1515

KI: Åldrande befolkning sätter press på offentliga finanser

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning sätter press på de offentliga finanserna under kommande årtionden och det kommer att krävas finanspolitiska prioriteringar. Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

Den väntade demografiska utvecklingen innebär en betydande utmaning. Försörjningskvoten, det vill säga, antalet individer utanför arbetsför ålder i relation till befolkningen i arbetsför ålder, ökar från 0,7 till drygt 0,8 mellan 2010 och 2050.

Rapportens huvudscenario illustrerar vad som kan hända om denna utveckling tillåts slå igenom fullt ut på offentliga finanser, utan att begränsas av överskottsmålet.

Nuvarande överskott övergår då redan inom några år i underskott som består under lång tid.

Den offentliga sektorns finansiella nettoställning skulle försämras under lång tid framöver. Dagens positiva nettoförmögenhet övergår i en nettoskuld som stabiliseras först mot slutet av seklet. Bruttoskulden stabiliseras på en nivå som överstiger den 60-procentsgräns som föreskrivs i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och långt över det nya skuldankaret. Och då vilar ändå huvudscenariot på antaganden om att befolkningens hälsa förbättras och att arbetslivet förlängs i takt med att medellivslängden ökar.

"Den övergripande slutsatsen i rapporten är att Sveriges utgångsläge med starka offentliga finanser ger ett välbehövligt utrymme att möta kommande demografiska utmaningar, men marginalerna är små i huvudscenariot som alltså bortser från rådande överskottsmål", skriver KI. 

Att finansiera högre utgifter med högre skatter skulle därtill sannolikt kräva betydligt större skattehöjningar än vad som ges av enkla statiska beräkningar. 

Det är rimligt att en åldrande befolkning medför en viss försvagning av de offentliga finanserna, men det kan ändå vara lämpligt att något begränsa genomslaget. 

KI:s beräkningar visar att ett balanskrav för de offentliga finanserna från och med slutet av 2020-talet skulle ge ett visst utrymme för finanspolitiken att anpassas till den demografiska utvecklingen och samtidigt förbättra den långsiktiga hållbarheten jämfört med rapportens huvudscenario.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?