Annons

KI: Demografiska förändringar förklarar låg tillväxt per capita

Att fokusera på den låga svenska tillväxten mätt i BNP per capita är för ensidigt. Demografiska förändringar gör att mått som konsumtion per capita blir viktigare. Det säger KI:s prognoschef Ylva Hedén till nyhetsbyrån Direkt.

Sverige har en låg tillväxt i BNP per capita jämfört med andra länder, men man bör nyansera bilden av vad det innebär. Det finns viktiga demografiska orsaker till den låga tillväxten och ett väl så viktigt mått på välfärd är konsumtion per capita.

Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Nyhetsbyrån Direkt.

 "Vi har en låg BNP per capita-tillväxt, men man kan nyansera bilden. Den låga tillväxten förklaras mycket av demografin. En viktig förklaring är att vi tagit emot många flyktingar. Många av dem har inte jobb ännu och det drar ned BNP per capita", säger hon.

Dessutom påverkas BNP per capita av en ökad andel äldre och yngre i befolkningen

"Många har gått i pension och producerar därmed inte längre", säger hon.

Hon säger att man inte heller kan titta enbart på BNP per capita utan även bör se till konsumtionen per capita.

"För att se om en lägre tillväxt i BNP per capita är ett problem i så måtto att det sänker välfärden måste man också titta på konsumtion per capita", säger Ylva Hedén Westerdahl.

Hon säger att konsumtionen per capita också förändras av fler flyktinginvandrare liksom ålderssammansättningen i befolkningen, eftersom konsumtionen varierar över livet. Exempelvis innebär en ökad andel äldre i slutet av sin karriär att konsumtionen hålls tillbaka i Sverige, men att sparandet samtidigt ökar.

"Man får både titta på BNP och konsumtion per capita och även se vad som ligger bakom utvecklingen", säger Ylva Hedén Westerdahl.

Hon påpekar också att konsumtionen per capita kan hållas uppe även om BNP per capita utvecklas svagt, om man exempelvis som pensionär konsumerar av tidigare sparande.

"En lägre BNP per capita-tillväxt är inte nödvändigtvis välfärdssänkande om man konsumerar av sitt sparande", säger hon.

Vad gäller effekten på offentliga finanser påpekar hon att det spelar roll varför BNP-tillväxten per capita är lägre. 

"Om det beror på en lägre produktivitet, då växer inte de offentliga inkomsterna men det gör inte heller utgifterna. Om det däremot beror på att fler och fler blir arbetslösa då stiger utgifterna, men de offentliga inkomsterna gör inte det", säger Ylva Hedén Westerdahl.

Enligt IMF:s nya prognos är Sverige det land i EU som, tillsammans med Storbritannien, väntas få lägst BNP per capita-tillväxt i år, efter att också 2017 ha varit i det absoluta bottenskiktet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera