Annons

Kinesiska telekomjättar avnoteras i USA efter Trumps order

Kinas tre största statliga telekomjättar avnoteras nu från New York-börsen. Beslutet lutar sig mot den exekutiva order som signerades i november av USA:s president Donald Trump i syfte att motverka företag med kopplingar till den kinesiska militären.

Beslutet lutar sig mot den exekutiva order som signerades i november av USA:s president Donald Trump.
Beslutet lutar sig mot den exekutiva order som signerades i november av USA:s president Donald Trump.Foto:Michael Nagle; Evan Vucci

Beskedet från New York Stock Exchange gäller de tre bolagen China Mobile, China Telecom och China Unicom. Handeln i de tre bolagen kommer att stoppas senast den 11 januari samtidigt som avnoteringsprocessen inletts, rapporterar Bloomberg.

Beslutet kommer som ett led i det upptrappade tonläget som växt fram mellan USA och Kina. I november signerade den snart avgående amerikanske presidenten Donald Trump en exekutiv order riktad mot kinesiska företag. Syftet med ordern som nu lett till beslutet av New York Stock Exchange är att införa restriktioner mot bolag som identifierats med nära band till den kinesiska militären. Detta innebär i praktiken att amerikanska investerare förbjuds att köpa och sälja aktier i de företag som listats av Pentagon.

De tre telekombolagen som har huvudparten av sina verksamheter och intäkter i Kina riskerar inga större förluster genom avnoteringen i sig. Jämfört med Hongkongbörsen där de tre också är listade är handeln i bolagen på New York Stock Exchange relativt låg. Utifrån det perspektivet är beslutet mer symboliskt och ett fortsatt led i den uppblossande geopolitiska konflikt som växer mellan de två länderna.

Att konfliktytan mellan länderna gäller kinesiska telekombolag är inget nytt. Redan i maj 2020 spärrade FCC, den amerikanska motsvarigheten till svenska Post- och telestyrelsen, China Mobile från att verka i USA. Samtidigt har myndigheten även beslutat om att begränsa användandet av utrustning producerad av Huawei samt inlett en utredning gällande ett förbud för China Telecoms framtida verksamhet på amerikansk mark. Som ett svar på den utredningen har China Telecoms amerikanska bolag i ett svar till myndigheten hävdat att bolaget är en fristående verksamhet som helt står utanför kinesiska myndigheters kontroll.

De senaste begränsningarna av kinesiska bolag på amerikanska index ska sättas i perspektiv mot de senaste årens arbete från New York Stock Exchange och Nasdaq för att locka eftertraktade börsintroduktioner främst inom techsektorn att välja de amerikanska handelsplatserna.

Under de senaste två åren har allt fler företag valt att parallellnotera sig även i Hongkong som ett led i att säkra verksamheten mot skärpta krav mellan de båda länderna. Två exempel på detta är e-handelsgiganterna Alibaba Group och JD.com.

Innehåll från Fair TransportAnnons

En trygg och hållbar framtid för godstransporter på väg med Fair Transport

Det ställs höga krav på att köpare har koll på att upphandlade transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Hållbarhetscertifieringen Fair Transport säkerställer att transportörerna inte bara följer lagar, regler och riktlinjer utan ock-så tar socialt ansvar för sina medarbetare, tänker klimatsmart och jobbar aktivt med trafiksäkerheten.

– Ett Fair Transport-företag berättar inte bara vad de gör utan även hur de gör det. Genom att ställa krav på och upphandla Fair Transport stärker ni ert varumärke och visar att ni är en är en transportköpare som tar ansvar och bidrar till att nå Sveriges klimatmål, nollvisionen och sund konkurrens, säger Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare.

Den som köper transporter har ett stort ansvar och många faktorer att ta hänsyn till. Det räcker inte med att de transportörer man upphandlar har de tillstånd som krävs för att utföra en transport och att de följer lagar, regler och riktlinjer. Upphandlade transportörer bör ock-så ta socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och jobba aktivt med traf-iksäkerheten. 

– Hållbarhetscertifieringen Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. De certifierade företa-gen uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tre-djepartsgranskning, så certifieringen säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt, traf-iksäkert och klimatsmart sätt, berättar Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare Fair Transport.

Social och miljömässig hållbarhet ett gemensamt ansvar för köpare och säljare

Fair Transport har funnits i ett och ett halvt år och 330 företag är redan certifierade. På både beställar- och leverantörssidan finns en stor medvetenhet om att man har ett gemensamt ansvar för att inte bidra negativt på miljö och människors hälsa. Ett av de företag som valt en Fair Transport-certifiering är Trygve Bengtson Åkeri i Sölvesborg, ett av landets större privatägda åkerier med många skogsbolag och sågverk i södra och mellersta Sverige i sin kundportfölj.

– En transportaffär som förhandlas fram med lågt pris som enda krav är sällan eller aldrig en bra affär. Åkeriföretag som pressas att sälja sig för billigt har inte resurserna för rimliga löner, fortbildning av personalen, vettiga arbetstider, löpande kontroller och investeringar i säkrare fordon med energisnåla motorer. Det i sin tur tummar på kvaliteten och är i slutän-dan inte en hållbar lösning för vare sig köpare eller säljare, säger Trygve Bengtson, vd, Trygve Bengtsson Åkeri i Sölvesborg.

”Certifieringen visar att du är en attraktiv arbetsgivare”

Enligt Trygve Bengtson är Fair Transport-certifieringen en hygienfråga.

– Den innehåller sådant som efterfrågas av våra kunder och jag vill gärna visa för dem att vi jobbar på ett hållbart sätt. Att certifieringen finns är ett sundhetstecken för hela branschen. Att vara godkänd och certifierad visar att man är en trygg, säker och attraktiv arbetsgivare.

Maria Werpers Dahl framhåller gärna vikten av att transportköparna ställer kvar på åkeri-erna.

– För ett framgångsrikt förändringsarbete krävs samarbete mellan transportköpare och transportör. Genom Fair Transport har vi underlättat för transportköparna att på ett enkelt sätt upphandla en säker transport som svarar upp mot miljö- och klimatmålen – nol-lvisionen – och konkurrens på lika villkor.

Fair Transport bidrar till att uppfylla beställaransvaret

Det kan upplevas som krångligt att upphandla en hållbar transport idag. 

– Det finns ett beställaransvar som väger väldigt tungt på transportköparen. Genom att ställa krav på och upphandla Fair Transport stärker du som transportköpare ditt varumärke och bidrar till en hållbar och långsiktig affär, både för dig som köper transporter, för företag som säljer transporter och för konsumenten, avslutar Maria Werpers Dahl.

Om Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en ober-oende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Läs mer på fairtransport.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fair Transport och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera