1515
Annons

Lägre omsättning och ökad förlust för Dalsspira Mejeri

Spotlightlistade Dalsspira mejeri hade en omsättning uppgående till 5,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2022, en nedgång med 25 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet försämrades till -2,9 miljoner kronor (-1,2).

”Efter att ha besökt många av våra kunder har det blivit tydligt att det finns en stor ojämlikhet i prissättningsstrategin till konsument”, skriver nytillträdde vd:n Mikael Olsson i sin första kvartalsrapport och pekar på att lokala producenters varor beläggs med högre påslag till konsument i butiksledet.

En bieffekt av detta, som Mikael Olson kallar osund prisstrategi som bidrar till att konsumenter uppfattar lokala produkter som dyra, blir att Dalsspira har svårt att ta ut kostnadsökningar mot kund. 

”En ökning av en redan högt prissatt vara gör att försäljningen minskar. Därtill har vi betydligt färre produkter att sprida ut våra kostnadsökningar på än producenter som har världen som marknad. I butiksledet hamnar små producenter i kläm när de stora matkedjorna pressar priset till sina konsumenter för att mildra effekterna av den ökande inflationen. Konsekvensen riskerar dock att bli färre lokala producenter och ett ökat beroende av några få stora nationella eller multinationella jättar”, skriver han.

Bortsett från dessa utmaningar ser Dalsspira fram emot försäljning nya produkter och ”med en pandemifri sommar bör vi kunna hämta hem en del försäljning och jobba vidare mot en resultatförbättring”, skriver vd.

Den 31 mars 2022 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till 0 tusen kronor (0). Dalsspira har räntebärande skulder om 4 miljoner kronor (3) samt en checkräkningskredit om 2,3 miljoner kronor (2,3) vilken per den 31 mars var nyttjad med 1,7 miljon kronor (2,2). Vidare tillfördes bolaget cirka 900 tusen kronor från optionsförfall efter periodens utgång.


Ännu ingen omsättning för Xintela

Forskningsbolaget Xintela, listat på First North, redovisar likt i samma kvartal i fjol 0 i nettoomsättning för årets första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 0,5 miljoner kronor (4,2). Bolaget ska genomföra en företrädesemission.

Dessa övriga intäkter avser kostnader för onkologiverksamheten som vidarefakturerats till dotterbolaget Targinta samt bidrag från Vinnova.

Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:12) och bolagets likvida medel var 2 miljoner kronor (15,5). 

Xintelas resultat före skatt uppgick till -11 miljoner kronor (-9).

Xintela har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 44,6 miljoner kronor. Bolaget genomför även en kompletterande riktad emission upp till cirka 10 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i emissionerna är 0,25 kronor per aktie där en befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier.

Företrädesemissionen avses att genomföras under det andra kvartalet 2022. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen, teckningsperiod och andra relevanta datum kommer att meddelas vid senare tillfälle, skriver bolaget.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?