1515
Annons

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 100-lista 2021 fokuserar på hållbar krisberedskap

Till IVA:s årliga 100-lista efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper. Valet av årets tema är en direkt följd av coronapandemin, vilket är hållbar beredskap inför framtida kriser.

”Forskningen blir allt viktigare för att hitta lösningar på att göra det bästa utav de utmaningar vi har framför oss, säger Malin Mohr projektledare för IVA's 100-lista.

Malin Mohr, projektledare för IVA's 100-lista.
Malin Mohr, projektledare för IVA's 100-lista.Foto: Martin Vinger Elliot

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, har för tredje året i rad lyft fram olika forskningsprojekt i sin 100-lista i syfte att främja samverkan mellan forskning och näringslivet. Listan presenteras i dag, måndag.

”Det är mycket forskning som inte exponeras mot näringslivet och samhället. Med projektet vill vi bidra som ett skyltfönster mot näringslivet”, säger Malin Mohr, projektledare för IVA's 100-lista.

Årets tema, som bringat fram drygt 50 olika projekt, är hållbar beredskap inför framtida kriser. Temat var givet i det rådande läget med coronapandemin.

”Det blev tidigt tydligt för näringslivet och vårt samhälle att vi inte är rustade för dessa typer av kriser. Blev uppenbart att vi måste bli bättre rustade inför framtida kriser”, säger hon.

Sofie Pilemalm, forskare vid Linköpings universitet.
Sofie Pilemalm, forskare vid Linköpings universitet.Foto:Privat

Sofie Pilemalm, forskare vid Linköpings universitet, har drivit ett forskningsprojekt om hur man kan effektivisera civila insatser i samarbete med räddningstjänsten. 

”Frivilliga gör viktiga insatser vid kriser. Ibland har de räddat liv eller släckt bränder innan räddningstjänsten anländer”, säger Sofie Pilemalm.

Sofie Pilemalm vill med sin forskning utveckla samverkan mellan frivilliga och räddningstjänsten med en förhoppning om att utveckla appar i syfte att lokalisera och samordna.

”Det finns flera appar i omlopp men det blir väldigt rörigt. Det skulle vara bra att utveckla ett gemensamt API där alla apparna skulle kunna kopplas samman och att de får någorlunda likriktade funktioner. Det är även viktigt med utvecklade gps-system då positionering och uppgiftstilldelning är avgörande i räddningsarbeten”, säger Sofie Pilemalm.

Marcus Wilhelmsson, professor i fysikalisk kemi, och Elin Esbjörner, docent i kemisk biologi vid Chalmers har i sitt forskningsprojekt tagit fram självlysande mRNA med de naturliga egenskaperna bevarade. Något som tidigare inte gjorts.

”De självlysande mRNA som vi tillverkar kan användas i metoder inom läkemedelsindustrin för att följa förloppet i cellerna när man tillsätter mRNA. På så vis kan vi förstå och lära oss mer om hur vaccin och RNA-baserade läkemedel tas upp i cellen och därmed kan läkemedelsbolagen lättare ta fram nya läkemedel inför framtiden”, säger Marcus Wilhelmsson.

Att skapa ett självlysande mRNA med de naturliga egenskaperna bevarande har tidigare inte lyckats.

”Den stora utmaningen är att mRNA-molekylerna inte kan ta sig in i cellerna själva, så vi måste hitta sätt att leverera dem. I covid-vaccinen så gör man det med fettdroppar. För att förstå hur fettdropparna ska göras effektiva så är det viktigt att kunna se hur dom tas upp och hur mRNAt fördelar sig i cellen”, säger Elin Esbjörner.

Marcus Wilhelmsson, professor i fysikalisk kemi vid Chalmers.
Marcus Wilhelmsson, professor i fysikalisk kemi vid Chalmers.Foto:Chalmers
Elin Esbjörner, docent i kemisk biologi vid Chalmers
Elin Esbjörner, docent i kemisk biologi vid ChalmersFoto:Privat
Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Fortnox levererar – men jublet uteblir

Småspararfavoriten Fortnox aktie har återhämtat en 40-procentig nedgång i år och trots en stark kvartalsrapport på fredagen uteblev jublet på börsen.  

Tommy Eklund, Fortnox vd.
Tommy Eklund, Fortnox vd.Foto:Jonas Ljungdahl

Affärssystembolaget Fortnox levererar ett starkt andra kvartal. Visserligen sjönk siffran i bolagets något udda mått, tillväxten tillsammans med rörelsemarginalen, från första kvartalets 72,7 procent till 67,3 procent. De underliggande siffrorna visar dock att hjälpen från förvärv var klart mindre under det andra kvartalet och att rörelsemarginalen förbättrades mot både fjolårskvartalet och det första kvartalet.

Den organiska tillväxten kom in på imponerande 28 procent och förklaras dels av ökade intäkter per befintlig kund, upp från 178 till 212 kronor på årsbasis, samtidigt som bolaget adderat 56.000 nya kunder jämfört med fjolårskvartalet. Bolaget närmar sig därmed en halv miljon kunder, och rör sig stadigt mot målet att 2025 nå 700.000 kunder och en genomsnittlig månadsintäkt per kund om 300 kronor. 

Bakom siffrorna döljer sig även de prishöjningar som Fortnox gjort mot kunderna, även om bolaget hellre talar om tillväxten ska drivas av ökat användande och nya produkter. En ny vertikal fick bolaget genom köpet av fintechbolaget Capcito förra året, ett bolag som med Saas-tjänsten Monto erbjuder automatiserad långivning och fakturafinansiering till företag.

Från årsskiftet är bolaget konsoliderat i Fortnox och än så länge tynger förvärvet lönsamheten – under det andra kvartalet med nästan minus 13 Mkr, vilket innebär att Fortnox rörelseresultat hade varit knappt 116 Mkr om detta exkluderas. 

Minussiffrorna ligger dock i planerna. Fortnox räknar med att investeringar i Capcito och Monto kommer innebära en negativ resultatpåverkan för koncernen under hela 2022. Viktigare blir att följa hur tillväxten inom vertikalen utvecklas. Än så länge verkar den vara försiktig. Mellan det första och andra kvartalet växte Fortnox fordringar inom företagslån med drygt 10 Mkr till 91 Mkr.

Växjöbolaget är en småspararfavorit med minst sagt svängig kursutveckling i år. I februari var aktien ned 40 procent från årsskiftet, nedsåld i det allmänna marknadsklimatet där investerarna ratade tech- och tillväxtaktier med höga multiplar i inflations- och ränteoron. 

Inför fredagens rapport hade aktien återhämtat hela årets nedgång. Med Fortnox historiska överleverans är det rimligt att aktien behandlats klart snällare än andra högmultipelbolag i tillväxtfacket, men det kan också förklara varför jublet över fredagens rapport uteblev.

Detta är en artikel från Di:s analysredaktion. Dagens industris journalister måste rapportera privata aktieinköp till ansvarig utgivare, och innehavet får säljas tidigast efter en månad.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera