1515

Lägg ned sju myndigheter

Analys- och utvärderingsutredningen fick i uppdrag göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. Bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag, skriver utredningens särskilda utredare Urban Karlström och utredningssekreterare Charlotta Eriksson.

Foto:Colourbox

Analys- och utvärderingsutredningen föreslår att regeringens sju analys- och utvärderingsmyndigheter ska föras samman i tre nya myndigheter med bredare uppdrag. Den senaste tioårsperioden har regeringar inrättat flera särskilda analys- och utvärderingsmyndigheter.

 De har det gemensamt att de är små myndigheter och att uppdraget är avgränsat till en viss sektor. Mycket talar för att fler liknande myndigheter kommer att inrättas.

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av sju myndigheter: Brottsförebyggande rådet (Brå), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys.

Utredningsuppdraget har bestått av två huvudfrågor:

• Vilka analyser och utvärderingar behöver regeringen för att styra och redovisa resultat till riksdagen och för att bedöma effektivitet?

• Hur kan regeringens analys- och utvärderingsresurser organiseras på bästa sätt utifrån regeringens behov?

Ungefär 0,3 promille av statsbudgeten avsätts för utvärdering varje år, och statens kostnader för utvärdering uppgår årligen till mellan 2,3 och 2,7 miljarder kronor. De sektorsanknutna analys- och utvärderingsmyndigheterna som ingår i vår översyn står för mellan 12 och 14 procent av utvärderingskostnaderna.

Regeringen behöver analyser och utvärderingar för sina uppgifter: styra riket, säkerställa effektivitet och redovisa resultatet av statens insatser till riksdagen. I grunden ser behovet likadant ut för alla områden. Men i vissa sektorer har regeringen ett större behov av att analyserna och utvärderingarna görs av någon som inte ansvarar för att genomföra verksamheten. Det gäller framför allt när staten har omfattande utgifter, verksamheten är komplex och när verksamhetens styrs och genomförs av en dominerande myndighet eller en stark profession.

Vi ser flera problem med den nuvarande organiseringen och styrningen.

Det första är att regeringen saknar oberoende analys- och utvärderingsresurser för vissa sektorer.

Det andra är att regeringen inte tar tillvara den potential som myndigheterna har i kraft av sina sak- och metodkunskaper. Genomgående gör myndigheterna i för liten utsträckning analyser av vad statlig verksamhet kostar och om statlig verksamhet bedrivs effektivt. Vidare tar de i för liten utsträckning fram rekommendationer till regeringen om hur verksamheter kan förbättras och underlag som visar om de mål som riksdagen beslutat för olika områden nås.

Ett tredje problem är att myndigheternas uppdrag är avgränsade till en viss sektor. Detta gör det svårare att få till stånd sektorsövergripande analyser.

För att regeringen ska få analyser och utvärderingar som kan användas för en effektiv styrning lägger vi följande förslag:

• Regeringen bör fastställa att större reformer och investeringar ska utvärderas. Utvärderingar ska inte göras slentrianmässigt men det är rimligt att stora och ekonomiskt betydande reformer och investeringar följs av beslut om utvärdering.

• Ge myndigheterna ett enhetligt uppdrag. Alla analys- och utvärderingsmyndigheter ska analysera och utvärdera vad statliga insatser leder till, om de är effektiva, bistå i policyanalys och tillgängliggöra forskning.

• Analyser av kostnadseffektivitet ska ingå i uppdraget.

• Bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag. Arbetsmarknads- och välfärdsanalys (vilken omfattar IFAU, ISF och Vårdanalys), Tillväxt- och samhällsbyggnadsanalys (Trafikanalys, Tillväxtanalys och Kulturanalys) och Trygghets- och säkerhetsanalys (bland annat Brå).

Det innebär att nuvarande sju myndigheter avvecklas. Därmed skapas en struktur för framtiden som gör att regeringen kan få kvalificerade analyser och utvärderingar som är mer sektorsövergripande. Regeringen kan därmed få ett mer fullständigt underlag utan att inrätta fler myndigheter. Samtidigt minskar fragmenteringen av offentlig sektor.

Analyser och utvärderingar bidrar till en mer kunskapsbaserad politik. För detta behöver regeringen ta ett samlat grepp, utveckla sin styrning och besluta om en ny och mer ändamålsenlig organisering.

Urban Karlström, särskild utredare

Charlotta Eriksson, utredningssekreterare


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?