1515

L öppnar för ny folkomröstning om euron

När EU:s två stora grundarländer Tyskland och Frankrike tydligt signalerar att de vill fördjupa integrationen kommer det att kosta mer att stå utanför eurosamarbetet. Detta, men även den svaga kronkursen, kan bidra till en ny folkomröstning om att införa euron i Sverige.

Det säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Liberalerna meddelade för ett par veckor sedan att de vill att Sverige ska gå med i EU:s bankunion och euron senast 2022

Mats Persson konstaterar att det i Europa nu syns tydliga tendenser till en fördjupning i det europeiska samarbetet, med den nya tyska regeringen och president Macron i Frankrike.

"Det är uppenbart att grundarländerna i EU vill fördjupa samarbetet framför allt på det ekonomiska området. Det kommer att göra det mer kostsamt att stå utanför. Det kommer att ställa frågan om Sverige vill vara en fullvärdig medlem eller inte."

Han ser framför sig att vi under ett antal år kommer att ha en diskussion om vad Sveriges roll i Europa ska vara.

"Vårt svar är väldigt tydligt, vi ska vara en fullvärdig medlem och påverka fullt ut", säger den ekonomisk-politiske talespersonen.

Han tror att frågorna kommer att ställas på sin spets redan under de kommande åren och räknar med att fler partier tar den här frågan på allvar och lämnar besked.

"En vänta och se-linje kommer inte att duga i framtiden", säger Mats Persson.

Centerpartiets Emil Källström kallade frågan om en ny euroomröstning för "en icke-fråga" i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt förra veckan, men Mats Persson säger att "det är inte vår ingång". Han tycker att man måste lyssna på Tyskland och Frankrike och konstaterar att när de två största länderna bestämt sig för att göra gemensam sak har det historiskt blivit så och det måste svenska politiker förhålla sig till.

Förslaget om en gemensam finansminister är han däremot skeptisk till, det viktiga är att ha verktygen på plats som gör det möjligt för ECB att tillsyn på banker och se till att ha muskler att agera den dagen det blir en ekonomisk kris igen.

Grunden måste vara att de länder som haft problem sköter sig och tar itu med sina nationella ekonomiska problem.

"En fördjupning kommer inte minska behovet av att nationella ekonomiska politiken", säger han och lyfter fram att reformer bidragit till den positiva återhämtningen i framförallt Spanien och Grekland.

Mats Persson tror även att den senaste tidens mycket svaga kronkurs kan få eurodebatten att vakna.

"Det tror jag, det signalerar ju att euron är på uppgång. Det kan påverka debatten", säger han och tillägger att Nordeas väntade beslut att flytta huvudkontoret från Sverige också belyser att det har ett pris att stå utanför.

Ett svenskt euromedlemskap kan dock bara bli verklighet när vissa förutsättningar är uppfyllda, som att de länder som har missköt sig har fått ordning på sin ekonomi och att man fått bort de risker som finns i delar av det europeiska banksystemet, enligt Mats Persson.

Samma sak gäller för bankunionen - även här måste riskerna elimineras innan Sverige går med - men partiet gör bedömningen att detta kommer att vara på plats den dagen Sverige går med.

Han konstaterar att det har funnits fördelar med att stå utanför bankunionen, men säger att det nu är ett nytt läge i Europa, med minskade problem i de så kallade PIGS-länderna och i det europeiska banksystemet.

"Förutsättningarna att gå med är mycket bättre nu än tidigare", säger han.

Enligt Mats Persson finns det nu ett fönster i EU att bedriva en mer tillväxtorienterad politik och detta är viktigt eftersom Europa, inklusive Sverige, har problemen med konkurrenskraften.

"Svaret på det kan inte vara mer europeisk jordbrukspolitik. Svaret måste vara mycket mer fokus på forskning och på att höja konkurrenskraften i den europeiska ekonomin. En naturlig följd av det blir ju att göra tydliga omprioriteringar i EU:s budget, men ytterst vad nationalstaterna själva gör", säger han.

Enligt Mats Persson borde regeringen fokusera mer på innehållet i EU:s budget, och kanske något mindre på rabatten och nivån.


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Så skapade it-företaget Advania en grön vagnpark: ”Vi ser enbart fördelar”

Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.
Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad.

För it-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar.

– Den här processen driver sig nästan själv. Merparten av våra förare är intresserade av att gå över till en eldriven bil, och de som redan har tagit steget kan inte tänka sig något annat, säger Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

It-företaget Advania erbjuder it-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 platser. 

För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – såväl ur ett kundperspektiv som sett till den egna verksamheten. Företaget har satsat på att ha både kunskap och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk partner för sina kunder och erbjuda kostnadseffektiva, verksamhetsnära och hållbara lösningar över tid. 

– Gällande den egna verksamheten äger vi exempelvis inte de fastigheter vi har kontor i, vilket delvis begränsar vår möjlighet att påverka miljöavtrycket. Däremot är vårt resande ett område där vi har en större möjlighet till påverkan. Vår verksamhet är beroende av att kunna utföra vissa tjänsteleveranser på plats hos våra kunder vilket kräver resor. Och just resor har en stor inverkan på vårt klimatavtryck, berättar Magnus Wemby. 

En successiv omställning

2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag.

– Advania sökte en stabil aktör som är specialist på tjänstebilar och som samtidigt har en bra förståelse för våra behov och därför kan skapa en bättre helhetslösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus Wemby.

Och det fick Advania genom samarbetet med Autolease. 

Successivt har it-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer.

I dag består Advanias vagnpark till 60 procent av laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el. 

– Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ, säger Magnus Wemby.

Hur har mottagandet varit bland förarna?

– Enbart positivt. Den här omställningen sker ganska naturligt och intresset för mer miljövänliga alternativ är stort bland våra medarbetare. I nuläget är 88 procent av våra nybeställningar en bil som helt eller delvis drivs av el. Och de förare som redan har tagit steget är mycket nöjda och vill gärna fortsätta köra en bil som helt eller delvis drivs av el.

Lägre totalkostnad per månad

För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad.

Det låter kanske som en dyr affär för företaget, men är det inte.

– Totalkostnaden per månad jämfört med en motsvarande fossildriven bil, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och även om kostnaden för företaget blir marginellt högre, vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskar, berättar Magnus Wemby.

Gemensamma stormöten

Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma avstämningsmöten. Då går man igenom hur aktuell vagnpark ser ut, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt.

– Vi inleder alltid en kunddialog med en grundlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förbättringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig Advania hos Autolease.

Och hur fungerar samarbetet med Advania?

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs kontinuerligt. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar och förbättrar vårt erbjudande.

Överblick i realtid

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera. 

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark?

– Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för bilar som drivs helt eller delvis av el fortsätter att utvecklas. I dag fungerar det bra att köra eldrivet i större städer men för medarbetare ute i landet som kör längre sträckor kan det vara en utmaning, säger Magnus Wemby.

Hur löser ni laddfrågan i stort?

– Vi strävar efter att göra det enkelt för våra förare att ladda sin bil. Främst arbetar vi aktivt för att skapa så många laddpunkter som möjligt i anslutning till våra kontor.  Parallellt utrustas våra förare med laddbrickor för att det också ska vara enkelt att ladda längs vägarna, säger Magnus Wemby. 

– Dessutom har vi samarbete med olika aktörer för laddstolpar för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt för smidigare laddning längs vägarna, inflikar Patric Lindman.

Här kan du enkelt räkna ut och jämföra kostnaden för leasingbilar

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?