Annons

Lägg ned sju myndigheter

Analys- och utvärderingsutredningen fick i uppdrag göra en översyn av regeringens analys- och utvärderingsresurser och hur dessa är organiserade. Bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag, skriver utredningens särskilda utredare Urban Karlström och utredningssekreterare Charlotta Eriksson.

Foto:Colourbox

Analys- och utvärderingsutredningen föreslår att regeringens sju analys- och utvärderingsmyndigheter ska föras samman i tre nya myndigheter med bredare uppdrag. Den senaste tioårsperioden har regeringar inrättat flera särskilda analys- och utvärderingsmyndigheter.

 De har det gemensamt att de är små myndigheter och att uppdraget är avgränsat till en viss sektor. Mycket talar för att fler liknande myndigheter kommer att inrättas.

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av sju myndigheter: Brottsförebyggande rådet (Brå), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), Kulturanalys, Trafikanalys, Tillväxtanalys och Vårdanalys.

Utredningsuppdraget har bestått av två huvudfrågor:

• Vilka analyser och utvärderingar behöver regeringen för att styra och redovisa resultat till riksdagen och för att bedöma effektivitet?

• Hur kan regeringens analys- och utvärderingsresurser organiseras på bästa sätt utifrån regeringens behov?

Ungefär 0,3 promille av statsbudgeten avsätts för utvärdering varje år, och statens kostnader för utvärdering uppgår årligen till mellan 2,3 och 2,7 miljarder kronor. De sektorsanknutna analys- och utvärderingsmyndigheterna som ingår i vår översyn står för mellan 12 och 14 procent av utvärderingskostnaderna.

Regeringen behöver analyser och utvärderingar för sina uppgifter: styra riket, säkerställa effektivitet och redovisa resultatet av statens insatser till riksdagen. I grunden ser behovet likadant ut för alla områden. Men i vissa sektorer har regeringen ett större behov av att analyserna och utvärderingarna görs av någon som inte ansvarar för att genomföra verksamheten. Det gäller framför allt när staten har omfattande utgifter, verksamheten är komplex och när verksamhetens styrs och genomförs av en dominerande myndighet eller en stark profession.

Vi ser flera problem med den nuvarande organiseringen och styrningen.

Det första är att regeringen saknar oberoende analys- och utvärderingsresurser för vissa sektorer.

Det andra är att regeringen inte tar tillvara den potential som myndigheterna har i kraft av sina sak- och metodkunskaper. Genomgående gör myndigheterna i för liten utsträckning analyser av vad statlig verksamhet kostar och om statlig verksamhet bedrivs effektivt. Vidare tar de i för liten utsträckning fram rekommendationer till regeringen om hur verksamheter kan förbättras och underlag som visar om de mål som riksdagen beslutat för olika områden nås.

Ett tredje problem är att myndigheternas uppdrag är avgränsade till en viss sektor. Detta gör det svårare att få till stånd sektorsövergripande analyser.

För att regeringen ska få analyser och utvärderingar som kan användas för en effektiv styrning lägger vi följande förslag:

• Regeringen bör fastställa att större reformer och investeringar ska utvärderas. Utvärderingar ska inte göras slentrianmässigt men det är rimligt att stora och ekonomiskt betydande reformer och investeringar följs av beslut om utvärdering.

• Ge myndigheterna ett enhetligt uppdrag. Alla analys- och utvärderingsmyndigheter ska analysera och utvärdera vad statliga insatser leder till, om de är effektiva, bistå i policyanalys och tillgängliggöra forskning.

• Analyser av kostnadseffektivitet ska ingå i uppdraget.

• Bilda tre nya myndigheter med bredare uppdrag. Arbetsmarknads- och välfärdsanalys (vilken omfattar IFAU, ISF och Vårdanalys), Tillväxt- och samhällsbyggnadsanalys (Trafikanalys, Tillväxtanalys och Kulturanalys) och Trygghets- och säkerhetsanalys (bland annat Brå).

Det innebär att nuvarande sju myndigheter avvecklas. Därmed skapas en struktur för framtiden som gör att regeringen kan få kvalificerade analyser och utvärderingar som är mer sektorsövergripande. Regeringen kan därmed få ett mer fullständigt underlag utan att inrätta fler myndigheter. Samtidigt minskar fragmenteringen av offentlig sektor.

Analyser och utvärderingar bidrar till en mer kunskapsbaserad politik. För detta behöver regeringen ta ett samlat grepp, utveckla sin styrning och besluta om en ny och mer ändamålsenlig organisering.

Urban Karlström, särskild utredare

Charlotta Eriksson, utredningssekreterare

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Innehåll från SileonAnnons

Banker behöver växla upp tempot när BNPL-marknaden växer

I takt med konsumenternas ökande efterfrågan på flexibla betaltjänster växer marknaden för Buy Now Pay Later (BNPL) snabbt runt om i världen. Samtidigt är det många banker som halkar efter i utvecklingen och riskerar att tappa marknadsandelar om de inte agerar fort.

– Vi ser att bolag som kan erbjuda BNPL-tjänster växer och tar marknadsandelar från retailbankernas kaka där konsumentkredit är en viktig del av verksamheten. Det här gör att alla internationella banker, inklusive de svenska, nu måste börja agera på konsumenternas förändrade köpbeteenden och efterfrågan, och också börja erbjuda BNPL-tjänster, menar David Larsson, vd på Sileon.  

Det pågår ett tydligt skifte på betal- och kreditmarknaden där de yngre generationerna styr efterfrågan på den digitala och flexibla upplevelsen som BNPL-lösningar tillför. Enligt en rapport från Insider Intelligence i februari 2022 väntas marknaden för BNPL-tjänster nå ett transaktionsvärde på 680 miljarder dollar globalt redan år 2025*. Det innebär en fördubbling av den marknadsstorlek man prognostiserade för några år sedan. För att hänga med i trenden bör man dock agera snabbt, något som kan vara utmanande för banker.

– Svårigheterna för bankerna är att möta den här utvecklingen själva, då många av dem sitter fast i gammal, komplex infrastruktur. Det gör att det krävs stora resurser och tunga IT-investeringar för bankerna om de själva internt ska bygga upp en BNPL-plattform, säger David Larsson. 

Kort ”time to market”

Svenska Sileon, som verkar på den internationella marknaden, erbjuder sina kunder en flexibel och innovativ BNPL-plattform. Genom plattformen kan banker få tillgång till en fullt skalbar BNPL-funktionalitet i egen regi. 

– En BNPL-tjänst måste vara flexibel och det måste gå snabbt att få ut erbjudandet till marknaden. Med vår modulära SaaS-lösning kan bankerna lansera sitt BNPL-erbjudande på endast några veckor. Vår tjänst är enkel att använda, fullt skalbar och går att anpassa med olika erbjudanden till olika kundgrupper på olika marknader och i olika länder, förklarar David Larsson. 

Till skillnad från att bygga en BNPL-plattform internt, blir det oftast betydligt snabbare, enklare och billigare för banker att använda Sileons SaaS-lösning. Då BNPL-tjänsten är fullständigt modulär kan Sileons kunder välja om de vill använda delar av den för att utöka sitt eget betalerbjudande eller satsa på en helhetslösning.

– Vi är ganska ensamma om det här erbjudandet på marknaden. Väljer man Sileon får man även en framtidssäkring på köpet, då vi ligger i framkant och ständigt utvecklar tjänsten för att hela tiden möta konsumenternas ständigt föränderliga behov. Våra kunder kan känna sig trygga i att det är det här vi kan och som vi alla verkligen brinner för, avslutar David Larsson.  

Om Sileon

Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Med Sileons modulära SaaS-lösning får kunder snabbt tillgång till en skalbar, kostnadseffektiv och API-baserad BNPL plattform – i egen regi.

Läs mer här 

*Statistik från Insider Intelligence, publicerad 3 februari 2022

 

Mer från Sileon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Sileon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera