1515
Annons

KI-rapport: Vi är på väg mot en cirkulär ekonomi

Styrmedlen för att minska miljöpåverkan i Sverige har hittills fungerat väl, men vill man höja ambitionsnivån behöver de ses över.
Det menar Konjunkturinstitutet som nyligen kommit med sin årliga rapport kring hållbarhetsfrågor.

Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller att ta vara på hushållsavfall, endast 1 procent hamnar på soptippen.
Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller att ta vara på hushållsavfall, endast 1 procent hamnar på soptippen.Bild:Pontus Lundahl

”Sverige har länge varit framgångsrikt i sitt arbete med minskad miljöpåverkan. Om man vill öka ambitionen bör man använda de styrmedel som finns och se över hur de kan stärkas och skärpas”, säger Eva Samakovlis, forskningschef på miljödivisionen på Konjunkturinstitutet, KI.

Miljöekonomi och hållbarhet har i många år funnits på KI:s agenda. De senaste åren har myndigheten även haft regeringens uppdrag att komma med en årlig rapport där ett aktuellt hållbarhetsområde reds ut.

Rapporten tas fram i samråd med Naturvårdsverket och årets fokusområde var cirkulär ekonomi, alltså att öka resurseffektiviteten genom att hålla värdet på tillgångar vid liv så länge som möjligt. Sverige ligger i frontlinjen kring avfall där endast 1 procent av hushållsavfallet hamnar på tippen.

”Cirkulär ekonomi uppfattas ofta som väsensskild från konventionell ekonomi, men så är det inte. Båda syftar till att hushålla med samhällets resurser”, säger Eva Samakovlis.

Rapporten presenterades på ett seminarium tidigare i december och utgick från avfallshantering och hur den påverkas av de svenska regelsystemen.

Producentansvaret och avfallsskatter är två av de styrmedel som diskuteras i KI:s rapport. Enligt myndigheten riskerar en direkt styrning mot en cirkulär ekonomi att kringgå miljöpåverkan, till exempel riskerar förbränningsskatt och offentlig upphandling med klimatkrav att enbart leda till en omfördelning av utsläppen.

KI har också granskat hur regering och riksdag bäst ska styra för att kontrollera gruvavfallet.

”När det gäller farligt sulfidhaltigt avfall är lagbaserade krav bättre än skatter”, säger Eva Samakovlis.

Runar Brännlund är professor i nationalekonomi och ordförande för det vetenskapliga råd som kommit med synpunkter när KI:s utredare tagit fram den miljöekonomiska rapporten.
Han och rådet menar att målsättningar kring hur stora utsläpp som ska tillåtas riskerar att slå fel.

”Ur ett klimatperspektiv kan inte målet vara att minska avfallsmängderna som sådana. Det ligger ett för stort fokus på att minska utsläppsvikter vilket kan slå fel om man tänker på att vissa sorters avfall är ofarliga ur ett miljöperspektiv”, säger Runar Brännlund.

När det gäller avfall och miljö finns det stora regionala och lokala skillnader. Därför menar Runar Brännlund att det är viktigt med samarbete för att framtiden ska bli hållbar.

”När det kommer till avfall och förbränning är det stor skillnad mellan olika kommuner. Alla som använder ämnen som olja eller plast ska därför drabbas på samma sätt av skatter och avgifter. Arbetet riskerar även att bli verkningslöst om det bara finns i Sverige, så miljöarbete behöver även ske på en global nivå”, säger Runar Brännlund.

Många förespråkare för den cirkulära ekonomin hävdar att en styrning mot cirkulär ekonomi ska gynna den svenska tillväxten och ge fler arbetstillfällen.
KI motsätter sig denna slutsats och får stöd av det vetenskapliga rådet.

”Jag kan inte se varför tillväxten och arbetsmarknaden skulle gynnas av en cirkulär ekonomi. Det kommer definitivt att bli en omstrukturering där vissa branscher växer medan andra minskar, men någon nettoökning ser jag inte”, säger Runar Brännlund och fortsätter:
”Därför måste styrningen mot en cirkulär ekonomi ske av miljöskäl snarare än med motiven att öka sysselsättningen eller att minska arbetslösheten.”


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?