Annons

KI: Bättre hållbarhet i de offentliga finanserna

Hållbarheten i de svenska offentliga finanserna har förbättrats, trots att budgeten för 2018 är underfinansierad. Detta beror framför allt på att de offentliga utgifterna nu bedöms bli lägre som andel av BNP under hela scenarioperioden. 

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin hållbarhetsrapport som publicerades på torsdagen.

"Utgifterna har utvecklats betydligt svagare än väntat under 2017 och utgiftsprognosen för de närmaste åren har reviderats ner betydligt", skriver KI.

KI anser samtidigt att resultaten ska tolkas försiktigt eftersom kortsiktiga förändringar i de offentliga finanserna kan ha stor betydelse för de långsiktiga framskrivningarna och därmed bedömningen av om de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. 

I rapporten skriver KI att sparandeöverskotten från år 2030 och framåt helt och hållet uppstår i det slutna ålderspensionssystemet, medan både staten och kommunerna däremot bedöms uppvisa "inte obetydliga underskott".

Enligt KI kan överskotten i de offentliga finanserna och stabiliseringen av nettoförmögenheten som andel av BNP tolkas som att de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. 

"Det ska dock noteras att sparandeöverskotten från 2030 och framåt helt och hållet uppstår i ålderspensionssystemet. Ålderspensionssystemet är i strikt mening ett slutet system och tillgångarna är inte avsedda att täcka andra utgifter än framtida pensioner. Samtidigt uppvisar såväl staten som kommunerna inte obetydliga underskott under senare delen av scenariot", skriver KI.

I rapporten skrivs de offentliga utgifterna fram utifrån antagandet att det offentliga välfärdsåtagandet bibehålls på nuvarande nivå, exempelvis att personaltätheten i välfärdstjänsterna bibehålls och standarden därmed stiger något över tid.

I ett alternativscenario där personaltätheten inom välfärdstjänsterna gradvis minskar uteblir denna standardökning, vilket ger en "markant budgetförstärkning". 

"Om budgetförstärkningen tas ut på inkomstsidan skulle skattekvoten succesivt kunna sänkas med sammanlagt drygt 2 procentenheter till och med 2040", skriver KI.

I två andra alternativscenarier varieras antagandet om hur arbetslösheten utvecklas. I huvudscenariot pendlar arbetslösheten kring 6,7 procent fram till 2040. 

"Det finns dock tecken på att matchningen på arbetsmarknaden de senaste åren har fungerat sämre än tidigare. Det finns därmed en risk att arbetslösheten stiger framöver och biter sig fast på över 7 procent", skriver KI.

Samtidigt kan det inte uteslutas att integrationen av utrikes födda går bättre än vad som antas i huvudscenariot. I detta scenario faller arbetslösheten ner mot 6 procent, så som regeringen antar kommer att ske på några års sikt.

I det senare scenariot blir det primära sparandet positivt från och med 2024. 

"Det innebär att nettoförmögenheten stiger successivt som andel av BNP. I detta scenario finns det ett betydande utrymme att sänka skatterna och/eller höja utgifterna utan att det äventyrar hållbarheten i de offentliga finanserna", enligt KI.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från HowdenAnnons

Howden M&A vinner marknadsandelar inom transaktionsförsäkringar i Norden

Howden M&A är inte bara en av Storbritanniens och Kontinentaleuropas ledande förmedlare av transaktionsförsäkringar – för ett drygt år sedan så etablerade bolaget även sitt första Nordenkontor i Stockholm, en satsning som resulterat i att de nu tagit betydande marknadsandelar i alla nordiska länder.

Efter att Howden M&A under 2019 öppnade sitt första nordiska kontor i Stockholm under ledning av Carl Levin och Alexander Rasmussen, båda tidigare advokater på ledande advokatbyråer i Stockholm respektive Köpenhamn, har firman haft fullt upp.  

– Den lokala etableringen har tagits emot med stort intresse från Private Equity-sektorn, fastighetsbolag samt mer traditionella bolag med ett högt transaktionsflöde. Många av de stora aktörerna inom dessa sektorer och deras internationella advokatbyråer har redan jobbat med oss i andra europeiska länder, där de uppskattat vår service och kompetens. Nu börjar även fler lokala aktörer samt de främsta advokatbyråerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark få upp ögonen för den kvalitativa rådgivning vi erbjuder och hur vi särskiljer oss från konkurrenterna, säger Carl Levin, Head of Sweden. 

Transaktionsspecialister 

Howden M&As snabba tillväxt och starka varumärke i Europa är byggt på försäkringsrådgivning med boutiquekänsla som kombinerar firmans entreprenöriella drivkraft och engagemang med tillgänglighet och ledande försäkringsexpertis. Fundamentet är byggt på att kunna bistå både säljare och köpare genom hela försäkringsprocessen med team av erfarna specialister som har mångårig erfarenhet av transaktioner från advokatbyråer, investmentbanker, revisionsbyråer och konsultfirmor, fortsätter Carl.

– Vi får ofta höra av våra klienter och deras rådgivare att vi har ett värdeskapande och ändamålsenligt förhållningssätt i vår rådgivning. Vi arbetar mycket med att vara proaktiva och går alltid på djupet för att förstå våra klienters transaktioner, deras avtal och de relaterade riskerna. Utöver den förväntade förhandlingen och förmedlingen av själva försäkringsavtalet så arbetar vi alltid nära klienten och dess rådgivare, där vi bland annat bidrar med detaljarade råd kring alltifrån formuleringen av garantierna i transaktionsavtalen till omfattningen av rådgivarnas så kallade due diligence, allt för att säkerställa en effektiv process och bästa försäkringsskydd, förklarar han.

Inte bara private equity-kunder

Ett av skälen till branschens och Howden M&As snabba tillväxt har varit transaktioner relaterade till när private equity och större fastighetsfonder vill göra ”clean exits”. En pågående trend är dock att även andra aktörer börjat inse fördelarna med transaktionsförsäkringar och att det inte bara är de stora affärerna som går att försäkra.

– Konceptet går i huvudsak ut på att en köpare tecknar en transaktionsförsäkring som är avsedd att täcka säljarens monetära ansvar till följd av garantibrott under ett överlåtelseavtal, därmed överförs risken från säljaren till en försäkringsgivare. Köpeskillingen kan då disponeras fritt och eventuella skadeanspråk för garantibrott riktas mot en försäkringsgivare istället för säljaren. Detta är givetvis inte endast av intresse för private equity, då alltifrån koncerner som avyttrar dotterbolag till individer som avyttrar en familjeägd fastighet kan dra fördel av att inte behöva tvista om eller avsätta medel för eventuella garantibrott. Denna del av försäkringsmarknaden har dessutom blivit allt mer konkurrensutsatt och vi kan idag hitta försäkringsgivare som erbjuder prisvärda lösningar för affärer eller investeringar med transaktionsvärden redan från 100 miljoner kronor, avslutar Carl. 

Fakta

Howden M&A är ett försäkringsförmedlingsbolag som tillhandahåller expertis och råd kring transaktionsförsäkringar. Howden M&As Nordenkontor etablerades i Stockholm 2019 och bolaget har närvaro i hela Europa med huvudkontor i London samt lokalkontor i Stockholm, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid, Warszawa och Paris. Howden M&A är en del av Hyperionkoncernen som är en av världens största personalägda försäkringsförmedlingsgrupper med över 5 000 medarbetare i 40 länder.

Läs mer om Howden M&A

Läs mer om Howden group 

 

Mer från Howden

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Howden och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?