ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Lägre omsättning men högre resultat för Ikea of Sweden

Omsättningen minskade för Ikea of Sweden under det senaste räkenskapsåret. Men tack vare lägre kostnader, bland annat för leasingavtal, ökade resultatet efter finansiella poster med över 11 procent.

Ikea of Sweden omsatte drygt 6,6 miljarder kronor under det brutna räkenskapsåret 2016/2016 som avslutades i augusti förra året.

Det är närmare 10 procent lägre än föregående räkenskapsår, då bolaget omsatte dryga 7,3 miljarder kronor.

Samtidigt lyckades Ikea dock höja resultatet efter finansiella poster med 171,5 miljoner eller 11,6 procent till knappt 1,7 miljarder kronor.

Resultatförbättringen skedde alltså på kostnadssidan, där personalkostnaderna minskade något trots att antalet anställda var något högre jämfört med räkenskapsåret 2015/2016.

Ledningen har tillsammans med vd och vice vd sett sin ersättning sjunka med 6,7 miljoner kronor sedan föregående räkenskapsår. Det handlar framför allt om så kallad tantiem, alltså bonusar, som minskat med 7,5 miljoner kronor under perioden.

De stora besparingarna sker dock i leasingavtalen. Själva varumärket Ikea kontrolleras av Inter Ikea med säte i Belgien. Varumärket licenseras tillsammans med andra immateriella rättigheter till Ikea-koncernen.

Kostnaderna för framtida leasingavtal som inte går att säga upp mer än halverades från 1,2 miljarder till 542 miljoner kronor under det gångna räkenskapsåret.

Efter att Ikea of Sweden lämnat 160 miljoner kronor i koncernbidrag och tagit emot 50 miljoner kronor blir resultatet före skatt strax över 1,5 miljarder kronor. 

Med samma effektiva skattesats som föregående räkenskapsår – 22,5 procent – ger det ett resultat på knappt 1,2 miljarder kronor. Inter Ikea Group, som äger Ikea of Sweden, tar ut lika mycket i utdelning.

I somras tillträdde Peter van der Poel som vd för Ikea of Sweden sedan företrädaren Jesper Brodin blivit vd för hela Ikea-koncernen.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies