ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Kritiken: EU-kommissionen tillämpar budgetreglerna för mjukt

EU:s revisionsrätt kritiserade på torsdagen kommissionen för en alltför mjuk tillämpning av stabilitetspaktens budgetregler.

Revisionsrätten presenterade kritiken i en rapport.

"Flexibiliteten som kommissionen införde är inte tidsbegränsad till krisperioden och gick i praktiken för långt", sade revisionsrättens ansvarige för rapporten Neven Mates i en kommentar.

Granskningsorganet koncentrerade sin kritik på den förebyggande delen av stabilitetspakten - när EU-länder har ett budgetunderskott under 3 procent av BNP och ska sträva efter att nå ett medelfristigt budgetmål. (Poängen är att arbetet ska förebygga att de hamnar över.)

Syftet med detta medelfristiga mål är att ge länderna budgetutrymme vid recessioner, samtidigt som länder med höga statsskulder successivt ska sänka dem.

"Som ett resultat (av flexibiliteten) under perioden 2014-2018 har den strukturella balansen i flera högt skuldsatta länder antingen avvikit från det medelfristiga målet eller närmat sig målet i långsam takt", sade Neven Mates.

Revisionsrätten fann också att kommissionen har överkompenserat länder som har genomfört strukturreformer. Den rabatt som kommissionen har givit på ländernas budgetmål har överstigit de verkliga kostnaderna för reformerna.

Vidare ansåg revisionsrätten att trovärdigheten undergrävs genom att kraven på länder med ett underskott över 3 procent har tillåtits nå denna gräns utan extra budgetåtgärder. Det har räckt med enbart konjunkturuppgången.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies