ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Krisande Eltel flaggar för nyemission

Krisbolaget Eltel vill sälja de problemtyngda verksamheterna. Samtidigt flaggar bolaget för att det behöver ta in pengar. Vd Håkan Kirsteiner beskriver bokslutskommunikén, där resultatet för 2016 summeras till 2,1 miljoner euro, som "allvarligt".

I samband med tisdagens kvartalsrapport meddelar Eltel att bolaget ska fokusera på kärnverksamheterna Power och Communication, som tillsammans stod för 87 procent av koncernens omsättning under fjolåret.

Resterande verksamheter kommer på sikt att säljas. Det gäller alltså eldistribution i Baltikum, krafttransmissionsporjekt i Afrika och järnvägsverksamheten. Bolaget nämner dock inget om potentiella köpare.

Redan i samband med vinstvarningen i slutet av januari varnade vd Håkan Kirstein för att det kan bli fråga om en nyemission. Nu flaggar bolaget för att en förträdesemission för att finansiera omstruktureringarna. Storägarna, däribland Fjärde AP-fonden och Första AP-fonden, ställer sig bakom beslutet men i tisdagens rapport ges inga detaljer om hur mycket pengar Eltel kommer att behöva ta in.

Långivarna har samtidigt gått med på att revidera lånekovenanterna för 2016, enligt tisdagens pressmeddelande. Så sent som i mitten av december träffades en ny överenskommelse med långivarna efter att det stod klart att bolaget inte uppfyllde lånevillkoren men även denna har alltså fått revideras.

Under måndagen vinstvarnade Eltel för tredje gången på fyra månader. Den tidigare prognosen om ett operativt ebita på mellan 17 och 22 miljoner euro för helåret 2016 byttes till 0-3 miljoner euro. Aktien stängde på minus 8,3 procent.

Nu redovisar Eltel ett negativt operativt ebita-resultat på minus 14,6 miljoner euro för fjolårets sista kvartal. För helåret summeras operativt ebita till 2,1 miljoner euro. Vd Håkan Kirsteiner beskriver själv det svaga resultatet som "allvarligt".

Nettoomsättningen ökade 13,5 procent i lokala valutor under året till knappt 1,4 miljarder euro. För fjärde kvartalet görs goodwillnedskrivningar om 55 miljoner euro med hänvisning till krafttransmissionsverksamheten i Afrika och järnvägsverksamheten i Norge.

Eltels styrelse har tillsatt en särskild granskningsman för att utreda eventuella felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten.

”Vinstavräkningen har visat sig vara mer aggressiv än vad som tidigare befarats inom krafttransmission, i projekt i främst Afrika”, skriver Håkan Kirstein i en kommentar.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2016.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies