Läkemedelsbolaget rapporterar positiva studieresultat

Forskningsbolaget A1M Pharma rapporterar att preliminära data efter avslutad preklinisk långtidsstudie i djurmodell visar entydigt att den aktiva substansen i bolagets läkemedelskandidat ROSGard har en stark skyddseffekt mot njurskador i samband med
strålbehandling.

Kliniska studier är planerade att inledas i början av 2018. Bolagets målsättning är att ta fram ett läkemedel som ges i samband med varje strålningstillfälle för att skydda njurarna och därmed möjliggöra en effektivare behandling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den målsökande strålbehandlingen PRRT, som framförallt används för behandling av neuroendokrina cancertumörer, NET, som kan sprida sig i mag-/tarmkanalen och lungorna, belastar kraftigt patientens njurar med risk för allvarliga njurskador som följd. Detta begränsar den maximala stråldosen som kan användas både vid enskilda strålbehandlingar och totalt. Ofta visar sig inte eventuella njurskador förrän flera månader efter behandlingstillfället, och A1M Pharma har därför genomfört två prekliniska studier med läkemedelskandidaten ROSGard som utvecklas för att ges vid varje strålningstillfälle i syfte att skydda njurarna från potentiella skador.

I den första prekliniska studien låg fokus på kortsiktiga njurskador. Slutgiltiga resultat från denna studie visar att de strålningsskador som uppträder inom åtta dagar efter PRRT i princip eliminerades i den grupp där den aktiva substansen i ROSGard, RMC-035, administrerades i samband med strålningstillfället.

I den andra studien låg fokus på långsiktiga njurskador med uppföljning upp till 6 månader efter strålningstillfället. Även denna studie har nu avslutats och analys av data pågår. Även om dataanalysen inte är avslutad är resultatbilden tydlig och visar entydigt att den aktiva substansen i ROSGard har en stark skyddseffekt mot njurskador.

Den grupp i långtidsstudien som fick strålningsbehandling utan den aktiva substansen i ROSGard uppvisade under de följande 6 månaderna proteinläckage i urinen, proteinuri, tillbakabildning av njurar samt dödsfall. Inom den grupp som samtidigt med strålningen erhåll den aktiva substansen i ROSGard kunde dessa negativa effekter kraftigt reduceras, och i vissa fall till och med förhindras.

"Den nu säkerställt starka skyddseffekten mot njurskador som den aktiva substansen i ROSGard uppvisar på både kort och lång sikt i dessa prekliniska studier är ett tydligt kvitto på att vi har något mycket värdefullt att erbjuda inom marknaden för strålningsterapi", säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Euro AccidentAnnons

Ohälsa – påtaglig risk för företag

Långtidsfrånvarande medarbetare är en påtaglig hållbarhetsrisk för de flesta företag. Därför erbjuder försäkringsbolaget Euro Accident även ett rehabiliteringsstöd i sin företagsbetalda sjukförsäkring. Ett stöd som hjälper åtta av tio att kunna fortsätta arbeta.

Hållbarhetsfrågan med sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter spelar en allt större roll för företag. Därmed har det också blivit viktigt för företag att förstå, identifiera och hantera sådana risker, vid sidan om till exempel affärsrisker och finansiella risker.

En av de viktigaste, men ofta förbisedda, hållbarhetsfrågorna handlar om hållbara medarbetare, alltså de egna medarbetarnas hälsa och välmående. Förutom de mänskliga sidorna så är kostnaderna för ohälsa höga i form av ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning och lägre produktivitet.

En modern sjukförsäkring

Att en medarbetare blir långtidsfrånvarande är emellertid en risk som du till viss del kan försäkra dig mot. Några som erbjuder en sådan försäkring är försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring.

- Risken för sjukskrivning är högst påtaglig i dagens arbetsliv med många som blir långtidssjuka av stress och utmattning. Därför har vi skapat en modern sjukförsäkring som är bra både för medarbetaren som är försäkrad och för arbetsgivaren som betalar försäkringen, säger Jörgen Örnebrand, produktchef Tjänstepension, på Euro Accident Livförsäkring AB.

Vid risk för sjukskrivning

Förutom den ekonomiska ersättningen vid långtidsfrånvaro så ingår även ett rehabiliteringsstöd i Euro Accidents försäkring.

Rehabiliteringsstödet kan aktiveras redan vid första tecken på att en medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller för att hjälpa medarbetare att komma tillbaka i arbete igen. Efter en webbanmälan från närmaste chef samordnar en av Euro Accidents egna rehabiliteringskoordinatorer hela ärendet och ser till att rätt insatser kopplas in.

Goda chanser att hjälpa

Åtta av tio försäkrade som kommer in i Euro Accidents rehabiliteringsprocess genom sin sjukförsäkring blir inte långtidsfrånvarande.

- Om vi bara får möjlighet att starta processen tidigt så har vi en bra chans att komma in med rätt åtgärder innan det går för långt, säger Jörgen Örnebrand.

Det är inte alltid som rehabiliteringsstödet i försäkringen behöver aktiveras. Ibland kan det räcka långt med att medarbetaren själv tar ett eller flera samtal med psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach genom samtalsstödet som också är en del av försäkringen.

- Samtalsstödet kan ge rådgivning och hjälp att komma vidare oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade frågor. Det viktiga är att ta hjälp innan små problem växer sig stora, säger Jörgen Örnebrand.

Helförsäkring för trygga och friska medarbetare

Det här ingår i Euro Accidents Sjukförsäkring PlanSjuk som tecknas av företag för deras medarbetare:

- Samtalsstöd av psykolog, ekonom, jurist, ergonom och hälsocoach

- Chefs- och HR-stöd

- Rehabiliteringsstöd

- Ekonomisk ersättning för inkomstbortfall

Läs mer om Sjukförsäkring PlanSjuk  

Läs mer om Euro Accident

 

Mer från Euro Accident

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Euro Accident och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?