ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Energi

Konkurrenter hjälps åt

  • Tillverkningsföretaget CH Industry i Eskilstuna har goda erfarenheter av att nätverka för att sänka energiförbrukningen.

Små och medelstora företag kan minska både kostnader och miljöpåverkan genom att se över energianvändningen.
Hittills har över 40 nätverk startats runt om i Sverige med hjälp av Energimyndigheten.

”Att minska energianvändningen är bra för miljön, men det minskar även kostnaderna och det är viktigt ur företagets synvinkel”, säger Henrik Welin, kvalitets- och miljöchef på tillverkningsföretaget CH Industry.

Nyligen gick företaget med i ett nätverk för industriföretag i Mälardalsområdet. Målsättningen med nätverket är att kartlägga energiförbrukningen och därmed minska kostnaderna.

Och nätverket är inte det enda i sitt slag. Under 2016 har Energimyndigheten tillsammans med länsstyrelser och regionala energikontor startat 40 effektiviseringsnätverk runt om i landet.

För att finansiera dessa har Energimyndigheten gått in med 100 miljoner kronor. Pengarna har hämtats från de anslag på totalt 560 Mkr som myndigheten nyligen har beviljats och som öronmärkts för att hjälpa små och medelstora företag att minska sin energiförbrukning.

”Av dessa 560 Mkr kommer 280 Mkr från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 280 Mkr från den svenska regeringen”, säger Albin Carlén på Energimyndigheten.

Företagen som är med i nätverken är små eller medelstora och använder minst 1 Gigawattimme energi per år. Målet är att företagen ska minska sin energianvändning med i snitt 15 procent.

”För de deltagande företagen kan energibesparingen innebära att man minskar energikostnaderna med mer än 100.000 kronor per år. Men det är många ambitiösa företag så vi ska kunna överträffa målet”, säger Albin Carlén.

Förutom att byta erfarenheter med andra företag får medlemmarna även tillgång till en extern konsult. Under de kommande fyra åren ägnar konsulten omkring 150 timmar åt varje företag, för att se över var i verksamheten de kan spara energi.

Och nätverken kan ge resultat. Redan 2009 var CH Industry med i ett liknande projekt som drevs av Eskilstuna kommun.

Jesper Sundling, som i dag arbetar på Energikontoret i Mälardalen och leder tre nätverksgrupper, var 2009 ansvarig för CH Industrys elförbrukning.

”Vi hade alldeles för hög energianvändning och bland annat genom att stänga av anläggningen när vi inte producerade kunde vi spara 85 procent av den energi vi använde i tomgångsanvändningen”, säger han.

Nätverket inspirerade även CH Industry att fortsätta. Förutom att delta i det nya nätverket installerade företaget en ny kompressor under 2014. Den kostade 8.000 kronor i månaden, men minskade samtidigt elkostnaderna med omkring 20.000 kronor i månaden.

”Så det blev en besparing på ungefär 12.000 kronor i månaden. Att arbeta med sin energianvändning är ett långsiktigt arbete, men det är bra eftersom varje sparad krona syns direkt i resultatet.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies