1515

Långsamt jämställdhetsarbete på börsen

Jämställdhetsarbetet på börsen går långsamt, visar stiftelsen Allbrights senaste jämställdhetsrapport. Men med rekordmånga kvinnor på vd-posten tror stiftelsen att takten kan öka.

“Vi hoppas på en snöbollseffekt”, säger Amanda Lundeteg, vd Allbright.

Foto:Jack Mikrut

Nio av tio börsvd:ar, 77 procent av ledningsgrupperna och 92 procent av ordförandeposterna. Män dominerar fortsatt i börsbolagens toppskikt, visar årets jämställdhetsrapport från stiftelsen Allbright, som verkar för ett jämställt näringsliv.

“Det är hisnande och ett tydligt tecken på att svenskt näringsliv har en stark föreställning om vem som är bäst lämpad att vara ledare”, säger Amanda Lundeteg. 

Rapporten visar också att vart fjärde börsbolag helt saknar en kvinna i ledningsgruppen.

“Man ser en framåtrörelse, men det rör sig med myrsteg och är fortfarande en lång väg att gå. Var fjärde börs-vd lever fortfarande i förnekelse och har inte tagit till sig av forskningen att jämställda företag är mer lönsamma, mer innovativa och bättre arbetsplatser med mindre sexuella trakasserier”, säger Amanda Lundeteg.

Vad säger du till dem som hävdar att utfallet speglar utbudet, det vill säga att det är män som i högre grad söker och vill ha de här positionerna?

“Att man behöver vakna. Pratar man med rekryterare berättar de att de inte har några problem att ta fram kvinnor som kandidater men att bolagen ändå väljer personer ur sitt nätverk. Och kvinnor har dominerat på universitetsutbildningarna i decennier, inte minst på ekonomilinjerna som ska vara språngbrädor till vd-posten.”

Det saknas dock inte ljusglimtar i rapporten. Även om få storbolag rekryterar kvinnor till vd-posten har det totala antalet vd-kvinnor på börsen ökat till 28 stycken, en ökning med 65 procent jämfört med 2017.

“Problemet är de gamla elefanterna. Det vi ser är att det är de nynoterade bolagen som kommer in med en hög andel kvinnor”, säger Amanda Lundeteg.

Rapporten visar också att vd-kvinnor är bättre än män på att rekrytera kvinnor. 

Bolagen med en kvinna på vd-posten har i snitt 47 procent kvinnor i ledningsgrupperna och på linjechefspositionerna, det vill säga chefer med resultatansvar. Motsvarande siffror för bolag med män på vd-posten är 21 respektive 11 procent. 

“Det är en gigantisk skillnad och vill man som ägare se en snabb förändring ska man anställa en kvinna som vd. Bevisligen låter inte kvinnor kön avgöra utan rekryterar utifrån meriter från hela talangpoolen. Med rekordmånga vd-kvinnor kan vi därför hoppas på en snöbollseffekt”, säger Amanda Lundeteg.


Innehåll från VontobelAnnons

Marknaden för utsläppsrätter – nu tillgänglig för privata investerare

Priset på utsläppsrätter har nått nya rekordnivåer under 2021. Bakgrunden till prisrallyt är både hårdare klimatmål, som lett till åtstramningar på utbudssidan, samt en snabb återhämtning i den globala ekonomin. Marknaden för utsläppsrätter görs nu tillgänglig för privata investerare.

– Det är en marknad som länge varit populär bland institutioner. Via våra nya trackercertifikat kan även privatinvesterare få exponering mot denna marknad, säger Henrik Herrmann som ansvarar för indexprodukter i Norden på Vontobel, en bank med schweiziska rötter.

Utforska Vontobels trackercertifikat som är kopplat till priset på europeiska utsläppsrätter här. 

Vad är utsläppsrätter?

Utsläppsrätter är EU:s viktigaste instrument i klimatpolitiken. Rätterna handlas via det så kallade EU ETS (Emission Trading System) och syftar till att begränsa mängden koldioxid som släpps ut av industrin och energiproducenterna.

Genom att EU satt en övre gräns för hur mycket koldioxid dessa aktörer får släppa ut, tilldelas eller auktioneras utsläppsrätter ut för att denna gräns inte ska överskridas. För aktörer som lyckats bra i sin klimatanpassning, och fått fler rätter än de behöver, finns en andrahandsmarknad där utsläppsrätter kan säljas. 

Med andra ord skapas en marknad med utbud och efterfrågan, där utbudssidan i stor utsträckning kontrolleras av EU.

Prisrally i spåren av hårdare klimatkrav

I spåren av hårdare klimatmål, där EU skärpt sitt mål om att reducera utsläppen från en minskning på 40 till 55 procent fram till 2030, har tilldelningen av utsläppsrätter anpassats. EU minskar idag mängden utsläppsrätter varje år, vilket innebär att det blir dyrare och dyrare att släppa ut koldioxid, givet att efterfrågan förblir intakt.

Detta har också medfört att priset på utsläppsrätter har ökat. I skrivande stund uppgår priset för att släppa ut ett ton koldioxid till dryga 60 euro. Det ska jämföras med ett pris på 30 euro vid årets början och ett pris på 5 euro för fem år sedan. 

– Det har varit en enorm prisstegring som ett resultat av den åtstramning som skett i utbudet av utsläppsrätter. Men det finns lite som tyder på att efterfrågan ska avta i närtid, snarare tvärtom. Det tar tid för bolag att ställa om till en mer klimatsmart verksamhet, även om det med dyrare utsläppsrätter finns stora ekonomiska incitament att göra så, säger Henrik Herrmann och fortsätter: 

– Det är dock inte säkert att den planerade årliga begränsningen av utsläppsrätter nödvändigtvis kommer att leda till en fortsatt ökning av priset på utsläppsrätter, eftersom andra åtgärder kan genomföras eller efterfrågan i allmänhet kan minska av andra skäl.

Möjlighet att investera i utsläppsrätter

Direktinvesteringar i utsläppsrätter har tidigare inte varit möjliga för privatpersoner, men via Vontobels trackercertifikat går det nu att få exponering mot marknaden.

– Certifikatet är kopplat till priset på den underliggande terminsmarknaden för utsläppsrätter. Det är en möjlighet att delta i en tillgång som faktiskt gör skillnad för miljön och som samtidigt skulle kunna erbjuda en intressant avkastningsmöjlighet. I och med att den underliggande tillgången är ett terminskontrakt som handlas på terminsbörsen, är det viktigt att ta i beaktande att utvecklingen i den underliggande terminen kan skilja sig från utvecklingen i den faktiska utsläppsrätten, säger Henrik Herrmann och avslutar: 

– Man kan även se utsläppsrätter som en byggsten i en väldiversifierad portfölj. Och som en möjlighet att finansiellt delta i den gröna omställningen.

Investerare i trackercertifikat bär emittentens kreditrisk, det vill säga risken att emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter. Värdepapperna är inte kapitalskyddade. Vontobel tar ut en avgift på 2,5 procent per år för förvaltningen av trackercertifikatet.

Utforska Vontobels trackercertifikat som är kopplat till priset på europeiska utsläppsrätter här.

Viktig information

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren. Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar siffror för tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Vontobel och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?