ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Klaria Pharma-projekt möter intresse

Forskningsbolaget Klarias migränprojekt har mött stort intresse och förbereds nu för registreringsstudier. Det vanliga scenariot är att mindre forskningsbolag får stå för kontakten med andra läkemedelsbolag men inte i det här projektet.

"Vi har blivit kontaktade av både traditionella läkemedelsbolag och bioteknikbolag vilket är något förvånande, men de vill att projektet ska färdigställas", säger vd Scott Boyer i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt. 

Klarias migränprojekt, KL-00119 har kommit längst bland bolagets kandidater och är nu i klinisk fas-3, med förväntad inlämning av ansökan i slutet av 2019. Potentialen för migränprodukten bedöms som stor, då runt 12 procent av världens befolkning lider av migrän och att sjukdomen är kraftigt underbehandlad. Klaria har gjort en omarbetning av det mest populära läkemedlet mot migrän. 

"Det som talar för oss är att läkemedlet redan är godkänt men att det administreras på ett mer fördelaktigt sätt", säger Scott Boyer. 

Den här typen av läkemedel brukar vanligen sväljas eller absorberas genom munhålan. Fördelen med att ett läkemedel tas upp i munslemhinnan är att det inte har de skyddsmekanismer och enzymer som finns i tarmkanalerna och att upptag kan gå mycket snabbare. Klaria har utvecklat en film av polymerer som kan liknas vid ett frimärke och som fäster i munhålan, vilket gör att läkemedlet snabbt kan tas upp av kroppen. 

"Det finns godkända produkter mot andra sjukdomar som tas upp igenom munslemhinnan men vår produkt är unik då våra polymerer fäster i munnen. Det hjälper patienten som ligger ned eller i akuta sammanhang, vid smärtlindring eller överdos" säger Scott Boyer.

Filmtekniken har utvecklats av forskaren Fredrik Hubinette, som tidigare varit på Orexo. Han valde att hoppa av från Orexo för att fortsätta forska kring filmtekniken för att få fram rätt polymerer som gör att det fäster i munhålan. Projektet fanns i Astra Zeneca under en period, där Scott Boyer tidigare arbetade, men patentet var då inte på plats.  

Ett separat projekt startade i stället 2015, då fanns ett patent, och kort därefter gjordes en nyemission med listning av Klaria på First North.  

Först var Klarias läkemedelskandidat KL-00514 tänkt för cancerpatienter men bolaget fick snabbt gensvar från det amerikanska läkemedelsbolaget Purdue Pharma, som är stort inom smärtlindring, och som ville använda Klarias produkt mot opioidöverdos som nu utgör en epidemi i USA. 

"Tanken är att vår film med naloxon (ett motgift, antidot, mot opioidöverdos, reds anm) ska finnas i varje ambulans, polis- och brandbil i USA", säger Scott Boyer. 

Med Purdue Pharma har Klaria ett avtal för KL-00514 (naloxon). Informationen kring avtalet är knapphändig men består av tre delar där Purdue står för utvecklingskostnaderna och ger delbetalningar sk "milestones" vid framgångar i projektet, samt royalties, en procentsats på försäljningen på 5-10 procent.

Scott Boyer säger att han ser störst potential i migrän- och opioid-projektet. Marknadspotentialen uppskattas till 5 miljarder dollar per år. 

"Vi tror att när vi väl är på marknaden för opioidöverdos så kan vi kapa åt oss en relativt stor marknadsandel eftersom det nu endast finns sprutor och nässpray på marknaden. När nässprayen kom hade den efter 18 månader tagit runt 40 procent av marknaden. Vi har en unik produkt så vi bedömer att vi kan ta en lika stor andel som nässprayen och till och med skapa ny marknad", säger Scott Boyer.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies