ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Kraftig intäktsökning för My Taste

My Tastes första kvartal präglades av arbetet med att integrera förra årets förvärv samt att maximera kostnads- och intäktssynergier.

"Med full fokus på lönsamhet har vi gått igenom alla verksamheter inom koncernen och gjort det tidskrävande och ibland kostsamma omställningsarbetet med att se till att vi har rätt människor, rätt incitament och rätt strukturer för att kunna fullt ut skapa maximal lönsamhet. Detta arbete har nu i stora drag avslutats", skriver bolaget.

I och med detta arbete är slutfört kommer resurser att omallokeras till nyförsäljning.

Under första kvartalet uppgick intäkterna till 12,0 miljoner kronor (7,9), vilket motsvarade en ökning med 52 procent.

Ebitda-resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1,5 miljoner kronor (-0,02), motsvarande en justerad ebitda-marginal om 13 procent (-0,2).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies