Spendrup, Ina, Ingela Blomqvist, Ingela Eriksson, Ingela Höök, Isabelle Lindström, J Johansson, Jacqueline Sejersen, Jane Haglund, Jane Olofsson, Jane Stenius, Jeanette Burklint, Jeanette Lundius, Jennifer Davies, Jenny Andersson, Jenny Heimburger, Jenny Josefsson, Jenny Lindström, Jenny Lönnroos, Jenny Nilsson, Jenny Rosander Ney, Jenny Stenberg, Jessica, Jessica Frisk-Nelson, Jessika Narström, Johanna, Johanna Calissendorf, Johanna I, Johanna Kruusval, Johanna Lundgren, Johanna Stehn, Johanna Winqvist, Johanne V, Josefine, Josefine Ekblom, Josephine Werne, Julia Agha, Julia Fransson, Kairi Ilison, Karin, Karin Burman, Karin Dahl, Karin Ekstav Westin, Karin Lindmark, Karin Reuterskiöld, Karin Uebel, Karin W, Katarina Hult, Kerstin, Kerstin Axelsson, Kerstin Grönwall, Kia af Kleen, Kicki El Azizi, Kristin Lagerkrantz, Kristina Engblom, Kristina Finnberg Andersson, Laura Bergtoft, Lena Grönwall, Lena Hellström, Lena Johnson, Lena Persson, Lena Sandström, Lena-Marie Lundkvist, Lilian Berg, Lill Eurenius Edlund, Lina Rolke, Lina S, Linda A, Linda Carlson, Linda Gustavsson, Linda Gustavsson, Linda Johansson, Linda Matsson, Linda Månström, Linda Nordén, Linn Hjortsberg, Linnea, Linnea Franzén Magnusson, Linnea Staffas, Lisa, Liselotte Berglund, Liselotte Fridh, Liza Radon, Lone Majhage, Lotta Kruse, Lotta Snickare, Louisa Alsterskär, Louise, Louise S, Louise Thilander, M. Sim., Madelene Brahn, Madelene Dorji Sennehed, Magdalena, Magdalena Stenbäck, Mahsa Jafari, Malin Nilsson, Mandana, Margareta Lindahl, Margaretha Spångberg, Maria, Maria Bergh-Lasses, Maria Carselid, Maria Flodqvist, Maria Fägersten, Maria Hörnfeldt, Maria Johansson, Maria Olausson, Maria R, Marie Forsgren, Marie Macchiavello, Marie Wiklund, Marija Jönsson, Martha Kristiansen, Martina Olahay, Maryam Galentas, Natasha Nyström, Nej, Nicole Personne, Nina Molin, Pernilla Bouveng, Pernilla Lilja, Pernilla Åberg, Petra Goldman, Petra Jogefjäll, Petra Lindberg, Ragnhild Raab Jidrot, Rebecka, Rebecka Andersson, Rebecka Waxler, S Carlsson, Sandra Indregaard, Sara Berglund, Sara Klarén, Sara Rindevall, Sara Westman, Sofi Alverstrand, Sofia, Sofia, Sofia A, Sofia Stjernqvist, Sofie Colbing, Sonja von Lochow, Sophia Everhed, Stephanie Elford, Stina Wärn, Suna Wickforsen, Susann Johansson, Susanna A.B., Susanna Edholm, Susanna Lundqvist, Susanna Sjödin, Susanne, Susanne G, Susanne Wik, Suzanne v Gaffke, Teresa Burman, Therese, Therese Mendoza, Therése Morin, Therese Nyrén, Tina Stumle, Tone Gustafsson, Tove Hagängen, Ulla Knutzon, Ulrika Arvidsson, Ulrika Johansson, Ulrika Lundhol, Ulrika Tamm, Ulrika Torstensson, Veronica, Veronica Råberg-Schrello, Victoria Wang, Yasmine Kaf, Ylva Rosén, Åsa, Åsa Berglund, Åsa Klingwall, Åsa Millberg, Åsa Persson Meczynski, Åsa Tornberg


Trots talet om förändring - trotjänare blir ny chef för aktieanalys på SHB

Handelsbanken, som talat om behovet av kulturförändring inom Capital Markets, har utsett en ny chef för aktieanalys.

Valet föll på trotjänaren Rasmus Engberg, som arbetat på Capital Markets sedan 2002.

Rasmus Engberg.
Rasmus Engberg.Foto:Daniel Månsson

Under hösten 2018 granskade Di arbetsmiljön på Handelsbanken Capital Markets, som är hjärtat i bankens värdepappershandel. Di kunde bland annat berätta att ett antal kvinnliga assistenter utsatts för kränkningar av en bankchef och hans närmaste medarbetare.

I samband med Di:s granskning lämnade två toppchefer sina jobb. Det handlade om Per Elcar, chef för Handelsbanken Markets & Asset Management, och aktieanalyschefen Peder Frölén, och banken talade öppet om behovet av en kulturförändring.

”Ett nytt ledarskap kommer att underlätta arbetet med att komma till rätta med en kultur av kränkande behandling och dålig arbetsmiljö som tyvärr förekommit på en avdelning", uppgav vd:n Anders Bouvin i samband med att Per Elcar lämnade sin tjänst.

Vad gäller Per Elcars tidigare tjänst finns ännu ingen permanent ersättare, utan Dan Lindwall är alltjämt tillförordnad chef för Handelsbanken Markets & Asset Management. Men tjänsten som chef för aktieanalys är nu tillsatt, och efterträdaren heter Rasmus Engberg - en rutinerad analytiker som ansvarat för analysteamet på konsumentsidan.

Enligt Di:s uppgifter har Handelsbanken raggat externa kandidater till tjänsten, men valet föll till slut ändå på en trotjänare som har arbetat på Handelsbanken Capital Markets sedan 2002.

Di har frågat Handelsbankens presschef Johan Wallqvist på vilket sätt är det är en kulturförändring att utse någon som har jobbat på Capital Markets sedan 2002 till chef för aktieanalys, men han hänvisar till bankens tidigare chefsekonom Ann Öberg som i december förra året utsågs till chef för en ny koncernövergripande analysenhet, Global analys, som omfattar makro-, kredit- och aktieanalys. 

Ann Öberg var på tisdagseftermiddagen inte tillgänglig för att svara på frågor, men hon har skickat en skriftlig kommentar till Di.

"Jag har efter en rekryteringsprocess med både externa och interna kandidater utsett Rasmus Engberg till ny aktieanalyschef. Jag är övertygad om att Rasmus har den erfarenhet och de egenskaper som krävs för att vidareutveckla arbetet på analysavdelningen", skriver hon och fortsätter:

"Han är en mycket skicklig analytiker, har ett gott omdöme, är en omtänksam person och är mycket uppskattad av sina medarbetare."


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?